« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ГУМАНІТАРНИЙ ШТАБ ФПУ ПІДБИВ ПІДСУМКИ РОБОТИ

ГУМАНІТАРНИЙ ШТАБ ФПУ ПІДБИВ ПІДСУМКИ РОБОТИ

6 липня в Будинку профспілок відбулось чергове засідання Шта­бу ФПУ з гуманітарної д о п о м о г и ч л е н а м профспілок, профспіл­ковим організаціям, які постраждали від росій­ської агресії.

Вів зібрання голова Шта­бу, Голова ФПУ Григорій Осовий.

Засідання розпочалося з обговорення результатів мі­сії Благодійного фонду Corus International (США) в Украї­ні та подальшого фінансу­вання внутрішньо переміще­них осіб у рамках грантової угоди. До уваги членів Шта­бу було представлено резуль­тати співпраці із Corus International щодо організа­ції розміщення і харчування ВПО у профспілкових сана­торіях, інформацію про ре­зультати роботи місії, підго­товлену ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», а також плани і завдання, які необхідно ре­алізувати на наступному етапі роботи. Зокрема, було вирішено визначити кіль­кість ВПО, які залишаються у профспілкових закладах на осінньо - зимовий період, а та­кож розглянути можливість оптимізації мережі цих за­кладів з метою найбільш ефективного розподілу гран­тових коштів. Також було розглянуто подальше фінан­сування ВПО, розміщених у санаторіях ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в рамках уго­ди ФПУ з Данським агент­ством профспілкового розви­тку. Доповідаючи з цього пи­тання, Григорій Осовий поін­формував про зустріч з пред­ставниками агентства, що відбулась 6 липня ц.р., де було озвучено пропозиції ФПУ щодо продовження дії проєкту до березня 2023 року.

Гуманітарний штаб роз­глянув низку звернень від членських організацій щодо надання фінансової допомо­ги й ухвалив відповідні рі­шення. Зокрема, Федерації профспілок Чернігівської об­ласті вирішено надати безпо­воротну фінансову допомогу на проведення будівельних робіт з відновлення будинку профспілок за рахунок ко­штів грантової угоди з Дан­ським агентством профспіл­кового розвитку. Також було прийнято рішення про на­дання гуманітарної допомо­ги у разі подальших надхо­джень від міжнародних орга­нізацій-партнерів у вигляді засобів гігієни для забезпе­чення потреб ВПО, які розмі­щуються у Полтавській об­ласті, а також Академії пра­ці, соціальних відносин та туризму. На звернення ТОВ «Санаторій «Курорт Орлів­щина» щодо надання фінан­сової допомоги Правлінню ПрАТ «Укрпрофоздоровни­ця» запропоновано включи­ти цей заклад до діючих про­грам грантового фінансуван­ня.

На засіданні було визна­чено пріоритетні категорії для надання матеріальної допомоги за рішенням Гума­нітарного штабу ФПУ: пра­цівники профспілкових орга­нів і профспілкові активісти.

Члени Штабу заслухали інформацію щодо звітності перед МОП за грантовими угодами, за підсумками якої було затверджено звіт ФПУ про виконання цих угод та прийнято рішення направи­ти його до МОП.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

МИ ВОЮЄМО ЗА ПРАВДУ

Серед героїв, які наразі боро­нять нашу Батьківщину від во­рога у лавах Збройних Сил України, є багато металургів і гірників, членів Профспілки металургів та гірників України, зокрема цілий загін представників первинної організації комбінату «Запоріжсталь». Серед них – електромонтер киснево-конвер­терного цеху, голова цехкому Юрій Оліфір. Ось що він розповів читачам «ПВ».

«Захистити свою країну, свою родину, друзів, колег, підприємство, улюблені місця відпочинку – така думка одразу ж виникла в моїй голові, щойно я дізнався про ракетні удари та початок повномасштабного вторгнення в Україну. Єдине, що змусило трохи за­чекати: питання, як убезпечити своїх близьких саме зараз, як залишити тру­довий колектив, рідну «Запоріжсталь». Але відчував: на фронті я потрібніший. Тож рішення йти воювати – зважене, і я про нього не шкодую.

Спочатку було дуже складно, а голов­не – незрозуміло, що чекає попереду. Та з часом стало легше, адже я знаю: ми воюємо за правду, тому віра у нашу Перемогу з кожним днем міцнішає. У цьому допомагає і згуртованість суспільства. Всі українці зараз працю­ють на спільний результат: хтось, як я, на фронті зі зброєю, хтось – зміцнює економічну стійкість країни на вироб­ничих майданчиках.

«Запоріжсталь» забезпечує своїх працівників бронежилетами, касками. Протягом усієї служби я завжди відчував і відчуваю підтримку волонтерів з числа колег, профспілкових активістів. Вони весь час підтримують зв’язок із хлопцями, які захищають країну в складі Зброй­них Сил та територіальної оборони. Саме вони допомогли мені придбати снайперську гвинтівку, додаткове об­ладнання до неї.

Мій новий «трудовий колектив» – мої побратими, впевнені у своїх силах, у силі та професіоналізмі нашої армії. Звісно, всі ми кожен день мріємо про те, як повернемося до мирного життя, як обіймемо рідних, побачимося з дру­зями. Але розслаблятися поки що не час, ворог підлий, підступний і небез­печний!

Днями металурги і гірники України відзначили своє професійне свято. Вперше я зустрів цей день не на робо­чому місці, з інструментом у руках, а на бойовому посту, з автоматом. Моє завдання зараз – чинити опір загарбни­кам. Водночас завдання моїх колег на виробничих ділянках – виплавляти сталь і виробляти прокат, створюючи фінансово - економічний фундамент для держави та армії. Я впевнений, що разом ми подолаємо все!

Україна вистоїть і стане ще міцнішою, ще гарнішою. Прикрасяться квітковим різнобарв’ям та наповняться дитячим сміхом двори й вулиці наших міст і сіл. Почне відроджуватися економіка, держава дбатиме про підвищення соціального захисту громадян. Усі ми відчуємо себе господарями на власній, відвойованій у ворога землі, пишати­мемось своїми професіями і тим, що ми – українці. Оце буде справжня пере­мога – наша спільна перемога, і фронтовиків, і виробничників».

ПІДГОТУВАВ ГЛІБ ГОНЧАРОВ

 

17 ЛИПНЯ – ДЕНЬ МЕТАЛУРГА І ГІРНИКА УКРАЇНИ

Шановні колеги, друзі!

Вітаю з Днем металурга і гірника!

Сьогодні з нагоди ва­шого професійного свята не влаштовується пишних зібрань, не відбувається гучних промов, концертів, веселих заходів у дитячих таборах та базах відпо­чинку. Все це відібрала ві­йна. Але металурги, гірни­ки, усі українці – люди ста­левої витримки, мужні, сильні і як ніколи згурто­вані у своєму бажанні ви­стояти і перемогти. Впев­нений, що ці риси і почуття любові до Батьківщини ві­дібрати ніхто і ніколи не зможе.

Металургія – унікальна галузь, одна з основ еко­номіки. Вона здатна безліч разів з брухту знов і знов створювати те, що потріб­но людям. Тому професія металурга, гірника за­вжди буде шанованою.

У сучасних умовах ве­ликі металургійні підпри­ємства, як і інші промисло­ві компанії, опинилися в складних умовах для ви­живання. Інколи дово­диться приймати непрості рішення: скорочувати ви­робництва, витрати, і все задля того, щоб зберегти трудові колективи та самі заводи. Сьогодні тисячі працівників галузі захи­щають свої сім’ї і всю Укра­їну на передовій. А ті, хто залишився в тилу, захища­ють підприємства своєю відданою працею. Робити добре свою справу за будь-яких умов, бути про­фесіоналом – це риса ме­талургів і гірників, а у наші часи це велика сила! Дяку­ємо кожному, хто на своє­му робочому місці, на тру­довому фронті робить все, щоб життя тривало, щоб Перемога ставала все ближче.

З нагоди професійного свята бажаю усім праців­никам і працівницям ви­тримки, непохитної віри в те, що темні часи минуть, і ми всі разом дихатимемо на повну силу.

Міцного здоров’я вам і мирного неба над усією країною! Бережіть себе і своїх близьких!

З повагою

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ, ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

Шановні друзі, спілчани!

17 липня – важливий для кожного з нас день – День металурга і гірника!

Ваша нелегка, але, безперечно, почесна ро­бота вимагає мужності, стійкості й відданості об­раній справі. Ваш трудо­вий шлях – це доля силь­них і відповідальних лю­дей. І в жорстоких реаліях сьогодення ви довели, що металурги і гірники Укра­їни – гордість держави, її міцне і надійне плече.

Сьогодні наші колеги, працівники підприємств гірничо-металургійного комплексу України, члени профспілки, перебуваючи у лавах Збройних Сил України, стійко і мужньо захищають нашу країну від російської навали. По­лишивши мирні професії, сотні металургів і гірників своїм щоденним подви­гом на фронті, нерідко ці­ною свого життя, відвойо­вують право України бути вільною і незалежною. Ми пишаємося нашими за­хисниками і прагнемо зробити все можливе, щоб їм допомогти.

У тилу первинні орга­нізації Профспілки мета­лургів і гірників України розгорнули потужний во­лонтерський рух спілчан на підтримку наших воїнів та для наближення Пере­моги. Тисячі людей, які зміцнюють тил самовід­даною працею на комбі­натах і заводах, в шахтах та кар’єрах, роблять свій трудовий внесок у спільну справу боротьби з агре­сором. Ви робите все для того, щоб Україна була не­залежною, а українці мали право на вільне і гідне життя. Але ми знає­мо: долаючи труднощі, ми загартовуємося як сталь і стаємо сильнішими. Пере­конаний, що такий народ неможливо здолати. У цій справедливій боротьбі ми обов’язково вистоїмо і пе­реможемо. Тож попереду у нас складний шлях са­мовідданої боротьби і на­полегливої праці в ім’я України.

Хочу привітати всіх працівників гірничо-ме­талургійної галузі Украї­ни, членів профспілки, шановних ветеранів праці з нашим професійним святом – Днем металурга і гірника!

07.08.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання