« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Буде хліб – буде й пісня

Буде хліб – буде й пісня

Альона Карнаух

головний спеціаліст облпрофорганізації працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей

13 липня у ТОВ «Зоря» Покровсько­го району Дніпро­петровської облас­ті відбулося свято врожаю – обжнив­ки. В господар­стві на площі май­же 2000 га, з якої 1630 га займає ози­ма пшениця, зібра­но майже 10 тисяч тонн зерна ранніх зернових культур. Досягнуто урожай­ності озимої пше­ниці по 50,7 ц/га та озимого ячменю по 52,3 ц/га. І це в зоні ризикового земле­робства, майже на пісках.

Головними чинника­ми успіху є мудрість, знання технології землеробства, досвід генерального дирек­тора Анатолія Пучки, про­фесіоналізм, відданість справі спеціалістів і пра­цівників товариства. Чіт­ко, як один механізм, пра­цювали всі ланки збираль­ного комплексу.

На святі відзначено кращих: тракторну брига­ду № 2, тракторну бригаду № 1, автогараж, колективи механізованих токів.

Привітав працівників ТОВ «Зоря» й мешканців Гаврилівки з ваговим ко­роваєм і вручив нагороди начальник департаменту агропромислового комп­лексу та розвитку сіль­ських територій Дніпропе­тровської облдержадміні­страції Вадим Удови­цький.

Учасників святкових зборів привітали та вручи­ли почесні грамоти голова Центрального комітету Всеукраїнської профспіл­ки працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей Ана­толій Тельних і голова По­кровської райдержадміні­страції Олександр Кузь­менко. Генерального ди­ректора ТОВ «Зоря» Ана­толія Пучку визнано кра­щим соціальним партне­ром профспілки в галузі.

Для усіх учасників жнив знайшлися добрі сло­ва подяки, цінні подарун­ки, грошові премії. Для на­городження кращих у гос­подарстві виділено понад 110 тисяч гривень.

16 червня ц. р. у с. Гав­рилівка ТОВ «Зоря» поча­ло розраховуватися з па­йовиками. В рахунок орендної плати вони отри­мують добірне зерно.

Трудові здобутки пра­цівників ТОВ «Зоря» є фун­даментом соціального роз­витку села. Так, за раху­нок коштів товариства в Гаврилівці проведено ка­пітальний ремонт дитячо­го садка, спортивного залу в Будинку культури, про­ведено реконструкцію ста­діону. Почалися роботи з ремонту асфальтового по­криття доріг і реконструк­ція вуличного освітлення. Цього року розпочато бу­дівництво церкви та мемо­ріального комплексу.

Гаврилівський Будинок культури посів перше міс­це в районі на фестивалі народної творчості, а ду­ховий оркестр має звання «народного».

Недарма в народі ка­жуть: «Буде хліб – буде й пісня».

Мешканці й трудівни­ки с. Гаврилівка, що на По­кровщині, своєю наполе­гливою працею будують власне майбутнє і щасли­ве майбутнє своїх дітей.

 

Церква – назустріч людям

Олег Шаромигов

Необхідність транс­формації високих ду­ховних надбань Укра­їнської Православної Церкви за 1025-річний пері­од її існування в практику господарської діяльності су­часної України покликала до життя нову громадську ініці­ативу «Церква – назустріч людям». Ця ініціатива сфор­мована Асоціацією «Україн­ська асоціація виробників та переробників сої» на чолі з Віктором Тимченком та під­тримана медіа-ресурсами Федерації професійних спі­лок України.

Суть її полягає у підвищенні прибутковості особистих се­лянських господарств. Бджільництву тут належить чільне місце як чиннику, який об’єднує духовні, еко­логічні та економічні про­блеми сучасного українсько­го суспільства. Україна при­ймає цьогоріч 43-й конгрес Апімондії – Всесвітньої орга­нізації бджолярів, а наступ­ного – 2014-го відзначати­меться 200-річчя винаходу першого у світовій практиці повністю розбірного рамко­вого вулика нашим співвіт­чизником Петром Прокопо­вичем. Тож не випадково то­тожними за змістом поняття українська мова об’єднала первинну ланку співжиття бджіл і людської спільноти – словом Сім’я.

З бджільництвом пов’язане все моє життя та життя моєї родини. Родинну традицію пасічникування, яку започат­кував сторіччя тому мій дід – Івченко Семен Пилипович, продовжує як пасічник-професіонал мій брат Івчен­ко Юрій Іванович та автор цього матеріалу як голова парафіяльної ради релігій­ної громади преподобних Зосима і Саватія Соловець­ких – покровителів бджіль­ництва.

З благословення священона­чалія Української Православ­ної Церкви виконання по­ставлених завдань щодо розвитку бджільництва за­безпечуватиме Школа бджільництва імені Петра Прокоповича в юридично-правовій формі з правом ведення господарської діяльності.

Основою господарської практики нового об’єднання стане чистопородне розве­дення української степової породи бджіл і розвиток збутової мережі продуктів бджільництва в Україні та поза її межами в соціально­му аспекті церковного служіння УПЦ.

 

Змагання рибалок-любителів

Семен Перцовський

Сєверодонецьке об’єднання «Азот» фактично врятувало озеро Суходіл у Новоайдарському районі. Кілька років тому підприємство взяло його в оренду й почало розводити рибу для потреб їдалень, а також створило умови для спор­тивної рибної ловлі. Автор цих рядків, як профспіл­ковий активіст, запропонував проводити на озері змагання рибалок-любителів. Адміністрація і проф­спілковий комітет «Азоту» втілили ідею в традицій­ний конкурс, участь в якому беруть працівники об’єднання, його ветерани, гості.

Цьогорічний конкурс присвятили 75-річчю Луганщи­ни. Бажання позмагатися виявили понад 60 осіб. Із 6-ї до 11-ї ранку рибалки мали змогу показати свою майстерність, порадувати уболівальників і рідних. Цікаво, що у змаганнях рибалок узяли участь чолові­ки й жінки.

У командному заліку перемогли представники цеху централізованого ремонту «Оргсинтез». Загалом вони зловили близько 10 кг риби. На півтора кілогра­ма відстала маленька команда профспілкової органі­зації ветеранів – Ніна Величко та Галина Чернявська. Автотранспортники поступилися їм лише кілограмом рибчини, тож опинилися на третьому місці. У номі­нації «Найбільша риба» чемпіоном став слюсар-ремонтник Сергій Бородавка, який зловив півторакі­лограмового коропа. Керівники конкурсу – член правління «Азоту» Вадим Соломаха та голова профкому, член Ради ФПУ, депутат міськради Валерій Черниш вручили призерам спортивний інвентар.


«Солодка веселка» стартувала

Ніна Караван

заступник голови Об’єднання профспілок Харківської області

У 2010 році стартував спільний проект Об’єднання профспілок Хар­ківської області та ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», що має назву «Солодка веселка». Акція спрямо­вана на виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до працівників вітчизняного вироб­ника, естетичного смаку, виявлен­ня і розвиток дитячого творчого потенціалу.

За цей час понад 4,5 тис. дітей, які відпочивали в позаміських закладах оздоровлення та відпо­чинку, стали учасниками проекту. За його умо­вами, діти ознайомлюються з історією провід­ного кондитерського підприємства і його продукці­єю, а свої враження мають втілити у творчих робо­тах: малюнках, виробах прикладного мистецтва, віршах, піснях.

Цьогоріч конкурс проводиться під гаслом «Солодка подорож з Харківською бісквітною фабрикою» за та­кими номінаціями, як «Малюнок», «Прикладне мис­тецтво», «Рукоділля», «Вірші та пісні» та ін. Твори й вироби мають демонструвати знання дітей про ви­роби Харківської бісквітної фабрики, різноманітність продукції «SWEET-TRAVEL», подавати креативні про­позиції. Вперше шановні й довгоочікувані гості з бі­сквітної фабрики завітали до дітей, які відпочивають у санаторії-профілакторії «Факел» ГПУ «Шебелинка­газвидобування» (головний лікар-директор Ірина Шморгун) і ДОТ «Олімпія» Балаклійської районної ради профспілки працівників АПК та Балаклійської райради (директор Оксана Супрун).

Тут відбулися дивовижні свята, в яких яскраво вияви­лися індивідуальна самобутність кожного учасника. Всіх вразили піщані «торти», виготовлені юними від­почивальниками «Факела». Солодкі подарунки від рідної «бісквітки» стали визнаною нагородою юним талантам.

26.07.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання