« на головну 19.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1005)
06
Червень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЦІНАМ – ЄВРОПЕЙСЬКУ ЗАРПЛАТУ!

ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЦІНАМ – ЄВРОПЕЙСЬКУ ЗАРПЛАТУ!

Під таким гаслом 6 липня 35 тисяч спіл­чан, які представляють трудові колективи з усієї України, вийшли на Всеукраїнський марш протесту, а також на пікетування та мітинги до Кабінету Міністрів і Верховної Ради України у зв’язку із шоковим підвищен­ням ціни на газ і кому­нальні тарифи. Синх­ронно на підтримку маршу відбулися акції протесту в обласних центрах по всій країні.

Учасники акції згуртува­лися, аби висловити ка­тегоричний протест проти шокового зрос­тання ціни на газ для населен­ня, тарифів на гарячу воду та опалення, задекларованого підвищення тарифів на елек­троенергію та холодну воду, проти державної політики «шо­кової терапії», яку проводять за рахунок простих людей, і ви­магали кардинального підви­щення зарплат і пенсій.

Марш пройшов під гаслом «Європейським цінам – євро­пейську зарплату!». Учасники також вимагали:

– від Уряду – невідкладно провести реформу оплати пра­ці, встановити з 1 жовтня гаран­товану державою мінімальну зарплату на економічно обґрун­тованому рівні прожиткового мінімуму 3067 грн, відповідно підняти пенсії і стипендії;

– від власників підприємств – підвищити з 1 липня ц. р. зар- плату працівникам не менш ніж на 15% за рахунок економії від зниження державою удвічі єдиного соціального внеску;

– від народних депутатів – невідкладно заслухати звіт Уряду з питань цінової політи­ки та соціального захисту, при­йняти рішення на убезпечення простих людей від зубожіння.

Профспілки під гаслами «Українцям – український газ за поміркованою ціною!», «Суб­сидії – непрацездатним, пра­цівникам – гідні зарплати!», «Народні депутати, дбайте про людей, не робіть із нас жебра­ків!», «Уряд! Негайно реформу оплати праці!», «STOP драко­нівським цінам на газ і кому­нальним тарифам», «Ні – гра­біжницьким цінам і тарифам! Так – підвищенню рівня життя громадян!», «Підвищення цін і тарифів без зростання реаль­них доходів – це зашморг на шиї народу!», «Низькі зарплати – це гальмо розвитку країни!», «Заможні працівники – сильна держава!» двома колонами про­йшли маршем від парку ім. Т.Г. Шевченка і Парку Сла­ви до Кабінету Міністрів, де провели пікетування і мітинг, далі рушили під стіни Верхо­вної Ради, де висловили катего­ричний протест проти тариф­ного геноциду.

Позицію ФПУ, її членських організацій озвучили під час мітингів Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий, представни­ки всеукраїнських галузевих профспілок та регіональних профоб’єднань.

Учасники Всеукраїнського маршу протесту затвердили текст Резолюції та вручили її представникам Кабінету Міні­стрів та Верховної Ради України.

Повноважна делегація на чолі із профспілковим лідером Григорієм Осовим зустрілася із Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ,

Голова ФПУ, прокоментував зустріч із Прем’єр-міністром України:

«Володимир Гройсман підтримав бачення представників профспілок–як магістральне, так і генеральне бачення. До вересня разом із профспілками мають бути напрацьовані пропозиції законодавчого плану».

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

Ми, учасники Всеукраїнського маршу протесту – представники профспілкових організацій і трудових колективів України, від імені 8 мільйонів працюючих, ветеранів праці, студентства висловлюємо категоричний протест у зв’язку із шоковим підвищенням ціни на природний газ, електроенергію, яке спричинило двократне зростання тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та поставило більшість сімей на межу виживання…

Уряд для захисту від цінового шоку пропонує нам прийти за субсиді­єю, кошти для якої беруть із подат­ків – тобто з наших же зарплат. На­певне, така державна допомога є доціль­ною для пенсіонерів, інвалідів, безробіт­них, багатодітних сімей, але аж ніяк не для працюючих людей.

Якщо не буде підвищено заробітні пла­ти, за субсидією прийде абсолютна біль­шість працюючих. Це – повернення в мину­ле, до радянського «соцзабезу», що непри­пустимо для країни, яка стала на шлях рин­кових реформ і європейської інтеграції.

Працьовитий Український народ пови­нен жити з власної праці з гідною зарпла­тою, а не подачками.

Заявляємо, що політика розширення суб­сидування не знаходить підтримки серед працюючих, породжує утриманські настрої у суспільстві, приховування доходів, про­вокує тінізацію трудових відносин. Таке рі­шення вимагатиме подальшого збільшення державних видатків на субсидії, а відтак – посилення податкового пресу на легальну економіку і працівників…

Висловлюємо рішучий протест проти шоку цін і тарифів без компенсуючого підвищення зарплат. Люди не можуть і не хочуть працювати задарма. Вимагаємо від Парламенту і Уряду України не допус­тити утвердження в країні соціальної зрівнялівки!

Ми об’єднались, щоб заявити про нашу спільну позицію, донести її до відома україн­ської громади та закликати владу невідклад­но відреагувати на ситуацію, що склалася.

З повним текстом Резолюції можна ознайомитися на офіційному сайті ФПУ www.fpsu.org.ua

 

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ ВИСЛОВЛЮЮТЬ РІШУЧИЙ ПРОТЕСТ ПРОТИ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН І ТАРИФІВ БЕЗ АДЕКВАТНОГО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТРУДОВИХ ДОХОДІВ»

5 липня у Верховній Раді відбувся брифінг Голови СПО об’єднань профспілок, Голо­ви Федерації профспілок України Григорія Осового, керівників низки всеукраїнських галузевих профспілок щодо позиції та першочергових дій профспілок у зв’язку із шоковим підвищенням цін і тарифів.

«Місяць тому з цієї три­буни ми зверталися до народних де­путатів з вимогою невід­кладно зайнятися питан­нями, які сьогодні турбу­ють суспільство, практич­но кожну українську сім’ю, – зазначив Григорій Осовий. – Адже з квітня підвищено ціну на газ, що одразу призвело до зрос­тання тарифів на житлово- комунальні послуги. У ве­ресні нас очікує чергове підвищення тарифів на електроенергію, холодну воду. Це буде одночасно мультиплікатором інших цін. Тому профспілки за­жадали від парламенту та Уряду: якщо європейські ціни і тарифи, то мають бути і європейські зарпла­ти. Нам дуже прикро, що Україна по всіх позиціях із заробітної плати відстає не лише від європейських країн, а й від держав по­страдянського простору».

Голова ФПУ наголосив, що профспілки висловлюють рішучий протест проти під­вищення цін і тарифів без адекватного зростання рів­ня трудових доходів і звер­нулися до Верховної Ради і керівника Уряду з проф­спілковими вимогами. На сьогодні вже зібрано 2 млн 354 тисячі підписів. Люди звернулися не з проханням, а з вимогою до влади: сідай­те і розбирайтеся, що треба негайно зробити для того, щоб не допустити збіднін­ня українських родин. Ми пропонуємо вирішення цих проблем, а саме: невідклад­не проведення реформи оплати праці на засадах, які будуть адекватною від­повіддю на підвищення цін і тарифів».

 

СОЛІДАРНІСТЬ МКП/ЄКП ІЗ ВСЕУКРАЇНСЬКИМ МАРШЕМ ПРОТЕСТУ

Шановні брати та сестри!

Від імені МКП і ЄКП хочемо висловити повну солі­дарність із профспілками України та підтримати Всеукраїнський марш протесту 6 липня проти значного підвищення цін на газ і тарифів на жит­лово-комунальні послуги для населення, рішення про що уряд прийняв без будь-яких консультацій із соціальними партнерами. Замість розробки сталої політики в діалозі із профспілками, уряд укотре перекладає тягар економіч­них невдач на плечі українських громадян. Цей крок при­зведе до подальшого зубожіння українського народу, по­силення розчарування та ескалації соціальної напруже­ності, тому проти нього цілком правильно виступили профспілки. Ми бажаємо Вам успіхів і наголошуємо:

«Профспілки є голосом трудящих, які в ці важкі часи для України підтримують демократію, стабільність і пер­спективи європейського майбутнього для країни. Щоб за­безпечити успішні реформи й уникнути напруги і кон­фліктів, уряд України має почути цей голос і діяти відпо­відним чином».

З повагою та солідарністю,

Шаран Барроу, Генеральний секретар МКП

Лука Вісентіні, Генеральний секретар ЄКП та ПЄРР

 

09.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання