« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Підбито підсумки конкурсу журналістів

Підбито підсумки конкурсу журналістів

Президія Закарпатської обласної ради профспілок підбила підсумки щорічного кон­курсу на краще висвітлення діяльності профспілок у засобах масової інформації у 2013–2014 роках. Проведення цього конкурсу значною мірою сприяло поліпшенню висвітлення у ЗМІ питань, що стосуються життя усієї профспілкової громади, як-от укладання колективних договорів і угод, проведення звітів і виборів у профспілках, забезпечення соціального партнерства, питань трудового законодавства, охорони праці, соціального страхування, оздоровлення працюючих та членів їхніх сімей, ди­тячого відпочинку, культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи, діяльності санаторно-курортного і туристсько-екскурсійного комплексу профспілок тощо.

Сергій БАРАНЧИКОВ

завідувач відділу організаційно-гуманітарної роботи Закарпатської облпрофради

Підсумки традицій­ного обласного конкурсу закар­патських журна­лістів було оголо­шено на зустрічі в облпрофраді у День журналіс­та. Перше місце серед жур­налістських колективів об­ласних ЗМІ присуджено колективам редакцій газе­ти «Новини Закарпаття» та обласної державної теле­радіокомпанії «Тиса». Дру­ге місце посіли ТРК «М-Студіо» та ТРК «Даніо» – 21 канал, третє – газета «Спорт тайм». Серед редак­цій міськрайонних газет перше місце присуджено редакції газети «Мукачів­ська Ратуша», друге – Ір­шавській районній газеті «Нове життя», третє – ре­дакції газети «Вісті Ужго­родщини». Їх нагороджено Почесними грамотами президії Закарпатської облпрофради та грошови­ми винагородами. Відзна­чено активну участь у кон­курсі з врученням Подяки президії облпрофради ре­дакцій Тячівської райгазе­ти «Дружба», видань «Профспілкове щодення», «Медичний вісник», часо­писів «Синій Вир» і «Кар­патська Україна». Подяка­ми облпрофради та грошо­вою винагородою відзначе­но групу журналістів всеукраїнських, обласних та міськрайонних видань, які висвітлюють профспілкову тематику в ЗМІ.

Під час зустрічі з жур­налістами про діяльність профспілкових організа­цій області, її інформацій­не забезпечення розповіли заступник голови Закар­патської облпрофради Ва­силь Захарець, голови об­ласних організацій проф­спілок працівників куль­тури – Наталія Товтин, охорони здоров’я – Володи­мир Турок. Питання співпраці засобів масової ін­формації з профспілками порушили у своїх висту­пах голова обласної орга­нізації Національної спіл­ки журналістів України Дмитро Воробець, власний кореспондент газети «Уря­довий кур’єр» у Закарпат­ській області Василь Бе­дзір, завідуючий відділом редакції угорськомовної газети «Карпаті ігаз со» Чоба Балог, заступник ре­дактора газети «Вісті Ужгородщини» Марія Під­горна та інші журналісти.

Заступник голови За­карпатської облпрофради Василь Захарець вручив нагороди профспілок ре­дакційним колективам та окремим журналістам – переможцям конкурсу.

 

СПІЛЬНО ФОРМУВАТИ ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ

Напередодні Дня журналіста у Дніпропетровському облпрофоб’єднанні відбулася тради­ційна зустріч із працівниками місцевих та всеукраїнських засобів масової інформації.

Як повідомляє прес-центр Дніпропетровського облпрофоб’єднання, голо­ва профцентру Віталій Ду­біль поздоровив журналіс­тів із професійним святом, вручив їм нагороди і подя­кував за активне та об’єктивне висвітлення ді­яльності профспілок області щодо правового та соціаль­но-економічного захисту трудящих.

Зокрема, йшлося про ни­нішню боротьбу профспілок за недопущення в умовах кризи скорочення робочих місць і падіння життєвого рівня людей праці. Завдяки підтримці ЗМІ вдалося сформувати громадську думку стосовно ініціативи керівництва області та профспілок про необхід­ність збереження соціаль­них гарантій і суттєве зрос­тання рівня оплати праці. Тільки за останній місяць відбулося три наради сторін соціального діалогу, готу­ється до підписання Мемо­рандум із цього питання, на деяких підприємствах (ГМК, паливно-енергетичний комплекс) спостерігається підвищення зарплати. На­разі продовжується ця ро­бота з керівництвом та профспілковими організаці­ями машинобудівників, ав­тотранспортників та ін.

Крім того, з огляду на ни­нішню непросту ситуацію в країні, зазначив голова облпрофоб’єднання, проф­спілки надають конкретну матеріальну допомогу бій­цям української армії.

 

 

З ТУРБОТОЮ ПРО ШКОЛЯРІВ

Грузевицька загальноосвітня школа I–III ступе­нів Хмельницького району – навчальний заклад, який має свою давню історію та гарні традиції. Адміністрація і профспілковий комітет закладу (директор Надія Ткачук, голова профкому Люд­мила Юзвишина) велику увагу приділяють оздо­ровленню школярів під час літніх канікул.

Валерій МАРЦЕНЮК

Так, цьогоріч учні 1-х–10-х класів відпочиватимуть у пришкільному таборі з денним перебуванням «Ра­дість». Тут вони ходитимуть на екскурсії в ліс, на річку, займатимуться улюбленою справою: вишивкою, виго­товленням іграшок із різноманітних природних матері­алів, братимуть участь у спортивних змаганнях і різних конкурсах тощо.

До речі, дванадцять учнів 8-х–10-х класів школи відпо­чиватимуть у наметовому таборі «Патріот» при Стуфчи­нецькій загальноосвітній школі I–III ступенів, шестеро – в літній профільній школі для старшокласників «Еру­дит» при Давидковецькій ЗОШ I–III ступенів, а вихован­ці 3-х–8-х класів матимуть нагоду оздоровитися в табо­рі «Надія», що в селі Доброгорща рідного Хмельниць­кого району.

 

СТАРТУВАВ ОЗДОРОВЧИЙ СЕЗОН

Обласна рада профспілок, профспілкові органі­зації всіх рівнів спільно з власниками дитячих оздоровчих закладів приділяють велику увагу належній підготовці дитячих оздоровниць до приїзду дітей на відпочинок.

Анатолій ЧЕРЕПЄХІН

завідувач відділу культурно-масової, спортивної роботи та оздоровлення Запорізької облпрофради

На виконання рішень наради з організації і проведен­ня оздоровчої кампанії спеціалісти облпрофради, га­лузеві профспілки разом із технічною інспекцією пра­ці профспілок у травні перевірили дитячі оздоровчі заклади. Основна увага приділялась організації без­печного відпочинку дітей, добору кваліфікованих працівників харчоблоку, вожатих і вихователів, ме­дичного і технічного персоналу. Виявлені недоліки були усунені невідкладно і в повному обсязі.

На підготовку дитячих оздоровчих закладів до приїз­ду дітей власники витратили близько 15 млн грн.

У корпусах, де проживатимуть діти, зроблено ре­монт, закуплено нові ліжка, постільну білизну, інше обладнання. Для належної роботи харчоблоків при­дбані холодильні камери. Пляжі приведені до ладу і відповідають вимогам чинного законодавства. Заку­плено лікарські препарати. Укладено договори зі всі­ма організаціями, які працюють на ринку надання послуг для дитячих оздоровчих закладів.

Облпрофрада постійно тримає на контролі хід підго­товки й проведення оздоровчої кампанії, співпрацює з органами влади, роботодавцями, виконавчою ди­рекцією Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо пошуку додаткових коштів на оздо­ровлення дітей.

Станом на 3 червня у 18 позаміських оздоровчих за­кладах Запорізької області відпочивають 4350 дітей і підлітків.

Співпраця з держсанепідемслужбами приморських зон, керівництвом місцевого самоврядування дає по­зитивний результат у справі забезпечення якісного відпочинку дітей.

22.06.2014Коментарі

#1 24.06.2016 15:37 добавил: ссс | додати коментар

ссс

 
ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання