« на головну 26.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

10 років з дня утворення Молодіжної ради Херсонщини

10 років з дня утворення Молодіжної ради Херсонщини

11 листопада в Будинку профспілок м. Херсона відбувся круглий стіл «10 років Молодіжній раді Херсон­ської обласної організації профспіл­ки: досягнення, ризики, перспективи».

Д о учасників заходу з привітаннями та вступним словом звернулися голова Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок Анатолій Добро­вольський, голова Херсонської облас­ної організації профспілки працівників державних установ Людмила Татаринова, голова Херсонської обласної організації профспілки працівників агро­промислового комплексу Наталя Харєва та голова Молодіжної ради Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок Тетяна Кулішова.

Профспілковій молоді Херсонщини дуже приєм­но було отримати привітання від голови Профспілки працівників державних установ України Юрія Піжу­ка та голови Молодіжної ради Профспілки Оксани Гузь, яка свого часу також починала свою профспіл­кову діяльність на Херсонщині і 2 роки була головою Молодіжної ради Херсонської обласної організації профспілки працівників державних установ.

Цікавою, змістовною та корисною для учасників засідання була презентація «Про роботу Молодіжної ради Херсонської обласної організації профспілки працівників державних установ України за 10 років», з якою присутніх ознайомила її голова Оксана Кар­тава.

На засіданні круглого столу було представлено нових членів Молодіжної ради: державного фінансо­вого інспектора відділу контролю в аграрній галузі, екології та природокористування управління Півден­ного офісу Держаудитслужби в Херсонській області Катерину Стрельченко та провідного економіста СРБ ТВБВ № 10021/082 філії Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» Сергія Смірнова.

Вітаємо нових членів Молодіжної ради в дружній профспілковій команді!

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА МІЖГАЛУЗЕВА

РАДА ПРОФСПІЛОК

 

Профспілковий квіз для студентської молоді

14 листопада у Навчально-методичному центрі від­бувся форум профактиву первинних профспілко­вих організацій студентів. Захід став традиційним і проводиться щороку Чернігівською обласною ор­ганізацією профспілки працівників освіти і науки.


Ф орум розпочався з презентації досяг­нень кожної проф­спілкової організації за останній період. Присутні побачили яскраві відеороли­ки та слайди, почули мотивуючі висту­пи про студентські ініціативи.

Також на молодь очікував міні-тре­нінг від викладача Центру Віталія Ко­пиша щодо важливості поєднання профспілкових цінностей та цінностей сучасної молоді, поняття корпоратив­ної культури та ролі лідера в організа­ції. А практика у вигляді гри- катастрофи допомогла сформувати пев­ні рекомендації для покращення гори­зонтальних комунікацій у профкомах.

Однією з родзинок форуму став профспілковий навчальний квіз, орга­нізований через популярний мобіль­ний застосунок Kahoot. Питання ко­мандної вікторини стосувалися історії та основ профспілкового руху, студент­ського життя, масової молодіжної культури, деяких конституційних та статутних норм. Переконливу команд­ну перемогу отримали представники Національного університету «Черні­гівський колегіум».

Наприкінці заходу учасників ще раз привітала з Міжнародним днем студента голова обласної організа­ції профспілки працівників освіти і науки Тетяна Матвеєва. Приємним доповненням до привітань стали цінні та корисні подарунки для кожної первинної профспілкової ор­ганізації.

Міні-тренінг та квіз проведено в рамках розвитку проекту «Популяри­зація профспілкових цінностей в мо­лодіжному середовищі Чернігівської області України», що реалізується за підтримки Данської профспілки 3F.

ВІТАЛІЙ КОПИШ

 

Питання безпеки праці в машинобудуванні – на контролі профспілки

29–31 жовтня у м. Чернігові проходив семінар підвищення кваліфікації з охорони праці. Навчальна група була сформована з громадських інспекторів праці Профспілки працівників автомобільного та сільськогосподар­ського машинобудування України, включно з головою організації Василем Дудником.

Р озпочала інформаційний семінар у Навчально-мето­дичному центрі запроше­на викладачка з Києва, за­відувачка відділу техніч­ної інспекції праці департаменту охо­рони праці апарату Федерації профспі­лок України Тетяна Горюн. Свій виступ вона присвятила практиці контролю представниками профспілок за дотри­манням законодавства з охорони праці і пов’язаним з цією діяльністю повно­важенням та правовим підставам.

Про місце охорони праці в регіо­нальних та галузевих угодах, колек­тивних договорах учасникам розпові­ла завідувачка відділу соціально-еко­номічного захисту Федерації проф­спілкових організацій Чернігівської області Тамара Назіна.

Профспілковцям було важливо по­чути з перших вуст про повноваження державних контролюючих органів у сфері праці та обов’язки роботодавця щодо створення відповідних умов пра­ці. Це питання на себе взяв досвідче­ний фахівець-практик, начальник від­ділу нагляду в будівництві, котлона­гляді, на транспорті та зв’язку Управ­ління Держпраці у Чернігівській об­ласті Олександр Сухоруков.

Лікар-гігієніст Людмила Дегтяр ознайомила присутніх з порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання пільг і ком­пенсацій за шкідливі умови праці.

Комплекс важливих питань з ліде­рами профспілкових організацій роз­глянула страховий експерт з охорони праці Чернігівського відділення Управління виконавчої дирекції Фон­ду соціального страхування України в Чернігівській області. Одне з осно­вних питань – розслідування нещас­них випадків на виробництві, оформ­лення матеріалів відповідно до вимог Порядку розслідування та обліку не­щасних випадків та аварій на вироб­ництві, затвердженого постановою Ка­бінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337.

Корисним бонусом для учасників навчання був майстер-клас із ефектив­ного використання меседжів для орга­нізації комунікації в профспілці. За­няття провів тренер Чернігівського НМЦ профспілок Віталій Копиш.

ВІТАЛІЙ КОПИШ

 

Даруємо людям красу

9 листопада в атріумі будівлі Закарпатської облдержадміністрації відбулося свято «Да­руємо людям красу» з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культу­ри та майстрів народ­ного мистецтва. У під­готовці й проведенні урочистостей активну участь взяла облас­на профспілкова ор­ганізація працівників культури.

10 років з дня утворення Молодіжної ради Херсонщини

УРОЧИСТОСТІ

Даруємо людям красу

КРУГЛИЙ СТІЛ

11 листопада в Будинку профспілок м. Херсона відбувся круглий стіл «10 років Молодіжній раді Херсон­ської обласної організації профспіл­ки: досягнення, ризики, перспективи».


Д о учасників заходу з привітаннями та вступним словом звернулися голова Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок Анатолій Добро­вольський, голова Херсонської облас­ної організації профспілки працівників державних установ Людмила Татаринова, голова Херсонської обласної організації профспілки працівників агро­промислового комплексу Наталя Харєва та голова Молодіжної ради Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок Тетяна Кулішова.

Профспілковій молоді Херсонщини дуже приєм­но було отримати привітання від голови Профспілки працівників державних установ України Юрія Піжу­ка та голови Молодіжної ради Профспілки Оксани Гузь, яка свого часу також починала свою профспіл­кову діяльність на Херсонщині і 2 роки була головою Молодіжної ради Херсонської обласної організації профспілки працівників державних установ.

Цікавою, змістовною та корисною для учасників засідання була презентація «Про роботу Молодіжної ради Херсонської обласної організації профспілки працівників державних установ України за 10 років», з якою присутніх ознайомила її голова Оксана Кар­тава.

На засіданні круглого столу було представлено нових членів Молодіжної ради: державного фінансо­вого інспектора відділу контролю в аграрній галузі, екології та природокористування управління Півден­ного офісу Держаудитслужби в Херсонській області Катерину Стрельченко та провідного економіста СРБ ТВБВ № 10021/082 філії Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» Сергія Смірнова.

Вітаємо нових членів Молодіжної ради в дружній профспілковій команді!

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА МІЖГАЛУЗЕВА

РАДА ПРОФСПІЛОК

9 листопада в атріумі будівлі Закарпатської облдержадміністрації відбулося свято «Да­руємо людям красу» з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культу­ри та майстрів народ­ного мистецтва. У під­готовці й проведенні урочистостей активну участь взяла облас­на профспілкова ор­ганізація працівників культури.


У часників зібрання привітали голова Закарпатської облдержадміністрації Ігор Бондаренко, перший заступник голови облас­ної ради Йосип Борто, письмен­ник Василь Густі.

У своєму виступі голова За­карпатської обласної ради проф­спілок Володимир Фленько під­креслив важливе значення куль­тури і мистецтва у суспільному житті Закарпатського краю, що є яскравою індивідуальністю і давньою традицією Закарпаття, привітав із професійним святом присутніх працівників галузі, профспілкових активістів.

Багатьом працівникам галузі було вручено нагороди облдержадміністрації, обласної ради та облпрофради.

Окрасою свята стали виступи добре відомих в області та за її межами колективів та окремих виконавців: Академічного ка­мерного хору «Кантус», братів Емериха і Томаса Поповичів, Артема Калінича, симфонічного оркестру КВНЗ «Ужгородський музичний коледж ім. Д. Задора», хору хлопчиків та юнаків Мука­чівської хорової школи та ін.

Відзначення професійного свята у Закарпатті ще раз засвід­чило, що культура і мистецтво в нашому краї мають давні тради­ції, які з кожним роком примно­жуються.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання