« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПІД ЛЕЖАЧИЙ КАМІНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕ…

ПІД ЛЕЖАЧИЙ КАМІНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕ…

Побутує думка, що рядові державні службовці – це мовчаз­ні виконавці, які бояться й слово сказати, не те що відстою­вати свої інтереси. Це не завжди так. Чимало колективів держслужбовців на всіх рівнях заявляють про свої права. Сміливості та впевненості додає підтримка обкому проф­спілки, який завжди підставляє плече у вирішенні проблем.

Приміром, працівники Світловод­ського терцентру соціального обслуговування, що на Кірово­градщині, які надають соціаль­ні послуги людям, котрі перебувають у складних життєвих обставинах, самі опинилися в незрозумілій ситуації.

У зв’язку із змінами в законодав­стві у листопаді 2016 року сесія місь­кої ради затвердила положення про терцентр у новій редакції, в якій був відсутній важливий пункт – про голов­ного розпорядника коштів установи. Його не внесли через те, що депутати не змогли дійти згоди, хто ним має бути: управління соцзахисту чи виконком міської ради. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1417 голо­вним розпорядником коштів повинен бути орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що утворив терцентр. Світловодський терцентр утво­рений виконкомом міськради.

Працівники терцентру не розуміли, чому не приймалося рішення про головно­го розпорядника коштів, що гальмувало фінансове забезпечення установи. Від не­зрозумілих «підкилимних» ігор могли по­страждати майже 100 ні в чому не винних працівників, які не отримували належної зарплати. У колективі відбулися збори, на яких було прийнято рішення про оголо­шення страйку. Це було попередженням. Водночас працівники, як виборці, зверну­лися до депутатів міської ради з прохан­ням вирішити в межах закону питання щодо головного розпорядника коштів.

І достукалися. Питання вирішено.

Інша ситуація склалася в терцентрі Благовіщенського району – його праців­ники звернулися до обкому профспілки з приводу неможливості подальшої співп­раці з директором установи. Його керів­ник (уже колишній) некоректно та грубо ставилася до підлеглих, постійно погро­жуючи звільненням. Приміром, під час розмови застосовувала ненормативну лайку і крик, не надаючи можливості по­яснити ситуацію чи висловити свою дум­ку. Як кажуть, наліво і направо оголошу­вала догани, змушувала писати заяви на звільнення за власним бажанням. Навіть було видано наказ на звільнення праців­ниці без поданої заяви.

Прикладів перевищення повноважень багато. Директор дозволяла собі одноосіб­но вирішувати виробничі питання. Грубо порушувалися санітарні норми. Премію­вання працівників керівник здійснювала з урахуванням власних інтересів. Далі терпіти люди не могли. У колективі скла­лася напружена, стресова, несприятлива для роботи атмосфера. Працівники пере­бували на межі емоційного вибуху.

Після втручання у конфлікт обкому профспілки, проведених переговорів з керівництвом району ситуація в терцен­трі змінилася на краще. Керівника, що втратив над собою контроль, м’яко ка­жучи, попросили звільнити робоче міс­це. Колектив зітхнув з полегшенням – з новим директором працюється із задово­ленням.

Торік виникала заборгованість із зарплати, особливо по управліннях соціаль­ного захисту населення. Деякі установи перебували на межі оголошення страйку. До нас зверталися колективи управлінь Маловисківського, Новоархангельського, Бобринецького районів. На сьогодні в жодній організації департаменту соцза­хисту населення боргів із зарплати немає.

До нас дослухаються не тільки влада та керівники на місцях, а й депутати Вер­ховної Ради. Приміром, ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» було прийнято з урахуванням профспілкових пропозицій.

Під лежачий камінь вода не тече… Тобто, питання можна вирішити і в дер­жавних установах, якщо там є профспіл­кові організації.

Віктор ФЕДОТОВ,

голова Кіровоградського обкому профспілки

працівників держустанов

 

ПРАЦЯ З ЛЮДЬМИ ТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Заслуженим авторитетом і повагою користується у мешканців гірського се­лища Дубове Тячівського району у Закарпатті Василь Мадар, який очолює кадрову службу ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання» і на громадських засадах – первинну профспілкову організацію. Зважаючи на його лідерські якості, вміння працювати з людьми, захищати їхні інтереси, односельці обрали Василя Івановича депутатом Дубівської селищної ради.

Звичайно, на відміну від великого машинобудів­ного заводу у Дубовому за бутності колишнього директора Дмитра Подольсько­го вертолітне об’єднання, пра­цюючи в системі концерну «Укроборонпром», намагається за можливості триматися на плаву, виживати в період рин­кової економіки, давати роботу десяткам мешканців гірської глибинки Закарпаття.

Про діяльність підприємства, соціальний захист працюючих дбають новий директор Віталій Лазорик та голова первинки Ва­силь Мадар. На підприємстві укладено колдоговір, в якому чітко визначено спільні зобов’язання та окремо кожної із сторін соціального партнерства.

Як позитив слід відзначити погашення заборгованості із зарплати, накопиченої за часів попереднього керівництва. За ініціативи директора нової ге­нерації Віталія Лазорика на підприємстві докладають зу­силь до розширення асортимен­ту виробництва.

Голова профкому Василь Мадар налаштований оптиміс­тично, вірить у відродження ко­лись потужного підприємства. Адже люди, які тут працюють, заслуговують на увагу і під­тримку, забезпечення роботою.

Нещодавно Василь Мадар відзначив своє 60-річчя. З юві­леєм його привітали колеги, друзі, знайомі. За особистий внесок у здійснення соціально-економічного захисту спілчан та з нагоди ювілею голова За­карпатської облпрофради Воло­димир Фленько вручив йому Почесну грамоту обласної ради профспілок.

Прес-центр Закарпатської облпрофради

 

РЕФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ МАЄ СТАТИ «ЧЕРВОНОЮ СТРІЧКОЮ» У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК

СПІЛЧАНИ ЛУГАНЩИНИ СОЛІДАРНІ З ГОЛОВОЮ ФПУ

«Шановний Григорію Васильовичу!

Спасибі за відповідь, висловлену подяку та під­тримку пропозицій щодо проведення конкретних дій відносно покращення зайнятості в країні.

Уважно прочитавши в газеті («ПВ», № 9 від 2 бе­резня 2017 року) Вашу співдоповідь, дозвольте відразу висловити свою повну згоду із зазначе­ним Вами.

По-перше, дуже приємно, що газета опублікува­ла повністю Вашу співдоповідь.

По-друге, цілковито підтримую Вашу думку про те, що «цифру у 3200 грн профспілки розгляда­ють лише як відправну точку для початку ре­форми оплати праці». Це, на мою думку, повинно стати «червоною стрічкою» у діяльності проф­спілок.

На жаль, ролі зростання заробітної плати працю­ючих у розвитку економіки України Кабмін не розуміє або ж не хоче розуміти!

По-третє, декілька думок, викликаних не Вашою співдоповіддю, а у зв’язку з нею. Ще в листопаді, на засіданні ЦР профспілки учасники були поін­формовані про створення Національного коміте­ту з промислового розвитку. Як на мене, то шля­хи розвитку економіки має запропонувати для розгляду на засіданні Кабміну Міністерство еко­номічного розвитку і торгівлі України. І якщо міністерство не в змозі цього зробити, то... Тож єдине, що мене тішить у створенні зазначеного комітету, це той факт, що до його складу вхо­дить Голова Федерації профспілок України, який не один десяток років працював в еконо­мічному відділі ФПУ і може на засіданнях комі­тету запропонувати, як вирішити найболючіші питання працюючих. Це – факт!

Погоджуюсь із «...потребою серйозних законо­давчих рішень» щодо подолання ганебної прак­тики невиплати заробітної плати.

Але ж є у нас стаття 43 Конституції України, в частині 7 якої чітко записано: «Право на своєчас­не одержання винагороди за працю захищається законом». Тобто порушується не просто закон, а Основний Закон держави – Конституція!

Погоджуюсь, що, можливо, потрібно (для дуже «розумних») у Конституції або в окремому зако­ні записати, що при затримці виплати винагоро­ди керівник (власник) підприємства притягуєть­ся до кримінальної відповідальності – щонай­менше на 5 років позбавлення волі в умовах су­ворого режиму».

З глибокою повагою,

Іван АРТЮХ,

голова Луганського обкому профспілки «Машприлад» України, заслужений працівник профспілок України

18.03.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання