« на головну 19.02.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (987)
31
Січень
 
Інтерв’ю
 
Це особливе явище – театр малого міста

Це особливе явище – театр малого міста


РУБРИКИ


Передплата

Статті Збагачуємо здоров`ям

ВІДПОЧИНОК У МАЛЬОВНИЧОМУ КУТОЧКУ ЗАКАРПАТТЯ

ВІДПОЧИНОК У МАЛЬОВНИЧОМУ КУТОЧКУ ЗАКАРПАТТЯ

Літо – завжди найщасливіша пора для шко­лярів. Саме влітку вони можуть нарешті за­йнятися улюбленими справами, відкрити для себе нові і ще не бачені раніше горизон­ти, зрештою – просто присвятити свій віль­ний час читанню, спорту, спілкуванню з друзями тощо. Натомість для дорослих – літо чи не найвідповідальніша пора, адже вони мають подбати, щоб дитячий відпочи­нок був змістовним, корисним і безпечним.

Цього року профспіл­кова організація державного під­приємства «Черні­гівський військовий ліс­госп» (голова профкому Сергій Денисенко) віді­йшла від щорічних тради­цій «морського» оздоров­лення та ініціювала відпо­чинок дітей членів проф­спілки у дитячому оздо­ровчому закладі «Вогник», що підпорядкований За­карпатському обкому профспілки працівників державних установ і роз­ташований у мальовничо­му куточку Карпатських гір поблизу села Оноківці за 7 км від Ужгорода.

Після обговорення на зборах і в колективах під­розділів було сформовано групу охочих із 10 дітей працівників лісгоспу, де профчленством охоплено 100% працюючих.

Рішенням профкому кожному відпочивальни­ку було виділено компен­сацію у сумі 800 грн для оплати путівки. Підтрима­ла фінансово відпочинок дітей лісгоспу і Президія обкому профспілки, пере­рахувавши на рахунок гру­пи 10 тисяч гривень.

За ініціативою директо­ра ДП «Чернігівський вій­ськовий лісгосп» Сергія Се­зоненка адміністрація до­платила решту вартості пу­тівок, а це 1420 грн на дити­ну, чим практично забезпе­чила батькам – працівни­кам лісгоспу безкоштовні путівки для дітей. Також Сергій Анатолійович розпо­рядився виділити автобус, аби доправити дітлахів до Києва на залізничний вок­зал та зустріти їх після за­вершення відпочинку.

Дуже тепло зустрічали дітей на залізничному вок­залі в Ужгороді директор табору Олег Чейпеш і за­ступник голови Закарпат­ського обкому профспілки Діана Гондорчин.

З першого дня вожаті дитячого загону Оксана та Андрій, керівництво табо­ру, голова Закарпатського обкому профспілки праців­ників держустанов Марія Петечук доклали усіх мож­ливих зусиль, аби діти по­чувалися комфортно, ото­чили їх увагою і турботою.

Розмістили нас у спаль­ному корпусі з усіма зруч­ностями. Годували дуже смачно, у кращих традиці­ях закарпатської кухні, щовечора забезпечували мінеральною водою.

Кожен день у таборі був заповнений цікавими, за­хоплюючими заходами: День України і День само­врядування, Свято казки, фантазії, дитячої творчос­ті. А ще – інтелектуальні та виховні ігри, конкурси малюнків, спортивні зма­гання, водні процедури, пішохідні прогулянки та екскурсії.

Наша група відвідала музей Паланок у Мукаче­вому, ми прогулялися Ужгородом та ознайомили­ся з його історико-архітек­турними пам’ятками, побу­вали в історичному музеї. Ще в потязі діти милували­ся красою гірських краєви­дів Карпат, а вже через де­кілька днів – ходили в ліс, до озера, діставши море по­зитивних вражень.

Хіба можна забути уні­кальну табірну валюту – «оноківки», яка походить від назви села, де розташо­ваний табір. Ці гроші впродовж усього часу пе­ребування діти отримува­ли за різні добрі справи: допомогу вихователям, чергування в їдальні, зраз­кову поведінку, активну участь у житті табору тощо, а у день закриття зміни вони мали змогу ку­пити за «оноківки» солодо­щі й сувеніри.

Діти добре відпочили, оздоровилися, набралися нових сил, позитивних та яскравих емоцій, зна­йшли нових друзів, поба­чили красу і велич нашої України.

Відпочинок у таборі «Вогник», яким опікується профспілка працівників держустанов Закарпаття, – це незабутні враження, подаровані дітям протягом двотижневого відпочинку.

А ще – бажання наступ­ного року повернутися сюди знову!

Оксана МЕЛЬНИК,

член профспілки, супроводжуюча групи дітей, які відпочивали у «Вогнику» на ЗакарпаттіУ «ДРУЖБІ» – ЦІКАВА ДРУЖБА

Свірзький оздоровчий табір «Дружба», що діє на Перемишлянщині, понад 30 років успішно організовує літній відпочинок дітей аграріїв. Усе це завдяки професійному колективу, про­думаній культосвітній програмі, близькості до районного й обласного центрів, розкішній еко­логічно чистій території в сосновому лісі по­близу старовинного замка та озера.

В останні роки завдяки досвідченому колек­тивові та зусиллям директора закладу Романа Гавришкевича тут набралося нових сил та оздоровилося чимало про­блемних дітей зі шкіл-інтернатів, малозабезпече­них та багатодітних родин. Апогей кількісного та якіс­ного оздоровлення припав на 2014 рік, коли держава і Фонд соцстраху активно сприяли й фінансово допо­магали дитячому закладу дбати про здоров’я най­більш незахищених верств населення України. Так, улітку 2013–2014 рр. протя­гом трьох літніх місяців тут відпочило близько тисячі школярів Львівщини. Вда­лося відремонтувати примі­щення, оновити меблі.

Цьогоріч путівка коштує 195 грн на день; за сприяння департаменту соціального захисту Львівської ОДА оздоровниця приймає із се­редини червня у чотири зміни (тривалість зміни 14 днів) близько 350 дітей із малозабезпечених родин і дітей учасників АТО. В липні у «Дружбі» відпочи­вали 90 таких дітей, із них 19 школярів – із Перемиш­лянщини. Крім того, табір сподобали волонтери із США. Завдяки Всеукраїн­ській громадській організа­ції «Асоціація працівників дитячих оздоровчих закла­дів України «Літо», що уклала Угоду про співпра­цю із Львівською обласною організацією профспілки АПК, яку очолює Михайло Тарнавський, вісім амери­канських педагогів, праців­ників культури та україн­ські перекладачі-студенти з різних вишів України цього літа працюють із дітьми у «Дружбі». Вони вчать їх ан­глійської мови, разом бе­руть участь у цікавих ро­льових та спортивних іграх, екскурсіях до старовинного замку та Унівської Лаври.

Діти кажуть, що мріють знову побувати в оздоров­ниці, а керівництво устано­ви мріє, щоб відповідні структури виконавчої вла­ди області більше дбали про ДОТ у своєму регіоні.

Ольга ЛОБАРЧУК

 

 

У ВІДПУСТКУ З ГАРНИМ НАСТРОЄМ

Миколаївський обласний комітет, районні, міські та вузівські профспілкові організації працівників освіти і науки завчасно подба­ли про відпочинок та оздоровлення освітян та їхніх дітей у період відпусток, літніх шкільних і студентських канікул.

Для спілчан ство­рено всі необхід­ні умови, аби відпочинок на морі був не лише корис­ним, а й залишив неза­бутні враження та яскра­ві спогади.

Члени галузевої проф­спілки мають змогу ак­тивно провести час й оздо­ровитися на базі відпо­чинку «Акваторія» Націо­нального університету ко­раблебудування ім. адмі­рала Макарова в Очакові.

Профкоми НУК ім. адміра­ла Макарова та МНУ ім. В.О. Сухомлинського для своїх студентів і ви­кладачів організували від­починок у спортивно-оздо­ровчому таборі «Корабел», який розташований у ма­льовничому куточку ку­рортної зони Коблево, а та­кож у спортивно-оздоров­чому таборі «Моряна» в се­лищі Рибаківка Березан­ського району.

 

 

ЛІТО – ГАРЯЧА ПОРА ДЛЯ ПЕРВИНОК

Улітку освітяни йдуть у відпустки, тож для голів профспілкових організацій усіх рівнів це гаряча пора. Адже потрібно організувати оздоровлення дітей спілчан, подбати про відпочинок їхніх батьків.

Цьогоріч Смілян­ська районна орга­нізація профспіл­ки розпочала оздо­ровчу кампанію ще у квіт­ні: були сплановані зміс­товні заходи, зібрані зая­ви-пропозиції від спілчан, складені списки охочих оздоровитися. Поставили собі за мету залучити до оздоровлення дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, батьки яких захищають країну у зоні АТО, дітей, які постраждали внаслі­док аварії на ЧАЕС, та з малозабезпечених і бага­тодітних родин.

Цього літа в дитячому за­кладі оздоровлення для ді­тей працівників освіти «Мрія» оздоровлюється 10 дітей, у дитячому район­ному таборі «Тимурівець» – 2. Відвідавши ці оздоров­чі заклади, переконалася, що харчування, ігри, роз­ваги, екскурсії, дискотеки, тематичні свята, зустрічі із цікавими людьми і… ку­пання у басейні у цих за­кладах організовано на високому рівні і відпові­дає всім вимогам, а щас­ливі дитячі обличчя були цьому підтвердженням.

Діти разом із батьками мають змогу оздоровити­ся на узбережжі Чорного та Азовського морів, у пансіонаті «Пролісок» м. Трускавець Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки, ДП «Клі­нічний санаторій «Аван­гард» ЗАТ «Укрпрофоздо­ровниця», що діє в Неми­рові Вінницької області.

Стало гарною традицією влітку організовувати екс­курсійні подорожі для спілчан у Вінницю, Чер­нівці, Кам’янець-Подільсь-кий, Хотин, Львів, Почаїв, святими місцями України.

Районна організація проф­спілки дбає про те, щоб освітяни району стовід­сотково отримали влітку належні їм кошти на оздо­ровлення, використали їх за призначенням, а також завжди долучається до фі­нансування культурно-масових та оздоровчих за­ходів, аби працівники освітньої галузі Смілян­щини якнайкраще відпо­чили і оздоровилися.

Ніна ПЛЯСУНОВА,

голова Смілянської районної організації профспілки освітян

 

30.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:56

06.02.2019 00:22

06.02.2019 00:20

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання