« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Рада ФПУ

Починати треба з себе

Дев’яте засідан­ня Ради ФПУ збіглось у часі з закінченням знакового для Федерації профспілок та її членських орга­нізацій 2010 року. Окрім від­значення двадцятиріччя, для ФПУ цей рік пройшов під гас­лом звітно-виборних кампаній профспі­лок та їх об’єднань на всіх рів­нях. Тож на Раді підбивали під­сумки роботи Федерації за по­передні п’ять ро­ків загалом і за рік, що добігає кінця, зокрема.

У доповіді Голови ФПУ Василя Хара йшлося про до­сягнення профспілок завдяки розвитку соціального діа­логу в державі. Зокрема, від колективного трудово­го спору із Кабінетом Міністрів ФПУ перейшла до конструктивних пере­говорів із Президентом та Урядом. Засідання урядо­вих комітетів відбувають­ся за постійної участі представників ФПУ. А го­лови Центральних комі­тетів галузевих профспі­лок є, як правило, члена­ми колегій відповідних міністерств. Результатом такої плідної співпраці соціальних партнерів ста­ло підписання 9 листопа­да ц. р. Генеральної угоди на 2010–2012 роки, робота над якою тривала близько року.

ФПУ – єдина громад­ська організація, яка бра­ла участь у переговорно­му процесі з Міжнарод­ним валютним фондом. У підсумку вимоги ФПУ щодо відтермінування підвищення пенсійного віку й цін на газ для насе­лення було враховано, оскільки фахівці Федера­ції знайшли інші механіз­ми наповнення бюджету Пенсійного фонду та по­криття дефіциту НАК «Нафтогаз України».

ФПУ продовжує актив­но брати участь у законотворчому процесі. Біль­шість пропозицій проф­спілок враховано в нещо­давно прийнятому Подат­ковому кодексі і в проекті Трудового кодексу.

Разом із тим за останні п’ять років Федерації до­велося чимало зусиль до­класти для боротьби з рей­дерськими атаками, спря­мованими на зруйнуван­ня профруху в Україні. Елементи цих атак мали місце й у день засідання Ради: біля Будинку спілок невеличка група «купле­них» людей намагалася пікетувати ФПУ.

Із чим йдемо назустріч з’їзду?


 

Валентина ЄСЕПЧУК,

Голова сумської облпрофради:

– Від кожного з нас залежить, чи стане шостий їзд об’єднавчим, чи укріпить позиції ФПУ та членських організацій. Нам треба визначити пріори­тети діяльності Федерації, чого від нас чекають наші спілчани. А вони чекають ре­ального захисту їхніх соціальноекономічних прав, під­вищення рівня життя, а також авторитету профспілок у сус­пільстві. Починати треба з дисципліни всередині нас, до­водити наш авторитет і нашу силу в кожній організації, в кожному регіоні.

 

 

Євген БОНДАРЕНКО,

Голова донецького теркому вугільників:

– Процеси, які відбуваються у суспільстві, вимагають від нас зібраності. тож треба підвищу­вати відповідальність керівни­ків за виконання прийнятих рішень. Бо дисципліна і сум­лінність у будьякій справі ма­ють вирішальне значення. В новому статуті ФПУ слід поси­лити норму про фінансову дисципліну. також треба захи­щати інтереси профспілок, у тому числі й через проект тру­дового кодексу. Адже такі яви­ща як аутсорсинг і аутстафінг на сьогодні є найбільшою за­грозою для профспілок.

 

 

Георгій ТРУХАНОВ,

Голова ЦК профспілки освітян:

– Іти на з’їзд треба з результа­тами роботи. і наших спілчан турбують не стільки форма, скільки зміст цієї роботи. Ще не встигло висохнути чорни­ло після підписання Генугоди, а Мінфін уже ініціює скоро­чення видатків держбюджету шляхом закриття шкіл, дитсадків, лікарень тощо. облас­ті вже отримали показники для формування місцевих бю­джетів на 2011 рік, і вони на 20-30% менші, ніж нинішньо­го року. Як реалізувати в та­ких умовах підвищення поса­дових окладів?

 

 

Сергій ТЕСЛЕНКО,

Голова Харківського облпрофоб’єднання:

– Напередодні їзду закли­каю не применшувати зна­чення колегіальних органів профспілок, територіальних об’єднань і галузевих проф­спілок, особливо якщо йдеть­ся про майнові питання. Ав­торитарні методи управління іноді потрібні, але не завжди виправдовують себе. Ми – одна команда, яку не можна розвалювати ізсередини. Ми ще не досягли рівня профспі­лок європейського зразка, але треба добиватися такого авто­ритету. треба показувати стра­тегію і тактику профспілок.

27.12.2010


Інга ВАЛЕНТИНОВА,«ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання