« на головну 30.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1076)
22
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Обмін досвідом роботи первинок

Обмін досвідом роботи первинок

 

За ініціативою Харків­ської обласної ради Профспілки працівників соціальної сфери Украї­ни 10–14 травня у м. Тер­нополі було проведено виїзний семінар для голів первинних профспілко­вих організацій та уста­нов соціальної сфери, їх керівників, у якому взяли участь 50 спілчан.

У рамках семінару відбувся обмін досвідом роботи первинних ланок профспі­лок соціальної сфери Хар­ківщини та Тернопільщи­ни щодо посилення захисту трудових та соціально-економічних прав пра­цюючих при формуванні об’єднаних територіальних громад. Звернення до досвіду роботи є невипадковим, адже саме Тернопільська область посідає одне з перших місць щодо завершен­ня формування ОТГ.

Харків’ян хлібом-сіллю зустрічала представницька делегація Тернопіль­ської обласної організації Профспіл­ки працівників соціальної сфери. У ході робочої зустрічі з профспілко­вим активом Тернопільщини колеги акцентували увагу на певних аспек­тах профспілкової роботи, які най­більше цікавили профспілковців. Природно, що найважливішими в об­говоренні були питання збереження профспілкового членства при форму­ванні та подальшій діяльності ОТГ, розвитку профспілкового руху в су­часних умовах, зокрема сприяння за­лученню коштів на вирішення життє­во необхідних проблем мешканців те­риторіальних громад. Конструктивна розмова проходила в діловій, друж­ній атмосфері.

Профспілковий актив Харківщини запросив до себе представників Тер­нопільської організації з метою доне­сення важливої інформації більш ши­рокому загалу.

Профспілковці Харківщини та Тер­нопільщини обмінялися подарунка­ми – картинами із зображенням крає­видів своїх регіонів.

Учасники семінару-навчання озна­йомились з історичною спадщиною Тернопільської області, яка є перли­ною Поділля, відвідали Марійський духовний центр «Зарваниця», уні­кальний комплекс культових споруд «Український Єрусалим». Щире захо­плення викликали відвідини Свято­успенської Почаївської лаври, яка ви­сочіє над Кременецькими горами та притягує до себе погляди вже за де­сятки кілометрів.

Захід ще раз підтвердив необхід­ність впровадження певних змін у ме­тоди, форми навчання профспілкових активістів з огляду на соціальну роль і завдання профспілок у сучасних умовах.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

 


Про виклики і загрози профспілковому руху

21 травня відбулося V засідання ради Київської міської ради профспілок, яке провів голова міськпрофради Валентин Мельник.


У часть у заході взяли керівники членських орга­нізацій, члени комісій міськпрофради, директори спор­тивних закладів.

Під час обговорення одно­го з головних питань «Про ви­клики і загрози профспілко­вому руху та завдання Київ­ської міськпрофради, її член­ських організацій в сучасних умовах» відбувся відвертий та конструктивний діалог, ви­словлено низку пропозицій.

Також на порядку денно­му розглянуто питання: про зміни у складі членів ради; про обрання заступника го­лови Київської міськпроф­ради; про Положення щодо Порядку формування кіль­кісного представництва членських організацій Ки­ївської міськпрофради в її виборних органах у залеж­ності від чисельності чле­нів профспілок та сплати членських внесків; про при­йняття до складу Київської міськпрофради Київської міської профспілки праців­ників комунального тран­спорту, транспортної інфра­структури та безпеки руху.

За результатами обговорен­ня питань порядку денного та пропозицій членів ради було прийнято відповідні постанови.

УПРАВЛІННЯ ІЗ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ

ТА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКПРОФРАДИ

09.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.10.2020 13:22

27.10.2020 13:21

27.10.2020 13:20

27.10.2020 13:18

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання