« на головну 19.02.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (987)
31
Січень
 
Інтерв’ю
 
Це особливе явище – театр малого міста

Це особливе явище – театр малого міста


РУБРИКИ


Передплата

Статті Збагачуємо здоров`ям

У САНАТОРІЙ «ГОРИНЬ» – ЗА ЗДОРОВ’ЯМ, ВІДПОЧИНКОМ І… ЗНАННЯМИ

У САНАТОРІЙ «ГОРИНЬ» – ЗА ЗДОРОВ’ЯМ, ВІДПОЧИНКОМ І… ЗНАННЯМИ

Останні кілька років проф­спілковий санаторій «Горинь», розташований у селищі Сте­пань на Рівненщині, мальов­ничій місцині прадавнього краю слов’ян з його розкішни­ми лісами над швидкострум­ною рікою Горинню, влітку наповнюється дзвінкоголоси­ми дитячими голосами, радіс­ним сміхом і гомоном.


Як вдається поєднувати культу­рологічну програму з ефектив­ним оздоровленням дітей, що нового нинішнє літо принесло для розвитку профспілкового санато­рію, який переживає нині своє друге на­родження? Про все це розповідає його головний лікар Лариса Шишковська:

– Профспілкове підприємство сана­торій «Горинь» є власністю Федерації профспілок Рівненської області і спеці­алізується на оздоровленні та реабілі­тації дітей і дорослих із захворювання­ми органів травлення, нервової та ендо­кринної систем, порушеннями крово- обігу та обміну речовин, хворобами кістково-м’язової та сполучної ткани­ни. Оскільки оздоровлення – це наше основне завдання, почну з нього.

В радянські часи до санаторію при­їжджали лікуватися люди з усього Со­юзу, бо добра слава про помічну «со­льонку» (так нашу мінеральну воду охрестили діти) досягла найвіддалені­ших його куточків. Потім, уже за часів незалежності, через економічну неста­більність у державі заклад занепав. Серйозне його відновлення та рекон­струкцію ми фактично розпочали у 2014 році. Після довгих пошуків і завдя­ки зусиллям Федерації профспілок об­ласті, яку очолив Микола Шершун, та, власне, і колективу закладу, до його модернізації був залучений ефектив­ний інвестор. Саме за його участю, за розробленим генпланом, який був за­тверджений президією ФПУ, здійснено реконструкцію котельні, пральні, ін­ших будівель. Завершується спору­дження цеху з випуску мінеральної води.

Лікувально-оздоровча база санато­рію складається з унікальної за своїми лікувальними властивостями міне­ральної хлоридно-натрієвої води, при­родних грязей і необхідного обладнан­ня для проведення діагностики та ліку­вання профільних захворювань. Аби в повному обсязі надавати відпочиваль­никам усі процедури з бальнеотерапії, теплолікування, апаратної фізіотера­пії, рефлексотерапії, ЛФК, масажу. Згідно плану інвестора у вересні ц.р. буде введено в експлуатацію сучасне ванне відділення, чим і започатковано реконструкцію лікувального корпусу.

Нині санаторій «Горинь» уже здат­ний приймати на оздоровлення одно­часно 200 відпочивальників, як дітей, так і дорослих. А до кінця літнього се­зону плануємо в п’яти заїздах оздоро­вити до 800 школярів.

Дітям у нас і комфортно, і цікаво. Охайні та світлі дво- і тримісні спальні кімнати з усіма зручностями, де вони проживають, цілодобове постачання гарячої води, шестиразове дієтичне харчування, індивідуальний питний режим для кожної дитини і всі необхід­ні процедури за станом її здоров’я – та­ким є сервіс на сьогодні.

Виховна ж, дозвіллєва, культуроло­гічна програма побудована на принци­пах природності та незаорганізованості. У дитини завжди є вибір: займатися вдень у тематичному гуртку (їх з деся­ток на вибір) чи грати у футбол, перегля­нути кінофільм чи мандрувати з вожа­тими історичним Валом, мальовничим берегом ріки Горинь, з якого інколи і вудку можна закинути… Ввечері – за­гальні розваги: конкурси, концерти, дискотеки. Одним словом, немає часу на нудьгу. І додому зовсім не хочеться…

Колектив санаторію здобув досвід ро­боти з оздоровлення та тимчасового роз­міщення сімей переселенців зі сходу, готовий приймати дорослих відпочи­вальників за профілем закладу. Споді­ваємось, що у вересні вони до нас приї­дуть. Наша гостинність і увага до їхніх потреб з оздоровлення грантовані.

Записала Тамара СТЕЦЮК

 

ПРОФСПІЛКА ЖИТЛОКОМУНГОСПУ ЗАЛУЧАЄ ДО ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ЗАКОРДОННИХ СПОНСОРІВ

Закарпатська обласна організація профспілки працівників житлово- комунального господарства, місце­вої промисловості, побутового об­слуговування населення проводить оздоровлення окремих груп дітей в оздоровчому закладі «Барвінок», який перебуває на її балансі, за ко­шти закордонних спонсорів.

Зокрема, 52 дітей з малозабезпече­них і багатодітних сімей м. Пере­чина в одну зміну були оздоровле­ні за рахунок коштів Баварської общини з Німеччини.

В іншу зміну благодійний фонд Оekroe з м. Рейнсбург (Нідерланди) спонсорував проведення оздоровлення у «Барвінку» 60 дітей-сиріт та з малозабезпечених сі­мей Свалявського району.

Після закінчення зміни голова обласної організації профспілки Іван Зелінський та головний бухгалтер Маріанна Канська об­говорили питання оздоровлення дітей за спонсорські кошти на зустрічі, в якій взя­ли участь директор благодійного фонду Оekroe Яп де Моой, волонтер Марко Газе­ноот і представник цього фонду в Україні Каріне ван дер Коой. Спонсори оздоров­лення з Нідерландів висловили задоволен­ня проведенням цієї роботи в дитячому оздоровчому закладі «Барвінок», розташо­ваному в мальовничій місцевості у перед­місті Перечина, і сподіваються наступно­го року продовжити таку співпрацю.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ЧИ ВІДРЕАГУЄ ВЛАДА НА ВИМОГИ ПРОФСПІЛОК?

Що непокоїть сьо­годні профактивіс­тів Гайворонського району, що на Кі­ровоградщині? Ба­гато чого. Примі­ром, труднощі у ве­денні переговорів з роботодавцем щодо підвищення зарплати, нарахування індексації, оскільки різні документи наводять різну статистику. Різна відпустка у викладачів і майстрів вироб­ничого навчання (56 і 42 дні) – хоча і ті, й інші вважаються педагогами, розрубати дискримі­наційний вузол не вдається. Ностальгія за пільговим санаторно-курортним лікуванням – сплата у фонд у вигляді внесків залишилася, а путівки із знижками зникли. Немає єдності у профспілкових лавах… Усі ці питання обгово­рювалися під час Дня ФПО в районі.

Єдність і активність залежать від кожного спіл­чанина, його готовності боротися за свої ін­тереси і права, зазначила заступник голови ФПО Оксана Терлецька. Приміром, єдність продемонстрували профспілки під час недавнього Все­українського маршу протесту в м. Києві, викликаного шоковим підвищенням ціни на газ і вартості житлово- комунальних послуг. За результатами акції протесту було ухвалено Резолюцію, яка містить ультиматум до ВРУ та депутатських фракцій: у 10-денний термін при­йняти рішення щодо перегляду ціни на газ та підви­щення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та мінімальної пенсії. На сьогодні створено дві робочі групи, до складу яких увійшли і представники проф­спілок. Якщо ці питання не будуть вирішені, профспіл­ки вдадуться до більш кардинальних заходів.

Протестні акції посилили пози­цію профспілкової сторони у пе­реговорах з укладення Генераль­ної угоди, і вже найближчим ча­сом її буде підписано. За словами головного фахівця ФПО Олексан­дри Залевської, нова Генугода містить низку норм, які посилю­ють соціальний захист працівни­ків, та, за попередніми оцінками, спрямовані на зростання розмі­рів мінімальної та середньої зарплати майже на 20%. Для І та­рифного розряду у госпрозрахун­ковій сфері закладено 110% мінімальної зарплати.

Обговорювалося і питання субсидій. Влада демон­струє їх як досягнення, але це не вихід. В області її оформляють 80% сімей. Якщо взяти доходи громадян, то зарплата у їх структурі складає лише 38%, решта – доплати, надбавки, субсидії, пільги. Тобто, сьогодні зарплата нівелювала своє значення.

Ситуація загострюється тим, що відтепер за несвоє­часну сплату комунальних платежів колектори мають право відібрати житло. Людей обклали непомірними податками. Профспілки не висувають політичних га­сел, вони за створення умов для нормального життя. Профспілки виступають у ролі «продавців» робочої сили і тому мають домагатися підвищення зарплати тим, хто створює матеріальні блага. А продають робо­чу силу через колективні договори.

Олександра Залевська закликала до активності саме під час укладення колдоговору, незгоди з урізанням норм. Головне – підвищити зарплату на 15% вище рів­ня інфляції.

Марія ІВАНОВА

20.08.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:56

06.02.2019 00:22

06.02.2019 00:20

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання