« на головну 26.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Збагачуємо здоров`ям

НАВВИПЕРЕДКИ З ЛІТОМ ПО ВОЛОСЬКІЙ КОСІ

НАВВИПЕРЕДКИ З ЛІТОМ ПО ВОЛОСЬКІЙ КОСІ

На балансі Миколаївського ДП «НВКГ «Зоря» – «Машпроект» пе­ребувають два заміських дитячих заклади оздоровлення та відпо­чинку – «Алий парус» і «Зоря». Профспілковий комітет щороку контролює готовність дитячих установ до приймання дітей. Пе­ревіряють облік та зберігання продуктів, приготування їжі та меню, медичне обслуговування і санітарний стан приміщень, умови проживання дітей та їхню зайня­тість. І неодмінно оцінюють без­пеку перебування дітей у таборі.

Дитячі оздоровчі заклади підприємства працюють на високому рівні. Путівки сюди користуються попи­том не лише у працівників заводу – відправити дітей на відпочинок прагнуть й інші миколаївці. А от працівники заводу – члени проф­спілки дитячі путівки отримують безкоштовно.

Ми розповімо про один із дитя­чих оздоровчих таборів підприєм­ства – ДОЗ «Зоря».

«Нинішнього літа в нашому оздо­ровчому комплексі відпочили понад 450 дітей співробітників ДП «НВКГ «Зоря» – «Машпроект». Це діти віком від 6 до 15 років, тобто оздоровлюва­лися навіть шестирічки, які лише підуть у 1-й клас, – розповіла за­ступник начальника табору з виховної роботи Оксана Куро­пятник. – Із ними працювати особливо важко: відірвані від мам, вони почуваються малю­ками, тож наші молоді дівча­та-вожаті стають для них і мам­ками, і няньками: нагодувати, обіпрати, спати вкласти, пісню заспівати». Тим часом саме справ­жнє життя-буття кипить, безумовно, у старших загонах. Відпочинок на Волошці традиційно минає під деві­зом «Здоровий спосіб життя та спорт». Тому до табірних змагань із волейболу готуються відповідально, за усіма правилами: ігри проводять із трьома суддями, з розміткою поля, з прапорцями, неодмінно з групою підтримки з плакатами – усе серйоз­но. А тут ще й стартувала Олімпіада в Ріо – і знайшлися серед хлопців фани, які залюбки колективно пере­глядали спортивні змагання. Слідом за Ріо у таборі організували і свої Малі олімпійські ігри.

Педагогічний колектив закладу намагається йти в ногу з часом, шу­кає нові форми роботи з «просуну­тим поколінням». Спробуй здивуй нині сучасну дитину, в руках у якої мобільний телефон з Інтернетом або планшет, а отже, увесь світ! Однак креативні вожаті табору на чолі з Оксаною Куропятник зуміли це зро­бити. Приміром, діти залюбки взяли участь у грі «Розвідай, випитай, ді­знайся». Треба було взяти інтерв’ю у співробітників табору або дітей, до­тепно подати його у стінгазеті й по­тім представити на сцені. Весь ко­лектив табору збігається на це сце­нічне дійство – поглянути й газету почитати. Старші хлопці зазвичай привозять із собою ноутбуки з про­грамами для «виготовлення» філь­мів, роблять фотознімки або відео й створюють фотокрос або відеокроси. А тоді влаштовують масовий пере­гляд – цікавий та веселий. Іноді аж сльози котяться градом від сміху. Крім того, вожаті «підкидають» сво­їм вихованцям настільні інтелекту­альні ігри, цікаві й корисні фільми, мультики – для цього у таборі облад­нано кінозал. Якось вигадали зма­гання «Наввипередки з літом», де треба було «перегнати літо» на будь- яких видах транспорту – чи на пові­тряній кулі, самокаті, чи на велоси­педі. А іншим разом вирішили зу­стріти... літній Новий рік. Замість ялинки – пальма. Від кожного заго­ну – танцювальний номер і флеш­моб, який представляв новорічного героя – пінгвіна, сніжинку, зайця, оленя. Невгамовний вожатий Денис Ніколенко поставив зі своїми стар­шими хлопцями казку «Буратіно» в «театрі тіней».

Нелегка доля вожатих у «Зорі». На сон – обмаль часу. Адже, крім усього іншого, для кожного заходу треба підготувати «вожатський но­мер», щоб показати, на що молодіж­ні лідери здатні, відтак заробити у дітей справжній авторитет. Вожаті табору проходять найсерйознішу підготовку – з лютого у Миколаєві відвідують Школу вожатих, прохо­дять курс навчання й отримують сертифікат. Серед вожатих-вихова­телів оздоровчого комплексу «Зоря» – студенти миколаївських вишів, переважно майбутні педагоги, але є і студенти аграрного університету, і кораблебудівного. Приміром, Де­нис Ніколенко – студент НУК ім. Адмірала Макарова, електро­фак, 5-й курс. Так само несподівано «знайшла себе» у таборі на Волошці візажист, модельєр-перукар Лоліта Курлова. Через військові дії дівчи­на з батьками переїхала до Микола­єва з Луганської області. З дітьми почала працювати вперше – і зако­халася у свою нову роботу, мріє по­вернутися сюди наступного року і вже без спілкування з дітьми жит­тя свого не уявляє.

Хоч як банально це звучить, але дитячо-дорослий колектив ДОЗ «Зоря» – дружна сім’я. Тут панує атмосфера добра, теплоти й пова­ги один до одного. До творчого життя у таборі долучаються усі без винятку: медики, працівники їдаль­ні, охоронці, технічні працівники, об­слуговуючий персонал. Кожного з них і в спортивну суддівську колегію можуть залучити, і до гри у футбол, і в художню самодіяльність.

«Ми в колективі всі згуртовані й одностайні: треба співати – ідемо спі­вати, треба прати – підемо всі разом і виперемо, – жартує Оксана Василів­на. – Всі любимо активний спосіб життя і вважаємо, що рух – це життя, потрібно постійно бути «в активній ноті», аби тобою заряджалися навко­лишні і ти заряджався від них».

Усі гарні традиції в таборі закла­дені його директором Володимиром Олійником, який керує закладом майже 20 років. Молодий творчий колектив поважає і продовжує ці традиції, адже завдяки їм і діти, і дорослі, повертаючись додому, мрі­ють неодмінно приїхати сюди на­ступного року.

Наталія ХРИСТОВА,

голова профкому Миколаївської міської газети «Вечірній Миколаїв»

 

ПОДБАТИ ПРО ВІДПОЧИНОК НЕ ТІЛЬКИ ПРАЦІВНИКІВ…

Упродовж багатьох років на державному підприємстві «Новатор», що у Хмельниць­кому (директор Анатолій Вдовиченко, го­лова профкому Олександр Рижанський), існує гарна традиція – влітку оздоровлюва­ти своїх працівників та їхніх дітей.

За словами інструк­тора профкому Олександра Рака, цьогоріч оздоровле­но майже 500 працівників підприємства. Вони діста­ли можливість п’ять днів відпочити у Коблево в пан­сіонаті «Чорноморець», де для цього створено чудові умови. Своїм оздоровлен­ням спілчани задоволені, тим більше, що 40% вар­тості путівки їм відшкоду­вала профспілка.

Цьогорічне літо стало справді незабутнім для ді­тей працівників ДП «Но­ватор», які відпочивали та оздоровлювалися у та­борах «Чайка», що діє у с. Головчинці, та «Яблуне­вий сад», що у с. Жилинці. За кожну путівку для ди­тини працівникові під­приємства з фонду проф­спілкового комітету було виділено 1500 гривень.

Валерій МАРЦЕНЮК

 

 «ПОЛІТЕХНІК–2» – ЦЕ КЛАСНО

Добігає кінця оздоровче літо – 2016. У львівських Карпатах свою високу марку – сертифікат найвищої державної категорії якості – цьогоріч офіційно підтвердив на­вчально-оздоровчий табір «Політехнік–2», який п’ять років очолює Володимир Білодід.

Профспілки, як завжди, опікуються дитячим відпочинком та оздо­ровленням спілчан. Так, на початку серпня напра­цюваннями дитячої оздоров­ниці в Славську зацікавилися працівники Об’єднання проф­спілок Львівщини Лариса Акі­мова, довірений лікар Галина Бистрова, профлідер обласної освітянської організації проф­спілки Марія Яцейко та завідувач фінвідділу облпрофорганізації Ганна Березовська.

Галина Євгенівна не без щи­рого задоволення наголосила: «Попередньому керівництву табору та ректоратові Націо­нального університету «Львівська політехніка» ми подали чималий список зау­важень і пропозицій. Він не лише успішно виконаний но­вим керівником п. Білодідом, а й у цей непростий час пере­виконаний. Усе – від докумен­тації до виконання конкрет­них робіт з ремонту корпусів і території – в ідеальному по­рядку. На кухні – бактерицид­на лампа, фільтри для води, а головне – сумлінні й високо­фахові кухарі, які вміють до­тримуватися сангігієнічних вимог на найвищому рівні».

У таборі, крім того, працює один із кращих у регіоні лікар, для відпочивальників забез­печено фізпроцедури. На тери­торії закладу діє кілька ігро­вих та спортивних майданчи­ків, є ставок для риболовлі, об­ладнано чимало клумб з квіта­ми, що милують око. Щодня – цікаві змагання, проводяться екскурсії рідним краєм.

Марія Яцейко відзначила ці­лий комплекс оригінальних культурно-просвітницьких і матеріальних заходів, які проводяться у цій галузевій оздоровниці. Освітяни не ви­падково забронювали цього­річ у «Політехніку–2» у ма­льовничих Карпатах чотири оздоровчі зміни з п’яти літ­ніх. Тривалість кожної – 12 днів. Загальна вартість путів­ки – 2730 грн, проте освітян­ська професійна громадська організація не менш як 30% суми оплачує з власного бю­джету – завдяки прийнятій обласною та її низовими орга­нізаціями програмі оздоров­лення спілчан та їхніх дітей.

Оскільки навчально-оздоров­чий табір працює увесь рік, то після школярів тут готуються прийняти на оздоровлення юних спортсменів із ФК «Кар­пати», а також групу капела­нів – на навчання і відпочинок, родини спілчан освітян та від­почивальників із профспілко­вих громад інших галузей.

Вл. інф. Об’єднання профспілок Львівщини

03.09.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання