« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Рада ФПУ

Бажаємо жінкам… пенсію у 55! Або чергова порція обіцянок

Бажаємо жінкам… пенсію у 55! Або чергова порція обіцянок

3 березня відбулося чергове засідання Ради ФПУ, на яке був також запрошений і віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, аби вкотре обговорити соціальну стабільність та реалізацію майбутніх реформ. Однак напередодні Міжнародного жіночого свята, звісно, чи не найактуальнішим питанням зустрічі стало підвищення пенсійного віку жінкам від 55 до 60 років.

ЧОГО ПОБАЖАТИ ЖІНКАМ?

Цього року звичні поба­жання жінкам здоров’я, ко­хання і всього найкращого до 8 Березня доповнилися іще одним надзвичайно актуальним та болючим пунктом – вийти на пенсію у 55! Саме з такими вітан­нями звернувся до україн­ських жінок Голова ФПУ Василь Хара, ще раз на­голосивши, що Федерація профспілок України – про­ти підвищення пенсійного віку для жінок!

У свою чергу, Сергій Тігіпко попросив зро­зуміти кроки уряду, які планується зробити за­для підтримки нинішніх пенсіонерів. На його дум­ку, можна довго говорити, проте із запропонованих варіантів насправді ді­євих немає. «У нас є мета – вирішити проблему со­ціального забезпечення пенсіонерів», – пояснив Сергій Тігіпко. Також він зауважив, що соціальний діалог – це не хтось ска­зав, хтось виконав... і уряд не може враховувати всі побажання та пропозиції! Тож у ході зустрічі віце-прем’єр-міністр у черго­вий раз підтримав проект пенсійної реформи, на­голосивши, що це просто необхідно.

А от учасники засі­дання не поділяли дум­ку Сергія Тігіпка. Так, Ольга Бурлачко, пред­ставник профспілки ВАТ «Алчевський металур­гійний комбінат», запро­сила його на комбінат, подивитися, у яких умо­вах жінки працюють, і запропонувала особисто пояснити їм, чому вони не зможуть піти на пен­сію у 55 років. Також вона порадила взяти із собою «дам з вищого світу», щоб і вони побачили все на власні очі.

У свою чергу, Леонід Вернигора, голова Пол­тавської обласної ради профспілок, сказав, щоб жінки навіть не думали йти на мороз – обстою­вати право виходити на пенсію у 55 років, адже це мають зробити чоловіки України!

ГОСТРА КРИТИКА СПРИЙМАЄТЬСЯ

У ході зустрічі Василь Хара звернув увагу на те, що за період діяльності нового керівництва на­шої країни значно поси­лилась співпраця органів виконавчої влади з проф­спілками щодо вирішення соціально-економічних питань. Однак, незважа­ючи на це, Голова ФПУ піддав гострій критиці ді­яльність міністерств, які ухиляються від виконання своїх прямих обов’язків, правил ведення соціаль­ного діалогу, що перешко­джає реалізації повною мірою права профспілок на участь у розробленні соціально-економічної по­літики держави і вирішен­ні складних суспільних проблем.

Голова ФПУ також наго­лосив, що нині ігнорується праця, як економічна кате­горія, її вплив на розвиток економіки, необхідність якнайшвидшої реформи заробітної плати, розро­блення державної про­грами зайнятості тощо. Василь Хара зауважив, що подекуди допускалися факти повного відсторо­нення профспілок від про­цесу узгодження соціально значимих законопроектів. Зокрема, про ФПУ «забули» під час підготовки законо­проектів «Про Державний бюджет України на 2011 рік», про проведення пен­сійної реформи та ін.

На такі закиди Сер­гій Тігіпко зауважив, що він завжди сприймав критику і вважає, що де­які зауваження дійсно є влучними. Запрошений гість чимало говорив про успіхи уряду. Приміром, за його словами, заборго­ваність із зарплат скоро­чено на 545 млн грн, а над­ходження до соціальних фондів у 2011 році завдяки запровадженню єдиного соціального внеску збіль­шилися на 20%. Окрім того, унаслідок зниження на 5% порогу щомісячного доходу, що дає право на оформлення житлової суб­сидії, її одержали у півто­ра разу більше сімей. Зо­крема, станом на грудень минулого року субсидії оформили 869 родин, нині їх кількість перевищила 1 млн 400 тисяч сімей.

Також Сергій Тігіпко підтримав пропозицію ФПУ ліквідувати тіньові зарплати, однак заува­жив, що тут знадобиться допомога профспілок. «Ви – наші соціальні партнери і краще за всіх знаєте, де зарплата виплачується в конвертах», – сказав віце-прем’єр-міністр.

У свою чергу, В. Хара запропонував дати відпо­відне доручення Секрета­ріату і міністерствам не­ухильно дотримуватися Закону України «Про Ка­бінет Міністрів України» і Регламенту КМУ стосовно того, що прийняття будь-якого рішення соціально-трудової сфери має бути узгоджене з профспіл­ками. До того ж, на його думку, було б доцільно відновити проведення що­місячних зустрічей міні­стрів із галузевими проф­спілками для обговорення наболілих проблем галузі і шляхів їх вирішення.

ОПЛАТА ПРАЦІ

У ході засідання Василь Хара наголосив, що він усе ж наполягає на окремій консультативній нараді, на якій варто провести чесну, ґрунтовну розмову щодо проблеми оплати праці в бюджетній сфері.

Звичайно ж, проблема стосується не лише бю­джетників, тож за ініціа­тиви ФПУ та за дорученням Сергія Тігіпка створена міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій щодо реформування опла­ти праці. Результатом ко­піткої роботи профспілок, роботодавців та науковців стали їхні бачення та про­позиції щодо реформуван­ня, однак Мінсоцполіти­ки вже другий місяць не надає інформації із цього приводу.

За словами Голови ФПУ, було внесено три пропо­зиції щодо викорінення такого ганебного явища, як заборгованість із за­робітної плати. Зокрема, запропоновано зробити економічно невигідною затримку оплати праці шляхом введення адекват­ної банківським креди­там компенсації за кожен день затримки і права працівника не виходити на роботу у випадку забор­гованості із збереженням йому зарплати тощо. Ці пропозиції проігноровано, однак альтернативних так і не надійшло!

Водночас Сергій Тігіп­ко розповів, що для при­скорення вирішення цьо­го питання найближчим часом буде організовано спільну зустріч представ­ників уряду, профспілок та власників підприємств.

Тож чергову порцію обі­цянок ми почули, подиви­мося, чи будуть вони вико­нані цього разу...


10.03.2011


Анна РЄПІЧ, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання