« на головну 27.09.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1122)
02
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»

ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ПРОКЛАЛИ МІСТОК ДЛЯ СПІВПРАЦІ

ПРОКЛАЛИ МІСТОК ДЛЯ СПІВПРАЦІ

У Федерації профспі­лок Кіровоградської області відбулася знакова подія: після тривалих перегово­рів підписано Угоду про співпрацю між регіональним відділенням Асоціації об’єднаних територіальних гро­мад і ФПО.

Така угода продиктована ча­сом. Чому саме з Асоціацією ОТГ? Створена в листопаді 2016 року з ініціативи трьох ОТГ, у складі яких Новоукраїнська міська рада, Асоціація довела, що саме територіальні громади можуть забезпечити практичне впровадження позитивних змін у кожній громаді та якісне на­дання послуг їх мешканцям. Го­лова ФПО Максим Баланенко за­значив: «У цьому ми неодоразо­во переконувалися, коли відбу­вався поділ майна між райрада­ми, РДА, коли, як кажуть, «пач­ками» викидали людей на вули­цю. Та й сьогодні цей процес не закінчився. Усе ще гостро поста­ють проблеми розмежування по­вноважень та їх ресурсного за­безпечення, спроможності тери­торіальних громад. Держава ди­намічно продовжує скидати на громади всі державні пільги і га­рантії, «відкушуючи» доходи. До речі, ми другими в Україні укла­даємо таку угоду, і це зобов’язує нас до плідної роботи».

Звичайно, ФПО дуже турбу­ють проблеми територіальних громад. Тому серед напрямів співпраці з Асоціацією обласне профспілкове об’єднання вбачає:

l розроблення спільних про­позицій і рекомендацій щодо проєктів законів та інших норма­тивно-правових актів стосовно економічного і соціального роз­витку територіальних громад;

l вдосконалення соціальної та економічної політики тери­торіальних громад, реалізацію їхніх повноважень (власних та делегованих).

За словами голови ФПО, профспілкове об’єднання має цілий арсенал повноважень: звернення і вимоги до вищих ор­ганів влади, народних депута­тів з питань держбюджету та окремих проблем територій: «До речі, саме зараз формують­ся звернення щодо проєкту про Державний бюджет–2022. Ми за­ймаємо активну позицію у від­стоюванні тарифів на енергоно­сії. І врешті-решт, маємо ваго­мий вплив на формування рівня оплати праці працівників бю­джетної сфери, який є базовим у формуванні бюджетів ОТГ. Од­ним словом, нас дуже багато чого об’єднує. Приємно, що го­лова Новоукраїнської міської ради Олександр Корінний з 2016 року, року заснування, очолює Всеукраїнську асоціацію ОТГ, що в липні 2017 року створено перше регіональне відділення Асоціації ОТГ, і це символічно, що ми прокладаємо місток для співпраці».

Цьогоріч у профспілок від­бувся VIII з’їзд ФПУ, в Асоціації – Національний з’їзд громад і Загальні збори Всеукраїнської асоціації ОТГ, на яких обговоре­но плани роботи на найближче майбутнє. «Думаю, – зазначив Максим Баланенко, – ми зна­йдемо час, аби такі плани пе­редбачити і в нашій області».

З надією і оптимізмом сприй­няла підписання Угоди про співпрацю і голова регіонально­го відділення Асоціації об’єднаних територіальних гро­мад Інна Завірюха: «Ми спорід­нені структури – Асоціація ОТГ і профспілки. І мета в нас одна – захист прав мешканців гро­мад, працівників, у тому числі членів профспілок. До речі, в Соколівській ТГ, яку я очолюю, є первинна профорганізація і ми всі є членами профспілки. Підписання угоди дуже дореч­не, тому що маємо один напрям роботи. Думаю, завжди знайде­мо порозуміння, бо маємо спіль­ну мету».

Під час церемонії підписання угоди відбулася ще одна приєм­на подія: Максим Баланенко вручив найвищу профспілкову нагороду – нагрудний знак «За­служений працівник профспі­лок України» голові Кіровоград­ської обласної організації Всеукраїнської профспілки торгів­лі Людмилі Хрипливій. Це дій­сно заслужена відзнака, висока оцінка багаторічної самовідда­ної праці задля захисту прав та інтересів спілчан.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПО КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • ЯКІ ПОБАЖАННЯ НАДІЙШЛИ ВІД ПРОФСПІЛОК?

Сприяти збереженню цілісності галузевих організаційних ланок профспілок та їхніх структур, недопущенню необґрунтованої ліквідації первинних профспілкових організацій у процесі опти­мізації мережі закладів бюджетної сфери. А також сприяти укладенню колективних договорів на всіх підприємствах і в ор­ганізаціях, що діють на території територіальних громад, відпо­відно до норм чинного законодавства, Генеральної, галузевих та територіальної угод.

 

НА ЧАСІ – УКЛАДЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ УГОДИ НА 2021–2023 РОКИ

29 липня відбулося засідання Київської міської тристорон­ньої соціально-економічної ради.

На порядку денному розгляну­то та обговорено питання: про заходи, що вживались місь­кою владою в період локдауну для підтримання бізнесу та на­йманих працівників; про кон­курси на посади керівників ко­мунальних некомерційних за­кладів охорони здоров’я; про стан укладення Територіаль­ної угоди на 2021–2023 роки.

За результатами обговорення було вирішено, що в термін до 15 вересня сторона робото­давців – СПО сторони робото­давців на територіальному рівні в м. Києві опрацює підго­товлений двома сторонами (профспілками і міською вла­дою) проєкт Територіальної угоди на 2021–2023 роки та надасть свої пропозиції і зауваження, оскільки на сьогод­ні сторона роботодавців від­мовляється підписувати нову Територіальну угоду, мотивую­чи відсутністю ефективного соціального діалогу з боку міської влади.

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ

ТА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ КИЇВМІСЬКПРОФРАДИ

15.08.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

05.09.2021 22:03

05.09.2021 22:02

05.09.2021 22:01

29.08.2021 22:46

15.08.2021 22:50

15.08.2021 22:49

15.08.2021 22:48

15.08.2021 22:47

15.08.2021 22:47

15.08.2021 22:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання