« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

Трудова міграція – соціальний протест, безвихідь чи індикатор змін у країні?

Трудова міграція – соціальний протест, безвихідь чи індикатор змін у країні?

Протягом останніх років уря­довцями озвучувалися незна­чні показники трудової міграції українців, які обмежувалися 3,5–5 млн осіб. На днях на од­ному з телевізійних каналів по­чув про 10 млн українських трудових мігрантів. Від загаль­ної чисельності населення дер­жави це близько четвертої частини, а працездатного насе­лення – половина українців.

В раховуючи переважно молодий вік заробітчан, в Україні зали­шаються люди старшого поко­ління, обмежені життєвими об­ставинами в можливостях за­лишити домівку, чи успішна категорія пра­цюючих. Черкащина як область, географіч­но віддалена від кордонів держави, не займа­ла передові місця у міграційних процесах. Але показники офіційної зайнятості насе­лення працездатного віку, а це близько 300 тис. (з урахуванням фізичних осіб – підпри­ємців, військовослужбовців) із 600 тис. пра­цездатних осіб, свідчать про досить високий рівень трудових мігрантів і в нашій області.

Тему дефіциту працівників на підприєм­ствах області в черговий раз було порушено на засіданні Черкаського обласного об’єднання організацій роботодавців 14 бе­резня. Роботодавці бідкалися, що виробничі потужності підприємств області потребують оновлення, запровадження новітніх техно­логій, а дефіцит кваліфікованого персоналу змушує власників окремих підприємств ор­ганізовувати підвіз працівників навіть із су­сідніх областей, запрошувати на робочі міс­ця пенсіонерів – колишніх співробітників.

Профспілки ж вважають, що час, коли українці задовольнялися низькими зарплатами, терпіли заборгованість з їх ви­плати, працювали в небезпечних чи шкід­ливих умовах, без матеріальних стимулів, передбачених колективними договорами, можливостей відновлення власного здоров’я та підвищення професійної квалі­фікації, добіг логічного завершення. Тру­дова міграція підтвердила хибність дер­жавної політики підтримки бізнесу без по­кращення життя працівника.

Без відновлення поваги до людини праці, підвищення заробітних плат, насамперед працівникам виробничої сфери, створення умов для розвитку промисловості, інвести­ційної підтримки національного бізнесу, лік­відації олігархічно-державних енергетичних монополій, забезпечення збуту національної продукції на світових ринках та пожвавлен­ня внутрішнього товарообігу повернути українців на рідну землю буде неможливо.

ПЕТРО ШЕВЧЕНКО,

ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Зустріч із кандидатом на посаду Президента України Сергієм Капліним

28 березня о 12.00 в Будинку профспілок за адресою: м. Київ, майдан Незалежності, 2, у Ве­ликій залі на 2-му поверсі відбудеться зустріч профспілкового активу з кандидатом на посаду Президента України, представником профспі­лок у Верховній Раді України Сергієм Капліним.

П ід час зустрічі кандидат на посаду Глави держави розповість про свою передвиборчу програму та ба­чення майбутнього розвитку країни. У форматі дискусії відбудеться обмін думками щодо вирі­шення існуючих проблем суспільного життя та по­дальшого соціально-економічного розвитку України. Запрошу­ємо взяти участь у події!

Нагадуємо, що Президія Федерації профспілок України звернулася до членів профспілок із закликом прийти 31 берез­ня на виборчі дільниці та виконати свій громадянський обов’язок. Водночас ФПУ як демократична організація, всеукраїнські профспілки, територіальні профоб’єднання зазна­чили у Зверненні, що відкриті для діалогу з кандидатами на посаду Глави держави, які поділяють і готові втілювати цін­ності трудової людини.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Профспілки вдосконалюють проект нової Генеральної угоди

На засіданні Спільного представниць­кого органу репрезентативних всеукра­їнських об’єднань профспілок на наці­ональному рівні (Угода про утворення СПО об’єднань профспілок від 8 верес­ня 2017 року), що відбулось 25 березня у м. Києві, прийнято за основу проект Ге­неральної угоди про регулювання осно­вних принципів і норм реалізації соці­ально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019–2021 роки.

У часники засідання висловили свої заува­ження та пропозиції до рішення з цього питання та запропонували в ньому зазна­чити про те, що СПО об’єднань профспі­лок надасть згоду на укладення нової Ге­неральної угоди і доручить її підписання раді керівни­ків профоб’єднань.

Було зроблено акцент на тому, що профспілки вважають невід’ємним додатком до нової Генугоди «Перелік неузго­джених Сторонами положень», за якими буде продовжено колективні переговори та консультації Сторін для визна­чення компромісних редакцій окремих пунктів документа.

Також профоб’єднанням дано доручення у триден­ний термін внести до секретаріату СПО пропозиції до тих пунктів, які ще потребують доопрацювання, з по­дальшим їх внесенням на розгляд керівників Сторін з укладення Генугоди на новий строк. Остаточне рішення щодо погодження тексту Генеральної угоди на 2019–2021 роки буде прийнято профспілковим СПО додатково.

Ще одне рішення стосувалося делегування представ­ників СПО об’єднань профспілок у складі тристоронньої делегації України для участі у 108-й сесії Міжнародної конференції праці.

На другому засіданні СПО об’єднань профспілок (Угода про утворення СПО об’єднань профспілок від 4 вересня 2012 року) обговорено питання про профспілко­ву позицію стосовно проекту Закону України «Про ко­лективні угоди та договори». Заслухавши інформацію першого заступника Голови СПО об’єднань профспілок, заступника Голови ФПУ Олександра Шубіна, а також висловлені пропозиції, було вирішено погодити законо­проект за умови врахування в ньому принципових для профспілок положень, а саме щодо тривалості дії колек­тивного договору, складу Сторони органів виконавчої влади при укладенні Генеральної і галузевих угод, та ін.

Прийнято рішення й стосовно проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» щодо створення тристоронніх соціаль­но-економічних рад на територіальному рівні». Зважаю­чи на те, що зазначений законопроект спрямований на вирішення важливого для профспілок питання щодо про­ведення соцдіалогу на територіальному рівні, а саме в об’єднаних територіальних громадах, СПО його погодив.

Іншими рішеннями було схвалено склад робочої ко­місії з визначення розміру мінімальної заробітної плати на 2020 рік, делеговано представників СПО об’єднань профспілок до складу експертної комісії з проведення науково-громадської експертизи наборів продуктів хар­чування, непродовольчих товарів і послуг, на підставі яких визначається прожитковий мінімум.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

11.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання