« на головну 22.05.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

РОБОТА ПРОФСПІЛКОВОГО ОПЕРАТОРА ПРАТ «УКРПРОФТУР» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

РОБОТА ПРОФСПІЛКОВОГО ОПЕРАТОРА ПРАТ «УКРПРОФТУР» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

27 вересня відзначається Всесвітній день туризму та День туризму в Україні. Ту­ризм – це популярна форма організації відпочинку, прове­дення дозвілля, пізнання рід­ного краю, навколишнього се­редовища, знайомство з істо­рією, культурою і традиціями певного регіону. На жаль, уже третій рік поспіль туристична галузь стикається з новими викликами. Якщо у 2020–2021 роках весь світ потерпав від обмежень через COVID -19, то у 2022-му Україна страждає через повномасштабне втор­гнення російських окупантів.

Воєнний стан в Україні наклав свій відбиток на багато сфер жит­тя українців, торкнувся він і ту­ризму. Російські війська атаку­ють міста та села, вже тривалий період найбільшу європейську країну в центрі Європи намага­ються знищити. Ракети й авіа­бомби руйнують житлові будин­ки, дитячі садки, дитячі та поло­гові будинки, заклади освіти.

На сьогодні в повній або част­ковій блокаді ворога, а також у стані гуманітарної катастрофи або на її межі перебувають багато населених пунктів Донецької, За­порізької, Луганської, Миколаїв­ської, Сумської, Харківської, Хер­сонської областей. Ворог намага­ється зрівняти із землею цілі міс­та та селища. Вогонь ведеться з неба прицільно, на ураження, ці­леспрямовано саме по цивільних об’єктах.

З перших днів повномасштаб­ного вторгнення росії на терито­рію України суб’єкти господарю­вання ПрАТ «Укрпрофтур» жод­ного дня не зупиняли своєї робо­ти й працюють у штатному режи­мі до сьогодні, надаючи якісні по­слуги як туристам, так і прихис­ток внутрішньо переміщеним особам. Наданням послуг та роз­міщенням ВПО займаються профспілкові суб’єкти господа­рювання, створені за участю ПрАТ «Укрпрофтур», а саме: го­тель «Турист» у м. Полтава, го­тель «Турист» у м. Кропивниць­кий, готелі «Турист» та «Дружба» у м. Києві, готель «Турист» у м. Рівне, готель «Турист» у м. Чер­нівці, готель «Прикарпаття» у м. Івано-Франківськ, комплекс «Си­невирське озеро» (с. Синевирська поляна, Закарпатська обл.), база «Поділля» (м. Кам’янець- Подільський, Хмельницька обл.), база «Верховина» (смт Верхови­на, Івано-Франківська обл.), база «Карпатські зорі» (м. Косів, Івано- Франківська обл.), пансіонат «Шацькі озера» (с. Світязь, Во­линська обл.).

Для підтримки й відновлення економіки країни Правління ПрАТ «Укрпрофтур» щоденно працює й офіційно сплачує по­датки до державного та місцевих бюджетів. Так, дочірніми підпри­ємствами ПрАТ «Укрпрофтур», господарськими й акціонерними товариствами, створеними за його участю, а також апаратом Правління Товариства сплачено податків та зборів до бюджету за І півріччя 2022 року на загальну суму 15642 тис. грн. Через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі частково скоротилися. Частина території України або окупована, або пере­буває в зоні активних бойових дій, тож жодна туристична діяль­ність там просто неможлива. Інша частина – західні та цен­тральні області в основному функціонують як прихисток для українців, які змушені були по­кинути свої домівки через воєнні дії.

Водночас, можна констатува­ти, що українці потроху почали дозволяти собі короткі подорожі країною з метою перезавантажен­ня, для збереження працездатнос­ті та психологічного спокою. І це дає поштовх цілому ланцюжку суміжних галузей: перевізникам, рестораторам, виробникам краф­тової продукції. Адже одне з най­головніших наших завдань сьо­годні – допомога українській ар­мії та економіці країни.

Протягом двох тижнів 70 пере­селенців із зони бойових дій отри­мали можливість безкоштовно відпочити й оздоровитись на Шацьких озерах у пансіонаті «Шацькі озера» ПрАТ «Волиньту­рист». Це стало можливим завдя­ки співпраці Федерації профспі­лок України, ПрАТ «Укрпрофтур» з італійськими організаціями NEXUS ER, AUSER ER та органі­зацією CGIL у рамках реалізації проєкту «Солідарність: надзви­чайна ситуація і солідарність з народом України». До речі, іта­лійські профспілки повністю про­фінансували відпочинок вну­трішньо переміщених осіб, що включає в себе проживання, три­разове харчування та розваги. Се­ред тих, хто отримав можливість відпочити у пансіонаті «Шацькі озера», – найбільш вразливі гру­пи переселенців, включаючи жі­нок, дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

У пансіонаті «Шацькі озера» ПрАТ «Волиньтурист» на пересе­ленців чекали комфортні та су­часні номери (2- та 3-місні, з теле­візорами, холодильниками та кон­диціонерами), комплексне трира­зове харчування та культурно- оздоровча програма. Окрім цього, з початком війни, у березні в пан­сіонаті «Шацькі озера» було орга­нізовано перебування переселен­ців, які їхали із зони бойових дій до Польщі чи інших європейських країн. Тут вони могли перепочити стільки, скільки потрібно. Нині ж переміщеним особам надано мож­ливість безкоштовно оздорови­тись. Таким чином ми виконуємо дві місії: працюємо, сплачуємо по­датки та надаємо переселенцям можливість відпочити. Більшість переселенців, які отримали мож­ливість оздоровитись на Світязі, вперше побували на Волині, зна­йшли прихисток, почали нове життя. І переконані, що після ві­йни обов’язково повернуться сюди, аби відпочити вже у мирній Україні.

У жахливих умовах війни Правління Товариства організу­вало та провело літню кампанію з дитячого оздоровлення лише у двох обласних регіонах України на базах двох обласних підпри­ємств, а саме: ПрАТ «Івано-Фран­ківськтурист» та ЗАТ «Тернопіль­турист». Так, в Івано-Франків­ській області працювали два оздоровчих дитячих комплекси ПрАТ «Івано-Франківськтурист», а саме:

• ДЗСТ ЛОК «Верховина» – оздоровлено 1313 дітей шкільного віку на 27475 людино-днів.

• ДЗСТ ЛОК «Карпатські зорі» – оздоровлено 752 дитини шкіль­ного віку на 15792 людино-днів.

ЗАТ «Тернопільтурист» також надало послуги з оздоровлення дітей шкільного віку на базі своїх двох суб’єктів – ОК «Лісовий» та ОК «Збруч», де в тому числі оздо­ровлювались діти з багатодітних сімей, учасники бойових дій, діти, позбавлені батьківського пі­клування, та діти взятих на облік внутрішньо переміщених осіб:

• ОК «Лісовий» – оздоровлено 532 дитини шкільного віку на 14238 людино-днів.

• ОК «Збруч» – оздоровлено 211 дітей шкільного віку на 4391 людино-день.

У підсумку на базі двох об­ласних підприємств системи ПрАТ «Укрпрофтур» у 2022 році було оздоровлено 2808 лю­дей на 61896 людино-днів на загальну суму наданих послуг 44569 тис. грн, у тому числі із залученням 9030 тис. грн ко­штів від профспілкових орга­нізацій ФПУ.

У період літнього дитячого оздоровлення 2022 року відпочи­вальники та діти шкільного віку були забезпечені повноцінним, якісним харчуванням відповідно до медичних норм і стандартів, для них було створено належні умови для забезпечення збере­ження життя і здоров’я під час пе­ребування в оздоровчих закла­дах.

Долаючи труднощі воєнного часу, українці впевнено йдуть до перемоги. Працівники суб’єктів господарювання, створених за участю ПрАТ «Укрпрофтур», та­кож стали на захист держави, вступивши до лав Збройних Сил України та формувань територі­альної оборони.

Правління ПрАТ «Укрпроф­тур» на постійній основі коорди­нує гуманітарну допомогу та роз­селення переселенців на проф­спілкових об’єктах, проводить спільно з міжнародними партне­рами відеоконференції, зустрічі та наради з питань допомоги пе­реселенцям та постраждалим, а також надає фінансову підтрим­ку членам профспілок.

 

ПРИВІТАННЯ

Сергій Стрілець

президент ПрАТ «Укрпрофтур»

Напередодні професійного свята прийміть мої найщиріші ві­тання, а також вітання з нагоди Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні.

На превеликий жаль, сьогод­нішнє свято ми зустрічаємо в умовах війни. Новини про во­рожі обстріли, постійні сигна­ли повітряної тривоги за­тьмарюють його. Проте ми знаємо, що Перемога України обов’язково настане, всі ми працюємо, боремося за гідну справу, кожен на своєму фронті захищає рідну землю. Майбутнє нашої держави за­лежить від кожного з нас, бо кожен з нас – воїн. Нас не зламає жоден ворог, бо ми об’єднані спільною метою – перемогою України!

Бажаю всім мирного неба, міцного здоров’я, сімейного добробуту та особистих здо­бутків. А також цікавих подо­рожей, захоплюючих маршру­тів та яскравих вражень.

02.10.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання