« на головну 23.10.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1125)
23
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»

ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

Майже тисяча працівників Рівненського «Азоту» можуть залишитися без роботи

Майже тисяча працівників Рівненського «Азоту» можуть залишитися без роботи

Найбільше підприємство Рів­ненщини знову в центрі ува­ги. Прикро, що привід сумний: реорганізація підприємства з подальшим вивільненням 40% працівників. Отже, майже 1 тис. працівників Рівненського «Азоту» можуть залишитися без роботи. Усе через можли­ву відміну Урядом квот на ім­порт мінеральних добрив в Україну.

Т аким чином, вітчизняні хімічні підприємства постануть перед загрозою зупинки виробництва та звільнення працівників. Не став винятком і Рівненський «Азот», який, аби якось вижити, змуше­ний перейти на режим роботи на умовах давальницької системи.

Голова Федерації профспілок Рівнен­ської області Микола Шершун, який дня­ми побував на зборах уповноважених представників трудових колективів структурних підрозділів підприємства, запевнив присутніх, що у відповідь на Звернення первинної профспілкової ор­ганізації ПрАТ «Азот», ФПО надішле лис­ти Президенту України, депутатам Вер­ховної Ради, Уряду, Спільному представ­ницькому органу профспілок, очолюва­ному Головою ФПУ Григорієм Осовим, де засуджено такі бездумні дії Уряду, вна­слідок яких постраждають працівники підприємства, а також їх родини. А на фоні коронавірусної кризи ситуація, що може скластися, є катастрофою не лише регіонального, а й загальнодержавного масштабу!

Варто зазначити, що ПрАТ «Рівнеазот» забезпечує роботою близько 2,5 тис. людей. Сума сплачених податків та зборів Товариством за 2019 рік стано­вить понад 246,5 млн грн, з яких: до дер­жавного бюджету України – більше 127 млн грн, до бюджету м. Рівне – близько 83,5 млн грн, до бюджетів громад Рів­ненського району – майже 36 млн грн, у тому числі до бюджету с. Городок – близько 35,5 млн грн, бюджету с. Брон ­ники – 13 тис. грн, бюджету с. Шпанів – 442 тис. грн.

Для обласного центру м. Рівне та тери­торіальних громад Рівненського району ПрАТ «Рівнеазот» є основним джерелом наповнення бюджету, а відсутність тако­го наповнення може призвести до еконо­мічного краху і зростання соціальної на­пруженості в регіоні.

ПРОФІНФОРМ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Вугільники вимагають від Зеленського наради

2 липня відбулося чергове за­сідання президії ЦК Профспіл­ки працівників вугільної про­мисловості України, на якому розглянуто питання «Про ви­ведення з кризового стану ву­гільної промисловості України та дії Профспілки в цьому на­прямі».

З питання порядку денного висту­пив голова Профспілки Віктор Турманов. У своєму виступі профспілковий лідер охаракте­ризував наявну кризову ситуа­цію у вугільній галузі, зокрема висловив особливу стурбованість Профспілки ка­дровим забезпеченням апарату Міненер­го України та керівництва державних вугледобувних підприємств професіона­лами, які мають достатній досвід роботи у галузі. Невизначеність та незатвер­дження впродовж тривалого часу канди­датури на посаду профільного міністра, його заступника і керівника департа­менту вугільно - промислового комплек­су не дає змоги вести конструктивний, професійний соціальний діалог. А це блокує оперативне вирішення нагаль­них проблем, ще більше поглиблюючи критичну ситуацію на підприємствах галузі.

Також учасники засідання заслухали інформацію про роботу Антикризового енергетичного штабу, з моменту створен­ня якого відбулося вже три засідання. До кожного з них Профспілка з урахуванням узагальнених пропозицій територіаль­них та первинних організацій надавала переліки першочергових проблем, які ви­магали негайного вирішення на рівні Уряду.

Зважаючи на ситуацію, що склалась на підприємствах вугільної галузі всіх форм власності, було прийнято відповід­ну постанову, а також рішення про на­правлення звернення до Президента України щодо проведення під його голо­вуванням наради з нагальних питань ву­гільної галузі.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

Три місяці без зарплати

Працівники підрядних органі­зацій, які протягом багатьох років обслуговують Запорізь­ку АЕС, четвертий місяць по­спіль не отримують зарплати.

П ро це повідомляється у сюжеті теле­каналу «112.ua».

На сьогодні заборгованість із зарп­лати в одній з підрядних компаній пе­ревищує 3 млн грн, в іншій – 34 млн грн. Компанії неодноразово зверталися в адміні­страцію «Енергоатому», до Прем’єр - міністра та Президента України, але питання так і залиша­ється відкритим. «Енергоатом» не розраховується з ними за виконані роботи, через що підприємства змушені брати кредити, щоб виплачувати хоча б мінімальну заробітну плату співробітникам. Од­нак на сьогодні всі кредитні лінії вичерпані.

В «Енергоатомі» пояснюють, що не можуть розрахуватися з працівниками через попередні заборгованості та нові умови, створені на ринку. Працівники АЕС розповідають, що подібна ситу­ація була в 2008 році, коли через кризу зарплату не платили протягом 9 місяців.

Проблема із заборгованістю заробітної плати в Україні стала хронічною. У квітні п.р. Федерація профспілок України та Конфедерація вільних профспілок України вкотре направили до Міжна­родної організації праці подання (відповідно до ст. 24 Статуту МОП) про порушення Урядом Укра­їни Конвенції МОП № 95 про охорону заробітної плати. Незважаючи на те, що дане питання нео­дноразово розглядалося в Комітеті МОП по нор­мах, а також заходи, до яких вдаються, змінюючи один одного, Уряди, заборгованість із заробітної плати в Україні, особливо в умовах карантину, пов’язаного з коронавірусом, перетворилася на серйозну соціально - економічну проблему.

Обидва профспілкових об’єднання попросили зобов’язати Уряд України вжити негайних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної пла­ти, усунення причин, які її породжують, для чого надати Кабінету Міністрів України технічну до­помогу в ратифікації в повному обсязі Конвенції МОП № 173 про захист вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця. Профспілки домагаються, щоб вищевказані пропозиції зна­йшли своє відображення при реформуванні тру­дового і соціального законодавства в Україні.

Невиплата заробітної плати призводить до несплати обов’язкових платежів до соціальних фондів і порушення прав працівників на допо­могу з тимчасової непрацездатності та безробіт­тя, права на пенсію.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ АПАРАТУ ФПУ

20.07.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.10.2021 21:16

08.10.2021 21:15

05.09.2021 22:03

05.09.2021 22:02

05.09.2021 22:01

29.08.2021 22:46

15.08.2021 22:50

15.08.2021 22:49

15.08.2021 22:48

15.08.2021 22:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання