« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Протестують атомники

Протестують атомники

Уже понад десятиріччя лихоманить Держав-

не науково-виробниче підприємство «Цирконій»

(м. Дніпродзержинськ). Змінюються директори, ки-

ївські куратори в особі очільників Міненерговугіл-

ля цього єдиного в Україні виробника компонентів

ядерного палива, а підприємство все ніяк не вийде

зі стадії санації (банкрутства). На цьому тлі відбува-

ється знищення унікальних технологій та руйнуван-

ня висококваліфікованого трудового колективу.

Віктор КОВРИГА

завідувач прес-центру Дніпропетровського

облпрофоб’єднання

Тим часом профспілковий комі-

тет, який усі ці роки очолює

справжній лідер і боєць Василь

Кісільов, не відступає. Тільки у

червні, обстоюючи свої права,

атомники провели профконференцію, на

якій висловили недовіру в.о. директора

Ігорю Самошосту, пікетували в Києві

Мін енерговугілля, домоглися оголошен-

ня Національною службою посередни-

цтва і примирення (НСПП) колективного

трудового спору між найманими праців-

никами та керівництвом ДНВП «Цирко-

ній». Крім того, 18 червня вони звернули-

ся з листом до Президента України Пе-

тра Порошенка. Серед головних вимог

– не допустити знищення унікального

виробництва (як одного з гарантів забез-

печення енергетичної безпеки України)

та погасити багатомісячний 10-мільйон-

ний борг із зарплати.

Нещодавно профспілкові активісти

та працівники «Цирконію» провели ще

одну серію одночасних масових акцій

протесту – на підприємстві, біля Дніпро-

дзержинської міськради та Дніпропе-

тровської облдержадміністрації.

Під час акції біля ОДА делегація під-

приємства на чолі з членом профкому

Олексієм Чохом зустрілася з радником гу-

бернатора Віктором Сергєєвим і головою

обласного відділення НСПП Ігорем Чу-

бом. Заводчани тримали в руках плакати:

«Поверніть борги із зарплати!», «Чому дер-

жаві не потрібен вітчизняний цирконій?»,

«Вимагаємо кращого майбутнього!»,

«Чому не виконується державна програма

"Ядерне паливо України"?» та ін.

Атомники розповіли про критичну си-

туацію на підприємстві, яка може при-

звести до соціального вибуху. За їхніми

словами, керівництво «Цирконію» веде

жорсткий та антисоціальний курс на ско-

рочення працюючих (за останні півтора

місяця звільнено 43 атомники), всіляко

відтягує погашення зарплатних боргів (і

це на тлі значного зростання цін на най-

необхідніше, тарифів на житлово-кому-

нальні послуги) та допускає інші числен-

ні порушення законодавства і колектив-

ного договору. Крім невиплати зарплати,

адміністрація систематично затримує пе-

рерахування профкому профспілкових

внесків і коштів на культмасову та оздо-

ровчу роботу, а також сплату єдиного со-

ціального внеску, що спричиняє проблеми

в пенсійному забезпеченні. Важливі для

людей рішення приймаються кулуарно,

без інформування колективу.

Представники влади, у свою чергу, за-

певнили мітингувальників, що вони

вживають заходів для вирішення пору-

шених атомниками питань, зокрема, по-

стійно звертаються до Міненерговугіл-

ля, від якого багато в чому залежить ви-

рішення проблем «Цирконію» і забезпе-

чення ефективної діяльності підпри-

ємств галузі в Придніпров’ї взагалі.

Профспілкові активісти та працівни-

ки «Цирконію» у прийнятій за підсумка-

ми акції резолюції зазначили, що запев-

нення влади не задовольняють їх повною

мірою і вони очікують від адміністрації

підприємства, Міненерговугілля та обл-

держадміністрації конкретних дій. На-

томість у разі невиконання їхніх вимог

у повному обсязі вони вдадуться для за-

хисту своїх прав до інших передбачених

законом дій.

 

Розширюється коло співпраці профспілки лісових галузей Закарпаття

Сергій БАРАНЧИКОВ

Закарпатська обл.

З ініціативи голови Закарпатської обласної орга-

нізації профспілки працівників лісових галузей

Володимира Ількова поглиблюється співпраця

з іншими громадськими об’єд нан нями краю у

вирішенні соціально-економічних питань.

Зокрема, відбулася зустріч керівника галузевої

профспілки з головою Громадської організації

«Надія» в Тячівському районі Михайлом Токарем.

Це об’єднання у рамках транскордонного співро-

бітництва України, Румунії, Угорщини та Словач-

чини реалізує чотири транскордонні проекти

соціально-культурного напряму, молодіжної полі-

тики, розвитку міжнародного туризму. У ході зу-

стрічі вирішено укласти договір співпраці між

двома громадськими організаціями, який перед-

бачає участь профспілки працівників лісових галу-

зей у реалізації транскордонних проектів.

До речі, голова Громадської організації «Надія»

Михайло Токар – відома в нашому краю людина.

До Дня Конституції він був нагороджений Почес-

ною грамотою та цінним подарунком Закарпат-

ської облдержадміністрації за сумлінну працю,

вагомий особистий внесок у розвиток незалеж-

ної, демократичної держави.

 

20.07.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання