« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПІД ЛЕЖАЧИЙ КАМІНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕ…

ПІД ЛЕЖАЧИЙ КАМІНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕ…

Побутує думка, що рядові державні службовці – це мовчаз­ні виконавці, які бояться й слово сказати, не те що відстою­вати свої інтереси. Це не завжди так. Чимало колективів держслужбовців на всіх рівнях заявляють про свої права. Сміливості та впевненості додає підтримка обкому проф­спілки, який завжди підставляє плече у вирішенні проблем.

Приміром, працівники Світловод­ського терцентру соціального обслуговування, що на Кірово­градщині, які надають соціаль­ні послуги людям, котрі перебувають у складних життєвих обставинах, самі опинилися в незрозумілій ситуації.

У зв’язку із змінами в законодав­стві у листопаді 2016 року сесія місь­кої ради затвердила положення про терцентр у новій редакції, в якій був відсутній важливий пункт – про голов­ного розпорядника коштів установи. Його не внесли через те, що депутати не змогли дійти згоди, хто ним має бути: управління соцзахисту чи виконком міської ради. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1417 голо­вним розпорядником коштів повинен бути орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що утворив терцентр. Світловодський терцентр утво­рений виконкомом міськради.

Працівники терцентру не розуміли, чому не приймалося рішення про головно­го розпорядника коштів, що гальмувало фінансове забезпечення установи. Від не­зрозумілих «підкилимних» ігор могли по­страждати майже 100 ні в чому не винних працівників, які не отримували належної зарплати. У колективі відбулися збори, на яких було прийнято рішення про оголо­шення страйку. Це було попередженням. Водночас працівники, як виборці, зверну­лися до депутатів міської ради з прохан­ням вирішити в межах закону питання щодо головного розпорядника коштів.

І достукалися. Питання вирішено.

Інша ситуація склалася в терцентрі Благовіщенського району – його праців­ники звернулися до обкому профспілки з приводу неможливості подальшої співп­раці з директором установи. Його керів­ник (уже колишній) некоректно та грубо ставилася до підлеглих, постійно погро­жуючи звільненням. Приміром, під час розмови застосовувала ненормативну лайку і крик, не надаючи можливості по­яснити ситуацію чи висловити свою дум­ку. Як кажуть, наліво і направо оголошу­вала догани, змушувала писати заяви на звільнення за власним бажанням. Навіть було видано наказ на звільнення праців­ниці без поданої заяви.

Прикладів перевищення повноважень багато. Директор дозволяла собі одноосіб­но вирішувати виробничі питання. Грубо порушувалися санітарні норми. Премію­вання працівників керівник здійснювала з урахуванням власних інтересів. Далі терпіти люди не могли. У колективі скла­лася напружена, стресова, несприятлива для роботи атмосфера. Працівники пере­бували на межі емоційного вибуху.

Після втручання у конфлікт обкому профспілки, проведених переговорів з керівництвом району ситуація в терцен­трі змінилася на краще. Керівника, що втратив над собою контроль, м’яко ка­жучи, попросили звільнити робоче міс­це. Колектив зітхнув з полегшенням – з новим директором працюється із задово­ленням.

Торік виникала заборгованість із зарплати, особливо по управліннях соціаль­ного захисту населення. Деякі установи перебували на межі оголошення страйку. До нас зверталися колективи управлінь Маловисківського, Новоархангельського, Бобринецького районів. На сьогодні в жодній організації департаменту соцза­хисту населення боргів із зарплати немає.

До нас дослухаються не тільки влада та керівники на місцях, а й депутати Вер­ховної Ради. Приміром, ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» було прийнято з урахуванням профспілкових пропозицій.

Під лежачий камінь вода не тече… Тобто, питання можна вирішити і в дер­жавних установах, якщо там є профспіл­кові організації.

Віктор ФЕДОТОВ,

голова Кіровоградського обкому профспілки

працівників держустанов

 

ПРАЦЯ З ЛЮДЬМИ ТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Заслуженим авторитетом і повагою користується у мешканців гірського се­лища Дубове Тячівського району у Закарпатті Василь Мадар, який очолює кадрову службу ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання» і на громадських засадах – первинну профспілкову організацію. Зважаючи на його лідерські якості, вміння працювати з людьми, захищати їхні інтереси, односельці обрали Василя Івановича депутатом Дубівської селищної ради.

Звичайно, на відміну від великого машинобудів­ного заводу у Дубовому за бутності колишнього директора Дмитра Подольсько­го вертолітне об’єднання, пра­цюючи в системі концерну «Укроборонпром», намагається за можливості триматися на плаву, виживати в період рин­кової економіки, давати роботу десяткам мешканців гірської глибинки Закарпаття.

Про діяльність підприємства, соціальний захист працюючих дбають новий директор Віталій Лазорик та голова первинки Ва­силь Мадар. На підприємстві укладено колдоговір, в якому чітко визначено спільні зобов’язання та окремо кожної із сторін соціального партнерства.

Як позитив слід відзначити погашення заборгованості із зарплати, накопиченої за часів попереднього керівництва. За ініціативи директора нової ге­нерації Віталія Лазорика на підприємстві докладають зу­силь до розширення асортимен­ту виробництва.

Голова профкому Василь Мадар налаштований оптиміс­тично, вірить у відродження ко­лись потужного підприємства. Адже люди, які тут працюють, заслуговують на увагу і під­тримку, забезпечення роботою.

Нещодавно Василь Мадар відзначив своє 60-річчя. З юві­леєм його привітали колеги, друзі, знайомі. За особистий внесок у здійснення соціально-економічного захисту спілчан та з нагоди ювілею голова За­карпатської облпрофради Воло­димир Фленько вручив йому Почесну грамоту обласної ради профспілок.

Прес-центр Закарпатської облпрофради

 

РЕФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ МАЄ СТАТИ «ЧЕРВОНОЮ СТРІЧКОЮ» У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК

СПІЛЧАНИ ЛУГАНЩИНИ СОЛІДАРНІ З ГОЛОВОЮ ФПУ

«Шановний Григорію Васильовичу!

Спасибі за відповідь, висловлену подяку та під­тримку пропозицій щодо проведення конкретних дій відносно покращення зайнятості в країні.

Уважно прочитавши в газеті («ПВ», № 9 від 2 бе­резня 2017 року) Вашу співдоповідь, дозвольте відразу висловити свою повну згоду із зазначе­ним Вами.

По-перше, дуже приємно, що газета опублікува­ла повністю Вашу співдоповідь.

По-друге, цілковито підтримую Вашу думку про те, що «цифру у 3200 грн профспілки розгляда­ють лише як відправну точку для початку ре­форми оплати праці». Це, на мою думку, повинно стати «червоною стрічкою» у діяльності проф­спілок.

На жаль, ролі зростання заробітної плати працю­ючих у розвитку економіки України Кабмін не розуміє або ж не хоче розуміти!

По-третє, декілька думок, викликаних не Вашою співдоповіддю, а у зв’язку з нею. Ще в листопаді, на засіданні ЦР профспілки учасники були поін­формовані про створення Національного коміте­ту з промислового розвитку. Як на мене, то шля­хи розвитку економіки має запропонувати для розгляду на засіданні Кабміну Міністерство еко­номічного розвитку і торгівлі України. І якщо міністерство не в змозі цього зробити, то... Тож єдине, що мене тішить у створенні зазначеного комітету, це той факт, що до його складу вхо­дить Голова Федерації профспілок України, який не один десяток років працював в еконо­мічному відділі ФПУ і може на засіданнях комі­тету запропонувати, як вирішити найболючіші питання працюючих. Це – факт!

Погоджуюсь із «...потребою серйозних законо­давчих рішень» щодо подолання ганебної прак­тики невиплати заробітної плати.

Але ж є у нас стаття 43 Конституції України, в частині 7 якої чітко записано: «Право на своєчас­не одержання винагороди за працю захищається законом». Тобто порушується не просто закон, а Основний Закон держави – Конституція!

Погоджуюсь, що, можливо, потрібно (для дуже «розумних») у Конституції або в окремому зако­ні записати, що при затримці виплати винагоро­ди керівник (власник) підприємства притягуєть­ся до кримінальної відповідальності – щонай­менше на 5 років позбавлення волі в умовах су­ворого режиму».

З глибокою повагою,

Іван АРТЮХ,

голова Луганського обкому профспілки «Машприлад» України, заслужений працівник профспілок України

18.03.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання