« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Протест у центрі Києва

Протест у центрі Києва

Протест на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» докотився до столиці України. 17 червня працівники підприємства в центрі Києва пікетували будівлі Кабі­нету Міністрів та Адміністрації Президента. Вони закликали керівників дер­жави підтримати трудовий колектив криворізького гірничо-металургійного гіганта в його боротьбі за свої права.

Олексій МИЧКОВ

Пікетування адмінбудівель, де працює Уряд і роз­ташований офіс Глави держави, було організова­но зусиллями профкому первинної організації Профспіл­ки металургів і гірників України (ПМГУ) ПАТ «АМКР». Підтримку даної акції надали Федерація профспілок України і Централь­ний комітет ПМГУ.

Звичайно, протест у Києві за своєю чисельністю поступався аналогічним заходам у Кривому Розі. Однак навіть сотні мітингу­вальників з профспілковими пра­порами та транспарантами вияви­лося цілком достатньо, щоб до лю­дей вийшли і вислухали їхні ви­моги, а потім запросили для по­дальших переговорів. Перша зу­стріч відбулася в будівлі україн­ського Уряду. На ній були присут­ні представники Секретаріату Ка­бінету Міністрів, Міністерства со­ціальної політики, Державної ін­спекції з питань праці і Фонду державного майна. З боку трудо­вого колективу в переговорах взя­ли участь голова профкому ПО ПМГУ ПАТ «АМКР» Юрій Бобчен­ко, заступник голови ЦК ПМГУ Олександр Рябко, перший заступ­ник голови профкому підприєм­ства Наталія Маринюк і екс-голова Фонду держмайна, ниніш­ня голова Союзу жінок України «За майбутнє дітей» Валентина Семенюк-Самсоненко.

У ході спілкування високопоса­довцям розповіли про непросту ситуацію, що склалася останнім часом на одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійної галузі, зокрема систематичне зменшення чисель­ності персоналу і мало не стовід­сотковий знос основних засобів виробництва, багаторазове збіль­шення навантаження на праців­ників та суттєве зниження реаль­ного рівня їх зарплати. Усе це ста­ло причиною глибокого невдово­лення криворізьких металургів і гірників. Трудовий колектив з вини власника, який не бажає іти на компроміс, виявився на порозі соціального вибуху, що загрожує зупинкою виробництва. Остан­ньою краплею, що переповнила чашу терпіння людей, стала від­мова адміністрації ПАТ «АМКР» підвищити розміри тарифних ста­вок і посадових окладів з ураху­ванням реалій сьогоднішнього дня, причому така можливість у власника підприємства є.

Під час переговорів у Кабінеті Міністрів представники протесту­вальників ознайомили столичних чиновників з фактами систематич­них порушень інвестиційних зобов’язань, взятих власником ПАТ «АМКР» Лакшмі Мітталом при купівлі підприємства. Поту­рання цьому з боку колишнього ке­рівництва країни призвело до того, що адміністрація остаточно відмо­вилася рахуватися з думкою трудя­щих і припинила конструктивний діалог з їх повноважними пред­ставниками в особі профспілок.

Крім іншого, на зустрічі було порушено питання про неприпус­тимість розграбування надр краї­ни. Сьогодні, за інформацією профспілкової сторони, власник продовжує безконтрольно вивози­ти залізорудну сировину за межі України, використовуючи при цьому сумнівні комбінації та не­хтуючи інтересами нашої держа­ви. «Ми дуже сподіваємося на під­тримку Уряду, – заявив після пе­реговорів Юрій Бобченко. – Інфор­мацію про все, що відбувається на підприємстві, надано відповід­ним особам. Нам пообіцяли, що найближчим часом буде створена спеціальна урядова комісія, до якої увійдуть також представни­ки трудового колективу ПАТ «АМКР».

Після спілкування в Кабміні протестувальники вирушили до Адміністрації Президента на вули­цю Банкову. Тут переговори трива­ли ще довше, ніж в Уряді. Лише близько трьох годин пополудні представники мітингувальників повернулися назад. Вони негайно ж відзвітували перед присутніми на Банковій про досягнуті резуль­тати. Голова профкому Юрій Боб­ченко висловив стриманий опти­мізм з приводу обох зустрічей, від­значивши відсутність формалізму з боку фахівців держапарату. Чи­новники уважно вислухали пред­ставників протестувальників, до­кладно розпитали, потім усе ре­тельно зафіксували і відразу ж за­пропонували низку варіантів вихо­ду з ситуації. У ході бесіди в Адмі­ністрації Президента лунало й дуже болюче для будь-якого влас­ника великого приватного бізнесу слово «націоналізація». За словами Юрія Бобченка, позиція профкому з цього приводу залишається не­змінною. «Трудовому колективу не настільки важливо, хто володіти­ме підприємством – держава чи приватний бізнес. Головне, щоб власник був ефективним, справед­ливим і соціально спрямованим», – наголосив він.

Підтримала профлідера і Ната­лія Маринюк, відзначивши зміни в ставленні органів державної влади до проблем криворіжців і їх бажання допомогти вирішити кризову ситуацію. «Це попередні зустрічі, – сказала вона. – Надалі триватимуть вже більш ґрунтовні переговори. Сподіваємося на по­зитивний результат, тим більше, що колектив підприємства нас цілком у цьому підтримує. Голо­вне, що нас почули у вищих еше­лонах влади, і це вселяє надію».

 

День облпрофради в Тячівському районі

У практику роботи Закарпатської обласної ради профспілок увійшло проведення Дня облпрофради в містах і районах нашого краю. Нещодавно його було проведено в гірському Тячівському районі.

Сергій БАРАНЧИКОВ

завідувач відділу організаційно-гуманітарної роботи облпрофради

У районному Будинку культури відбулася зу­стріч керівників облпрофради та галузе­вих профспілок із профспіл­ковим активом бюджетних галузей, на якій розглянуто питання соціального парт­нерства, оздоровлення пра­цівників і членів їхніх сімей. Перед профспілковими ак­тивістами виступили заступ­ник голови Закарпатської облпрофради Василь Заха­рець і директор виконавчої дирекції обласного відді­лення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Ігор Сегляник. У центрі зайня­тості селища Дубове прове­дено засідання круглого столу з питань зайнятості населення в гірській місце­вості, соціального захисту малозабезпечених катего­рій громадян.

У селі Лопухово профспілко­ві працівники області відві­дали новостворений музей славного земляка – Героя Соціалістичної Праці, пере­можця міжнародних зма­гань лісорубів у 1967 році в м. Монреалі (Канада) Івана Чуси. З матеріалами й екс­понатами музею гостей ознайомив син героя-лісоруба Іван, а спогадами про співпрацю поділилися його колишні колеги Воло­димир Ільков і Михайло Шрюба.

Під час перебування в сели­щі Усть-Чорна директор ви­конавчої дирекції обласно­го відділення Фонду соці­ального страхування з тим­часової втрати працездат­ності Ігор Сегляник, заступ­ник голови Закарпатської облпрофради Василь Заха­рець, голови обласних галу­зевих профспілок вивчали можливості оздоровлення працівників і дітей нашої області в місцевих оздоров­чих закладах із цілющими природними факторами.

29.06.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання