« на головну 24.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Дії профспілки під час пандемії коронавірусу

Дії профспілки під час пандемії коронавірусу

У зв’язку із введенням у нашій країні карантину, жорсткими обмеженнями професійної діяльності галузей куль­тури, забороною проведення масових заходів, закриттям на карантин закла­дів культури, мистецької освіти, спор­тивних організацій, переведенням більшості працівників цих галузей на гнучку та дистанційну форму роботи профорганізації галузей культури За­карпаття почали працювати в новому форматі. Саме про стан та перспекти­ви цієї роботи, наявні проблеми від­булася ділова і взаємозацікавлена розмова на засіданні президії Закар­патської обласної профспілкової ор­ганізації працівників культури (голова Наталія Товтин), на якому розглянуто питання «Про завдання профспілко­вих організацій галузей культури об­ласті в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом COVID - 19».

У своїх виступах голова обласної профор­ганізації Наталія Товтин, інші учасники зібрання всебічно обговорили дії проф­спілкових організацій щодо недопущен­ня звільнення працівників закладів культури, мистецької освіти, спорту, примусового відправлення їх в умовах карантину у відпустку без збереження заробітної плати тощо. З цією ме­тою систематично здійснюється моніторинг стану роботи, а також проведених заходів на місцях у ре­жимі онлайн. Профспілка тримає на контролі й пи­тання, пов’язані з оплатою праці та створенням на­лежних умов роботи працівників ПАТ НСТУ «За­карпатська регіональна дирекція». До Дня журна­ліста проведено 19-й турнір з мініфутболу серед команд ЗМІ, який став першим спортивним захо­дом в області після послаблення карантину.

Однак, через заборону на час карантину прово­дити оздоровлення дітей не було відкрито літню школу-табір для обдарованих дітей у селищі Чина­дієво. Не відбулася і галузева спартакіада праців­ників закладів та установ культури.

Під час обговорення внесено чимало пропозицій щодо перспектив діяльності профорганізацій га­лузей культури в умовах коронавірусу, які зна­йшли відображення у прийнятій постанові.

На засіданні президії також розглянуто питання внесення змін до колективних договорів у 2020 році з метою захисту здоров’я працюючих, збереження соціальних пільг і гарантій, недопущення змен­шення оплати праці в умовах карантину, вислов­лено пропозиції щодо внесення змін до наказу Мі­ністерства культури України від 12.07.2018 № 628 з питань атестації педагогічних працівників закла­дів (установ) освіти сфери культури, участі профактивістів галузі у профспілковій акції протесту 30 червня тощо.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

Закарпатський «Спартак» визначив пріоритети

Закарпатська обласна організація «Спартак» важливими пріоритетами своєї діяльності визначила підготовку спортивного резерву, участь у спортивних змаганнях та розвиток масового спорту.

В иступаючи на об­ласній звітно-ви­борній конферен­ції товариства, го­лова Закарпат­ської обласної організації ФСТ «Спартак» Микола Ща­дей зробив аналіз діяльнос­ті за 5 років, проілюстрував­ши основні підсумки роботи в окремих таблицях.

Зокрема, успішно висту­пили на спортивних змаган­нях різних рівнів спортсмени товариства з велоспорту, ху­дожньої гімнастики, боксу, важкої атлетики, паверліф­тингу, спортивного орієнту­вання. За безпосередньою участю ФСТ «Спартак» про­ходили міжгалузеві спарта­кіади профспілок Закарпат­тя, галузеві профспілкові спартакіади працівників освіти і науки, охорони здоров’я, Закарпатської ди­рекції АТ «Укрпошта», низки інших галузей. Завдяки висо­кому рівню проведення та ор­ганізаторській роботі ФСТ «Спартак» Закарпатська об­ласть протягом останніх ро­ків обирається місцем прове­дення всеукраїнських спар­такіад державних службов­ців та «Сила духу».

Свої пропозиції щодо по­кращення діяльності това­риства висловили делегати конференції, голови облас­них організацій профспі­лок: працівників державних установ – Діана Гондорчин, житлово-комунального гос­подарства – Іван Зелін­ський, керівники ДЮСШ, тренери ФСТ «Спартак», представники галузевих профспілок та ін. Ішлося, зокрема, про проведення масових змагань, функціо­нування ДЮСШ, фінансу­вання їх роботи, підготовку спортивних кадрів, перспек­тиви діяльності товариства, розвитку окремих видів спорту тощо.

У роботі конференції взя­ли участь голова Закарпат­ської облпрофради Володи­мир Фленько та його заступ­ник Василь Захарець.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

06.07.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання