« на головну 21.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1001)
10
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Профспілковий захист з великими можливостями

Профспілковий захист з великими можливостями

 

31 липня Центр соціальних по­слуг презентував для праців­ників апарату ФПУ Соціаль­ний профспілковий квиток.

Д иректор Центру Яна Лунга-Фе­дорович розповіла присутнім про можливості, які відкриває Соціальний профспілковий квиток, та додаткові економіч­ні бонуси і переваги, які можна отримати, скориставшись ним.

Координатор проекту від ФПУ Дмитро До­рін, продовживши презентацію, зазначив, що Соціальний профспілковий квиток розробле­ний з використанням сучасних цифрових тех­нологій і виконує важливу функцію –підтвер­джує членство в профспілці, і будь - яка проф­спілкова організація, підключившись до про­грами, отримує додаткові інструменти з право­вого захисту своїх членів та додаткові ефектив­ні засоби соціально - економічної підтримки людини праці.

Дмитро Дорін презентував новий сайт, розроблений і запроваджений Центром со­ціальних послуг, де можна ознайомитися з основними сервісами, які допомагають зекономити час та заощадити кошти й швидко отримати необхідну якісну допо­могу та інформацію в будь - якій, навіть екс­тремальній, ситуації, в чому допоможе ак­тивація особистого робочого кабінету на новому сайті Центру.

Розповідаючи про подальші кроки щодо роз­ширення переліку послуг для учасників про­грами «Соціальний профспілковий квиток», Дмитро Дорін акцентував увагу на запрова­дженні програм медичного соціального стра­хування, зокрема страхового відшкодування на амбулаторно-поліклінічну допомогу, денний стаціонар, малі хірургічні операції, невідклад­ну стоматологічну допомогу, пологи й т. ін.

Представники проекту відповіли на за­питання працівників ФПУ. Профком пер­винної профспілкової організації ФПУ піс­ля проведеної Центром соціальних послуг презентації на своєму засіданні прийме рі­шення щодо отриманої пропозиції.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Соціальний профспілковий квиток – підвищення мотивації профспілкового членства

На черговому засіданні прези­дії Дніпропетровського обласно­го об’єднання профспілок було розглянуто питання про впрова­дження Соціального профспілко­вого квитка. Метою цього заходу, як зазначив голова облпрофцен­тру Віталій Дубіль, є посилення соціального захисту трудящих та підвищення мотивації профспіл­кового членства.

П роект розроблявся кілька років і максимально врахував досвід провідних європейських профспі­лок, де ця робота з успіхом прова­диться уже тривалий час.

Презентуючи на засіданні президії новий проект, директор Центру соціальних послуг Яна Лунга - Федорович зазначила, що Соціаль­ний профспілковий квиток надає його влас­никам чимало суттєвих преференцій та пере­ваг.

Зокрема, це щоденне заощадження коштів завдяки можливості придбання товарів і по­слуг із знижкою в рамках дисконтної програ­ми. Вона буде діяти серед партнерів Центру в мережі магазинів продуктів харчування, тех­ніки, будматеріалів тощо, ресторанах, апте­ках, клініках (у тому числі стоматологічних), санаторно - курортних закладах і турагенціях, спортклубах, нотаріатах та адвокатурах, се­ред перевізників та на станціях автотехобслу­говування і АЗС, в автосалонах і страхових компаніях, навчальних курсах і школах.

За допомогою професійних юристів кол-центру (безкоштовна гаряча лінія 24 години на добу 7 днів на тиждень) і послуг програм «Адвокат - 24» та «Допомога в дорозі» власник квитка буде відчувати себе постійно більш захищеним, причому як удома, так і під час далеких поїздок. Що стосується правової під­тримки, то буде гарантовано безоплатний ви­їзд адвоката з вашого регіону на місце події в разі реальної загрози життю, здоров’ю, сво­боді, майну члена профспілки або членів його сім’ї.

Багатьох зацікавить і послуга «Лікар онлайн», що дає можливість отримання по гарячій лінії безкоштовної консультації лі­каря - терапевта. Надаються також інші корис­ні послуги.

Представники Центру відповіли на чис­ленні запитання керівників галузевих проф­спілок. Одночасно були висловлені пропози­ції про надання додаткової інформації з цьо­го важливого питання.

Члени президії погодились із тим, що за­провадження Соціального профспілкового квитка відкриє можливість членам профспі­лок отримувати кваліфіковану юридичну, кон­сультативну, інформаційну допомогу на осно­ві сучасних електронних засобів комунікації.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

Досвід Сторожинецького лісгоспу – приклад для наслідування первинками краю

Днями на базі первинної профспіл­кової організації ДП «Сторожинець­ке лісове господарство» відбувся виїзний семінар керівників обласних організацій профспілок області.

Г олова облпрофради Володимир Шкварковський наголосив на важливості посилення ролі профко­мів як повноважних представників трудових ко­лективів у колективних переговорах з адміністра­ціями підприємств щодо умов оплати праці, режи­му трудового дня, охорони праці, соціального розвитку.

У своєму виступі голова первинної профспілкової органі­зації лісгоспу Василь Самушко зупинився на основних на­прямах роботи первинки із забезпечення соціально-еконо­мічних інтересів працівників підприємства, захисту їхніх трудових прав: «Наш колективний договір – 2018 передбачає набагато більші соціальні гарантії працівникам лісгоспу, аніж рекомендовано галузевою угодою. Робота в лісовій га­лузі пов’язана з високими виробничими ризиками, тому профспілка разом з адміністрацією підприємства піклується про забезпечення належних умов праці на кожній виробни­чій дільниці. Проведено капітальний ремонт побутових при­міщень у Сторожинецькому деревообробному цеху. Нині тривають ремонтні роботи у Чудейському транспортному цеху та на складі лісопродукції. Модернізація виробництва, оновлення лісозаготівельної, деревообробної техніки, тран­спортних засобів також сприяють суттєвому зменшенню ви­робничих ризиків. Усі працівники забезпечені якісним спе­цодягом, а у лісозаготівельних бригадах, деревообробних цехах, окрім основного комплекту, отримують ще й спецодяг з додатковим захистом від небезпечних виробничих факто­рів». Керівник первинки розповів також про надання допо­моги пенсіонерам, які свого часу працювали в лісгоспі, про організацію відпочинку й оздоровлення працівників та їхніх родин. Як відомо, відповідно до вимог Закону «Про профспіл­ки», роботодавець зобов’язаний виділяти щорічно не менше 0,3% від фонду оплати праці на культурно - масову, виховну й оздоровчу роботу місцевої профспілки. ДП «Сторожинець­кий лісгосп» збільшило цю цифру втричі.

Як підкреслив голова обласного комітету профспілки працівників лісового господарства Володимир Барабах, ад­міністрація лісгоспу виконує усі вимоги колективного до­говору. Черговий позитивний приклад реалізації важливих соціальних проектів – оновлення галузевого дитячого пан­сіонату «Вербиченька», де в другій відпочинковій зміні нині оздоровлюються 420 дітей. Саме на прикладі Сторожинець­кого лісгоспу переконуємося в тому, що співпраця і взаємо­розуміння між адміністрацією і профспілкою є запорукою успіху і гарних здобутків всього трудового колективу.

МИХАЙЛО ЛЄНЬКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ

ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИХ

ТА ДУХОВНИХ ІНТЕРЕСІВ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

05.08.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

22.04.2019 21:03

22.04.2019 21:02

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання