« на головну 23.11.2017
Архів номерів  •  Актуальний номер » (920)
19
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

CИЛЬНІ ПРОФСПІЛКИ – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ

CИЛЬНІ ПРОФСПІЛКИ – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ

Реформування економіки має здійснюватися за підтримки широких верств суспіль­ства з одночасним підвищенням соціальних стандартів, розширенням робітничої де­мократії, відновленням повноцінного соціального діалогу на всіх рівнях. У свою чергу, роль профспілок у захисті законних прав працівників в умовах загострення соціаль­но-економічних проблем, що сьогодні досягло катастрофічних темпів, невпинно зрос­тає. Тому всі профспілкові організації та об’єднання мають відповідати викликам часу та шукати нові форми і методи, що дозволяють підвищити ефективність їх діяльності, – до такої думки дійшли учасники чергового засідання Президії Федерації профспілок України, що відбулося 24 грудня у приміщенні столичного готелю «Турист».

Вів засідання Голова Федера­ції профспілок України Гри­горій Осовий.

Члени Президії обговори­ли проекти основних документів VII з’їзду ФПУ, серед яких, зокрема, проект Програми діяльності Фе­дерації професійних спілок України на 2016–2021 роки «Європейський вибір», а та­кож проект Стратегії мо­дернізації Федерації проф­спілок України, її член­ських організацій. Було прийнято рішення об’єднати їх у єдиний стра­тегічний програмний доку­мент «Стратегія діяльності Федерації професійних спі­лок України на 2016–2021 роки». Також було розглянуто проект змін до Статуту ФПУ, проекти про­грамних резолюцій VII з’їзду ФПУ «Розвиток соціального діалогу – єди­ний шлях для забезпечення сталого економічного і соціального розви­тку країни», «Профспілки – за євро­пейський вибір України», «Молодь – майбутнє профспілок».

Розглядаючи пакет соціально- економічних питань «Про кризові явища на ринку праці та підвищен­ня ролі профспілок у реформуванні політики зайнятості», «Про проф­спілкову оцінку стану забезпечен­ня в Україні соціальної справедли­вості та заходи ФПУ з нагоди від­значення у 2016 році Дня соціальної справедливості», «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та «Про схвалення профспілкового проекту Закону України «Про ко­лективні договори і угоди», члени Президії, за пропозицією доповіда­ча – заступника Голови ФПУ Сергія Кондрюка, прийняли рішення взя­ти документи за основу та деталь­ніше розглянути їх на наступному засіданні Президії ФПУ.

Також Президія ФПУ розглянула низку організаційних та кадрових питань. Члени Президії постанови­ли звільнити заступника Голови ФПУ Сергія Українця, відповідно до поданої ним заяви, у зв’язку з пере­ходом на виборну посаду заступника голови Професійної спілки праців­ників нафтової і газової промисло­вості України та припинити його повноваження як члена Прези­дії та Ради ФПУ, відповідно до Статуту ФПУ. Також було ухвалено рішення прийня­ти Українську Федерацію профспілкових організа­цій – Профспілку праців­ників підприємств з іно­земними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ до складу Федерації профспі­лок України.

Значну увагу члени Прези­дії приділили питанням управ­ління майновим комплексом ФПУ, доповідачами з яких виступи­ли заступник Голови ФПУ Володи­мир Саєнко, голова правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Микола Су­бота, голова правління ПрАТ «Укрпрофтур» Сергій Стрілець.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

 

 

18.01.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
НОВИНИ

23.10.2017 22:16

23.10.2017 22:15

16.10.2017 13:48

16.10.2017 13:47

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:41

11.10.2017 12:40

02.10.2017 01:36

02.10.2017 01:35

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів
УВАГА!

В №9 за 3 березня 2011 року було надруковано статтю "Доплати дітям війни: підтримка чи знущання?", у якій йшлося про ігнорування Пенсійним фондом ЗУ "Про соціальний захист дітей війни", згідно з яким ця категорія пенсіонер в має право на надбавку у розмірі 30% мінімальної пенсії . Усіляки ділки від адвокатури пропонують пенсіонерам допомогу у складанні позовної заяви за розцінками від 150 до 370 гривень. Прагнучи заощадити пенсійні гроші, ми пропонуємо використати ШАБЛОН, за яким кожен з дітей війни може самостійно скласти позовну заяву.

Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2015©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання