« на головну 31.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1076)
22
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Тісна співпраця профкому з адміністрацією – запорука успіху підприємства

Тісна співпраця профкому з адміністрацією – запорука успіху підприємства

24 лютого голова Федерації профспілок Рівненської облас­ті Микола Шершун та заступ­ник голови обласної організації профспілки працівників лісово­го господарства Сергій Іваши­нюта відвідали первинну профорганізацію у ДП «Дубенське лісове господарство». Вони ознайомилися з роботою профорганізації та зустрілися із соці­альним партнером профспілки – директором Дубенського ліс­госпу Олегом Юркевичем.


Ц я первинка, очолювана Ганною Куцевол, є зразковою у багатьох параметрах, і не лише у галузі лі­сового господарства, а й загалом серед первинних профорганіза­цій області. Укладено соціально орієнтований колективний договір, як результат – 100 - відсо­ткове профспілкове членство! Також у Дубен­ському лісовому господарстві налагоджено та апробовано роками співпрацю сторін соціаль­ного діалогу: роботодавця і профспілки. Це приносить гарні результати в роботі й загалом покращує мікроклімат у колективі.

Директор Дубенського лісгоспу Олег Юр­кевич уже майже 20 років очолює лісове гос­подарство. Це виважений, креативний керів­ник, професіонал своєї справи. Очолюване ним підприємство – у лідерах галузі лісово­го господарства. Усі ці роки він усіляко під­тримує ініціативи профкому.

Днями Олег Олександрович відсвяткував свій ювілейний день народження – 50 років. Президія Федерації профспілок області, об­ком профспілки працівників лісового госпо­дарства щиро вітають соціального партнера з цим святом та бажають не зупинятися на досягнутому, йти вперед до нових цілей, вес­ти за собою інших.

ЖАННА АРСЕНІЧЕВА

 

З новими силами до нових звершень

21 лютого відбулося засідання Моло­діжної ради Федерації профспілок Рівненської області.

У засіданні взяв участь та висту­пив голова ФПО Микола Шер­шун.

Члени Молодіжної ради підбили підсумки роботи за минулий рік та затвердили план роботи на поточний.

На засіданні було обрано новий склад виконкому Моло­діжної ради, а також нового голову ради Олександра Яс­ковця, який є головою первин­ної профспілкової організації Управління Західного офісу Держаудитслужби України в Рівненській області, началь­ником юридичного відділу. Олександр – молодий, актив­ний та небайдужий до проф­спілкової роботи. Побажаємо йому успіхів у майбутній гро­мадській діяльності!

 

Звіти і вибори

12 лютого 2020 року відбулася Х звітно-виборна конференція Івано-Франківської обласної органі­зації профспілки працівників АПК.

«В основу нашої роботи по­кладено найвищу соці­альну цінність – людину праці, її життя, здоров’я та гідний рівень життя. Саме на це було спрямовано нашу діяльність в звітному періоді, що характеризувався глибо­кими економічними та політичними змінами в суспільстві та профспілковому русі. Тільки завдяки активному профспілковому спротиву наразі вдається зупинити турбонегатив, скеру­вати процеси у правове русло, і в цьому пере­мога та сила профспілок», – зазначила у звітній доповіді голова обласної профорганізації Ган­на Чорній.

Тому серед пріоритетів діяльності профспіл­ки – правова та інформаційна робота, традицій­ні виїзні засідання в конкретних профспілко­вих організаціях на місцях, вивчення та поши­рення кращого досвіду, набуття компетенцій профспілкової роботи кожним спілчанином.

Після звіту голови відбулись активне обго­ворення доповіді, розмова про конкретні на­працювання і проблематику в первинних орга­нізаціях. Головною тезою багатьох виступів був вияв довіри раді обласної організації проф­спілки працівників АПК під головуванням Ганни Чорній. «Ми довіряємо вам визначати наші орієнтири руху вперед», – підтвердили у своїх виступах промовці, давши позитивну оцінку її діяльності. Отож, Ганну Чорній одно­голосно було обрано головою ради на наступ­ний п’ятирічний період.

У роботі конференції взяв участь та висту­пив голова Ради профспілок Івано-Франків­ської області Ігор Басюк.

 

75 років – ще не вечір…

Попри те, що будь- яка праця є почесною, служба на соціальній ниві найбільше набли­жена до життєвих ін­тересів усіх громадян України, залишаючись однією з найблагородніших. Адже її результат – добробут людей, що опинилися в складній життєвій си­туації, як правило, неочікувано. У житті Лариси Олегівни Войтенко так склалося, що в соціальну сфе­ру вона прийшла вже тоді, коли осінь зазирнула в її вікна.

Р озпочавши свій трудовий шлях елек­тромонтером, протягом наступних 30 років вона обіймала інженерні поса­ди. Відповідальна та компетентна, за­вжди бездоганно виконувала свої службові обов’язки, проте зміни в суспільному житті країни внесли свої корективи в її долю.

У червні 1995 року Лариса Олегівна почала пра­цювати в територіальному центрі надання соці­альних послуг Київського району м. Харкова на посаді соціального працівника відділення соці­альної допомоги вдома. Працелюбність, помноже­на на бажання допомогти людям, приносить їй любов та повагу клієнтів територіального центру, переважна більшість яких – самотні престарілі громадяни, люди з особливими потребами. Чуйна, врівноважена, комунікабельна, вона випромінює сонячне тепло, всеосяжну доброту, людяність.

За час роботи в територіальному центрі Лариса Олегівна зарекомендувала себе добре підготовле­ним фахівцем, готовим до постійного вдоскона­лення. За сумлінне виконання відповідальних до­ручень керівництва, високі організаторські зді­бності була неодноразово відзначена адміністра­цією територіального центру Київського району Харківської міськради, департаменту праці та со­ціальної політики міськради.

Колеги доручили Ларисі Олегівні представля­ти інтереси трудового колективу, обравши її голо­вою первинної організації профспілки працівни­ків соціальної сфери та делегувавши до складу обласної ради профспілки. З профспілкою вона пов’язана з першого дня своєї трудової діяльності, а це 60 років відповідальної праці. Профспілковий комітет, очолюваний Ларисою Олегівною, разом з керівництвом територіального центру, створили в колективі атмосферу добра, творчості та взаємо­підтримки.

І сьогодні, оглядаючись на стрічку пережи­тих років, перебираючи їх у думках, ця чудова мудра жінка, яка на своєму життєвому шляху багато чого пережила, з вдячністю згадує пода­ровані долею події.

Лариса Олегівна наразі продовжує працювати в територіальному центрі Київського району м. Харкова. На звітно - виборних профспілкових зборах, подякувавши колективу за довіру, запро­понувала обрати профспілковим лідером первин­ки кандидатуру молодшого віку, водночас гро­мадську діяльність не полишає, входить до скла­ду профкому, передаючи свій багатий досвід.

Її люблять та поважають усі. Вона – член Ради старійшин обласної ради профспілки. І в свої 75 років – енергійна, духовно багата, творча та роман­тична натура. Лариса Олегівна – та сама дивовиж­на людина, в якій поєднуються сильний характер, неабиякий розум, незбагненна привабливість, не­вгамовна жага до життя, веселий характер, неви­черпний оптимізм та бажання завжди вчитися. І чим більше пізнає нового, тим більше вона гуртує людей довкола себе, підтримуючи та формуючи дух єдиної команди однодумців у колективі.

ЛАРИСА СУЧКОВА

09.03.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.10.2020 13:22

27.10.2020 13:21

27.10.2020 13:20

27.10.2020 13:18

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання