« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРОФСПІЛКИ РЕГІОНУ НАЛАШТОВАНІ РІШУЧЕ ЇХНІ ДІЇ ЗНАХОДЯТЬ ПІДТРИМКУ В ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ І ОБЛАСНІЙ РАДІ

ПРОФСПІЛКИ РЕГІОНУ НАЛАШТОВАНІ РІШУЧЕ ЇХНІ ДІЇ ЗНАХОДЯТЬ ПІДТРИМКУ В ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ І ОБЛАСНІЙ РАДІ

У рамках оголошеного Федера­цією профспілок України Року первинної профспілкової органі­зації профспілки Закарпаття об­рали свою стратегію дій, спря­мовану на максимальне спілку­вання з профспілковим активом, рядовими спілчанами, допомага­ючи у вирішенні їхніх проблем.

З цією метою облпрофрадою за участю галузевих профорганізацій протягом лютого – квітня ц. р. у всіх районах і містах області проведено наради-на­вчання голів первинок. У них взяли участь 1340 голів первинних профорганізацій різ­них галузей, що становить 63% їх загальної чисельності, а найбільше – в галузях освіти і науки, охорони здоров’я, культури, держав­них установ та ін. Наступним кроком у цій роботі стало проведення в облпрофраді засі­дання круглого столу «Активна первинка – сильна профспілка», вимоги учасників яко­го були надіслані Верховній Раді, Кабінету Міністрів та Президенту України.

Про сьогоднішні наміри й орієнтири ді­яльності профспілок йшлося на другому за­сіданні Закарпатської облпрофради, де роз­глядалося питання «Про Рік первинної проф­спілкової організації та завдання профспіл­кових організацій області щодо посилення соціально-економічного захисту прав та ін­тересів працюючих», що засвідчило рішучі наміри профспілок регіону у відстоюванні законних прав та інтересів людини праці.

Тон у цій конструктивній розмові зада­вав голова облпрофради Володимир Флень­ко. Виступ профспілкового лідера нашого краю був емоційним, у ньому йшлося про соціальний діалог на всеукраїнському рівні, вирішення життєво важливих проблем, які хвилюють людей. Незважаючи на те, що час­тину вимог профспілок, зокрема щодо під­вищення мінімальної заробітної плати, не­допущення зростання тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу, актуалізації Списків № 1 і № 2, що дає право на пенсію на пільгових умовах, скасу­вання обкладання податком пенсій працю­ючих пенсіонерів, вдалося вирішити, десят­ки відповідей на вимоги профспілок Закар­паття від національних владних структур були формальними відписками.

Прикладом чиновницької байдужості стало зволікання з вирішенням на держав­ному рівні питання про виплату доплат і надбавок громадянам, що проживають у гір­ській місцевості у зв’язку із запроваджен­ням мінімальної зарплати у розмірі 3200 грн, яке порушувалося під час зустрічей із профактивом в Іршавському, Рахівському, Тячів­ському й інших районах. Не передбачено ці гарантовані державою виплати і в Держав­ному бюджеті на 2018 рік.

Нерозуміння владою на найвищому рівні людських проблем, чиновницька стіна не­сприйняття багатьох пропозицій і вимог профспілок, нове очікуване зростання цін і тарифів, падіння життєвого рівня населення викликають обурення рядових спілчан, про­стих людей.

Але людський терпець не безмежний. Не­щодавно на профспілкову акцію протесту в м. Києві зібралися медики з усієї країни, се­ред яких були й представники нашого краю. На 14 листопада заплановано загальноукра­їнський осінній наступ профспілок, оскільки минулорічна акція за участю 50 тис. пред­ставників різних галузей, пікетування ними Верховної Ради України змусили рахуватися з позицією представників трудового народу.

На жаль, не припиняються зазіхання судо­вих структур на приміщення Будинку проф­спілок, розташованого на площі Народній в м. Ужгороді, прийняті судові рішення щодо якої, всупереч здоровому глузду, виявилися на користь Фонду держмайна України, а від­так – в інтересах судових органів. Навіть не було взято до уваги розпорядження голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля з цього питання. Протестну акцію профспілок Закар­паття проти судового свавілля, заплановану на початок липня, було відтерміновано після перемовин з першим віце-прем’єр-міністром України Степаном Кубівим.

Налаштованість профспілок Закарпаття на рішучі дії підтримали у своїх виступах за­ступник голови облдержадміністрації Віктор Микулін і заступник голови обласної ради Петро Грицик. Вирішувати проблеми нашого краю, окремих галузей з урахуванням позиції профспілок – такий підхід обласної влади до розв’язання проблем, безумовно, заслуговує на увагу. Передумови для ефективного соці­ального партнерства у нас є.

Сергій БАРАНЧИКОВ

Фото автора

 


ОЗДОРОВЧИЙ СЕЗОН «ЛІТО–2017» ЗАКІНЧЕНО

Цьогорічний сезон відпочинку ще раз показав: якщо профспілка і адміністрація працюють в одному на­прямі, а саме забезпечення працюючих роботою, належними зарплатою, умовами й охороною праці, то знайдуться кошти й на таке важливе завдання, як оздоровлення дітей та дорослих.

Н а окремих підприємствах, які об’єднує Білоцерківська міська організація профспілки житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслу­говування населення, саме так і вирішуються всі питання.

Цього оздоровчого сезону оздоровлено 287 дітей у різних куточ­ках України на суму 614640 грн. Профорганізація разом з адміні­страцією ТОВ «Білоцерківвода» (директор Ольга Бабій, голова профкому Андрій Поліщук) оздоровили 103 діток на суму 411,6 тис. грн і 196 дорослих.

Комунальне підприємство «Білоцерківтепломережа» дещо відстає. Але профком знаходить спільну мову з керівни­цтвом, хоча діалоги бувають надто гарячими, вирішуються питання з виконанням колдоговірних зобов’язань, в тому числі щодо оздоровлення дітей. Цьогоріч оздоровили 61 ди­тину на суму 56 тис. грн і 140 дорослих (в. о. директора Сергій Фурсенко, голова профкому Любов Чернявська); в УПП УТОС (директор Анатолій Савчук, голова профкому Юрій Авдієн­ко) оздоровлено 118 діток та 72 дорослих.

Антоніна МАР’ЯНСЬКА,

голова Білоцерківської міської організації профспілки працівників ЖКГ, МП, ПОН

 


РЕГІОН ВІДЗНАЧИВ ДЕНЬ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ

Проведення Дня дій за гідну працю ініціювали Федерація профспілок області та її членські галу­зеві профоб’єднання. За його програмою в м. Рів­ному відбулася промоакція «Поважай свою люд­ську гідність! Вмій захищати свої пра­ва!», під час якої пе­ред Будинком проф­спілок було розгор­нуто агітаційний на­мет з матеріалами, а профактивісти від­повідали на запитан­ня зацікавлених пе­ресічних громадян.

Ф ахівці ФПО цього дня проводили відкри­тий прийом для тих, хто потребував кон­сультацій і роз’яснень з приводу пору­шень їхніх трудових прав. Найбільше зверталися працівники приватних організацій та підприємці, котрих турбують питання вивільнен­ня, оплати праці за ненормований робочий час, без­пеки й охорони праці на виробництві, надання від­пусток тощо.

Для чисельнішої глядацької аудиторії журналісти обласної телерадіокомпанії підготували спецви­пуск на тему «Подальші кроки децентралізації: вті­лення ідей гідної праці», в якому взяли участь соці­альні партнери. Випуск чергового номера часопису «За відродження» опублікував добірку матеріалів до Дня дій за гідну працю, зокрема виступ голови ФПО Миколи Шершуна під заголовком «Праця по­винна бути гідною, і для багатого, і для бідного!».

Інформаційно-аналітичний центр ФПО

23.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання