« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

Майже тисяча працівників Рівненського «Азоту» можуть залишитися без роботи

Майже тисяча працівників Рівненського «Азоту» можуть залишитися без роботи

Найбільше підприємство Рів­ненщини знову в центрі ува­ги. Прикро, що привід сумний: реорганізація підприємства з подальшим вивільненням 40% працівників. Отже, майже 1 тис. працівників Рівненського «Азоту» можуть залишитися без роботи. Усе через можли­ву відміну Урядом квот на ім­порт мінеральних добрив в Україну.

Т аким чином, вітчизняні хімічні підприємства постануть перед загрозою зупинки виробництва та звільнення працівників. Не став винятком і Рівненський «Азот», який, аби якось вижити, змуше­ний перейти на режим роботи на умовах давальницької системи.

Голова Федерації профспілок Рівнен­ської області Микола Шершун, який дня­ми побував на зборах уповноважених представників трудових колективів структурних підрозділів підприємства, запевнив присутніх, що у відповідь на Звернення первинної профспілкової ор­ганізації ПрАТ «Азот», ФПО надішле лис­ти Президенту України, депутатам Вер­ховної Ради, Уряду, Спільному представ­ницькому органу профспілок, очолюва­ному Головою ФПУ Григорієм Осовим, де засуджено такі бездумні дії Уряду, вна­слідок яких постраждають працівники підприємства, а також їх родини. А на фоні коронавірусної кризи ситуація, що може скластися, є катастрофою не лише регіонального, а й загальнодержавного масштабу!

Варто зазначити, що ПрАТ «Рівнеазот» забезпечує роботою близько 2,5 тис. людей. Сума сплачених податків та зборів Товариством за 2019 рік стано­вить понад 246,5 млн грн, з яких: до дер­жавного бюджету України – більше 127 млн грн, до бюджету м. Рівне – близько 83,5 млн грн, до бюджетів громад Рів­ненського району – майже 36 млн грн, у тому числі до бюджету с. Городок – близько 35,5 млн грн, бюджету с. Брон ­ники – 13 тис. грн, бюджету с. Шпанів – 442 тис. грн.

Для обласного центру м. Рівне та тери­торіальних громад Рівненського району ПрАТ «Рівнеазот» є основним джерелом наповнення бюджету, а відсутність тако­го наповнення може призвести до еконо­мічного краху і зростання соціальної на­пруженості в регіоні.

ПРОФІНФОРМ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Вугільники вимагають від Зеленського наради

2 липня відбулося чергове за­сідання президії ЦК Профспіл­ки працівників вугільної про­мисловості України, на якому розглянуто питання «Про ви­ведення з кризового стану ву­гільної промисловості України та дії Профспілки в цьому на­прямі».

З питання порядку денного висту­пив голова Профспілки Віктор Турманов. У своєму виступі профспілковий лідер охаракте­ризував наявну кризову ситуа­цію у вугільній галузі, зокрема висловив особливу стурбованість Профспілки ка­дровим забезпеченням апарату Міненер­го України та керівництва державних вугледобувних підприємств професіона­лами, які мають достатній досвід роботи у галузі. Невизначеність та незатвер­дження впродовж тривалого часу канди­датури на посаду профільного міністра, його заступника і керівника департа­менту вугільно - промислового комплек­су не дає змоги вести конструктивний, професійний соціальний діалог. А це блокує оперативне вирішення нагаль­них проблем, ще більше поглиблюючи критичну ситуацію на підприємствах галузі.

Також учасники засідання заслухали інформацію про роботу Антикризового енергетичного штабу, з моменту створен­ня якого відбулося вже три засідання. До кожного з них Профспілка з урахуванням узагальнених пропозицій територіаль­них та первинних організацій надавала переліки першочергових проблем, які ви­магали негайного вирішення на рівні Уряду.

Зважаючи на ситуацію, що склалась на підприємствах вугільної галузі всіх форм власності, було прийнято відповід­ну постанову, а також рішення про на­правлення звернення до Президента України щодо проведення під його голо­вуванням наради з нагальних питань ву­гільної галузі.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

Три місяці без зарплати

Працівники підрядних органі­зацій, які протягом багатьох років обслуговують Запорізь­ку АЕС, четвертий місяць по­спіль не отримують зарплати.

П ро це повідомляється у сюжеті теле­каналу «112.ua».

На сьогодні заборгованість із зарп­лати в одній з підрядних компаній пе­ревищує 3 млн грн, в іншій – 34 млн грн. Компанії неодноразово зверталися в адміні­страцію «Енергоатому», до Прем’єр - міністра та Президента України, але питання так і залиша­ється відкритим. «Енергоатом» не розраховується з ними за виконані роботи, через що підприємства змушені брати кредити, щоб виплачувати хоча б мінімальну заробітну плату співробітникам. Од­нак на сьогодні всі кредитні лінії вичерпані.

В «Енергоатомі» пояснюють, що не можуть розрахуватися з працівниками через попередні заборгованості та нові умови, створені на ринку. Працівники АЕС розповідають, що подібна ситу­ація була в 2008 році, коли через кризу зарплату не платили протягом 9 місяців.

Проблема із заборгованістю заробітної плати в Україні стала хронічною. У квітні п.р. Федерація профспілок України та Конфедерація вільних профспілок України вкотре направили до Міжна­родної організації праці подання (відповідно до ст. 24 Статуту МОП) про порушення Урядом Укра­їни Конвенції МОП № 95 про охорону заробітної плати. Незважаючи на те, що дане питання нео­дноразово розглядалося в Комітеті МОП по нор­мах, а також заходи, до яких вдаються, змінюючи один одного, Уряди, заборгованість із заробітної плати в Україні, особливо в умовах карантину, пов’язаного з коронавірусом, перетворилася на серйозну соціально - економічну проблему.

Обидва профспілкових об’єднання попросили зобов’язати Уряд України вжити негайних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної пла­ти, усунення причин, які її породжують, для чого надати Кабінету Міністрів України технічну до­помогу в ратифікації в повному обсязі Конвенції МОП № 173 про захист вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця. Профспілки домагаються, щоб вищевказані пропозиції зна­йшли своє відображення при реформуванні тру­дового і соціального законодавства в Україні.

Невиплата заробітної плати призводить до несплати обов’язкових платежів до соціальних фондів і порушення прав працівників на допо­могу з тимчасової непрацездатності та безробіт­тя, права на пенсію.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ АПАРАТУ ФПУ

20.07.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання