« на головну 06.12.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1133)
25
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»

ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ СФОРМУЮТЬ У МЕТОДИЧКИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРІВ

МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ СФОРМУЮТЬ У МЕТОДИЧКИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРІВ

22 січня в Будин­ку профспі­лок у режимі відеоконфе­ренції відбув­ся семінар для завідувачів фінансових відділів – голо­вних бухгалтерів централь­них органів всеукраїнських профспілок та територіаль­них профоб’єднань з акту­альних питань бухгалтер­ського обліку та фінансової звітності профспілкових ор­ганізацій.

У заході взяли участь понад 100 фахівців фінансової справи. «Головна наша мета – оновити знання щодо підбиття підсум­ків фінансової діяльності, на­вчитися формувати та своєчас­но надавати звіти за 2020 рік у нових умовах та вимогах до не­прибуткових організацій, – за­значила головний бухгалтер – керівник Управління фінансів, бухгалтерського обліку та ка­дрової роботи Федерації проф­спілок України Світлана Мото­ренко. – Враховуючи, що ці пи­тання вимагають досить висо­кої та якісної професійної під­готовки, нам необхідно під час семінару дати повну інформа­цію із зазначених питань. У цьому нам допоміг відомий експерт з бухгалтерського та податкового обліку неприбут­кових організацій, аудитор Світлана Ярошинська. Зважа­ючи на велику кількість член­ських організацій, які мають статус неприбуткових (тільки первинок більше 50 тис.), фахо­ва підготовка спеціалістів, які будуть готувати ці звіти, дуже важлива».

Світлана Моторенко подяку­вала територіальним профоб’єднанням, які організували на місцях цілі студії, де зібрали профспілкових фінансистів за­для того, щоб вони могли отри­мати актуальну й важливу ін­формацію. Вона поінформува­ла про зміни в законодавстві щодо фінансової звітності не­прибуткових організацій, а та­кож про те, що за цей час зро­блено Федерацією профспілок України, СПО об’єднань проф­спілок у цьому напрямі.

Відбулась широка дискусія з актуальних та важливих пи­тань бухгалтерського обліку, фінансової, податкової та ін­шої звітності. На думку всіх учасників, семінар був дуже корисним, збагатив представ­ників профспілок новими зна­ннями, які, безумовно, допо­можуть їм у подальшій діяль­ності.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

 

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ЗАНИЖЕНО У 2,2 РАЗА

Відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитко­вий мінімум» Міністерство соціальної політики України повідомляє, що фактичний розмір прожиткового міні­муму у цінах грудня 2020 року в розрахунку на місяць на одну особу становив:

з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 4546,14 грн (без урахування пла­тежів – 3967,89 грн);

для дітей віком до 6 років – 3714,72 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 4560,99 грн;

для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законо­давства – 5112,73 грн (без урахування платежів – 4115,75 грн);

для осіб, які втратили працездатність, – 3370,19 грн.

Таким чином, законодавчо встановлений на грудень 2020 року (2189 грн) прожитковий мінімум занижено у 2,1 раза порівняно з його фактичним розміром, або на 2357 грн, а для працездатної особи (2270 грн) у 2,2 раза, або на 2843 грн.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

03.02.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.11.2021 23:15

26.11.2021 23:14

19.11.2021 23:33

19.11.2021 23:32

19.11.2021 23:31

13.11.2021 00:26

13.11.2021 00:25

06.11.2021 00:31

06.11.2021 00:30

06.11.2021 00:00

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання