« на головну 10.07.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1061)
02
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Соціальний діалог – показник ефективності взаємовідносин між працівником, роботодавцем та владою

Соціальний діалог – показник ефективності взаємовідносин між працівником, роботодавцем та владою

Під такою назвою 27 лютого у смт Зарічне Рівненської області відбувся форум голів первинних профспілкових організацій За­річненського району.

Ц е перший з таких форумів, що від­будуться в усіх районах Рівнен­ської області за ініціативи Федерації профспі­лок Рівненщини, владних структур, об’єднання робото­давців. А необхідність їх про­ведення, як і доцільність по­ширення такої форми ефек­тивного соціального діалогу в області, диктує саме життя.

Форум первинок став одно­часно і навчанням як для їх го­лів, так і керівників ОТГ та го­лів координаційних рад проф­спілок і роботодавців району, які нині здійснюють децентра­лізацію на місцевому рівні. Вони отримали чимало необ­хідної інформації та почули відповіді на всі свої запитання в ході публічних та індивіду­альних консультацій, нада­них спеціалістами ФПО та ке­рівниками обласних організа­цій профспілок галузей.

У роботі форуму взяли участь та виступили голова Фе­дерації профспілок області Ми­кола Шершун, який виклав своє бачення профспілкового руху у вимірах сучасності. Директор департаменту соціального за­хисту населення облдержадмі­ністрації Олексій Шамак розпо­вів про Стратегію розвитку Рів­ненської області на період до 2020 року. У свою чергу, голова Зарічненської райдержадміні­страції Анатолій Смаглюк зо­середився на перспективах роз­витку району.

Тему децентралізації, яка сьогодні в усіх на вустах, та­кож не оминули увагою учас­ники форуму. Про її перспек­тиви в області розповіла ди­ректор Рівненського регіо­нального відділення Асоціації міст України Тетяна Грещук. Не менш важливої теми ре­формування первинної ланки медицини торкнувся в своєму виступі регіональний коорди­натор проекту U-LEAD в Рів­ненській області з питань охо­рони здоров’я Василь Висо­чанський.

Головний експерт з регулю­вання соціально-трудових від­носин ФПО Ніна Скорик у сво­їй промові «Вектор профспіл­кової діяльності крізь призму укладення тристоронніх угод та колективних договорів» розповіла про роль колектив­ного договору на підприємстві й в установі, порядок його укладання і реєстрації.

Своє бачення соціального діалогу з профспілками та владою окреслив голова Рів­н е н с ь к о г о о б л а с н о г о об’єднання організацій робо­тодавців Михайло Кривко.

Про надважливу в сучасних реаліях тему легалізації тру­дових доходів йшлося у висту­пі начальника відділу з пи­тань здійснення державного контролю за додержанням за­конодавства про працю, за­йнятість та інших норматив­но-правових актів Управління Держпраці в Рівненській об­ласті Юрія Морозюка та ін.

Учасники форуму прийня­ли Резолюцію.

ПРОФІНФОРМ ФПО

 

Чи є світло в кінці тунелю?

Житлово-комунальна сфера сьогодні нагадує мінне поле, яке непросто пере­йти пересічним споживачам: можна «пі­дірватися», з огляду на все зростаючі суми в платіжках за компослуги.

Н априкінці січня 2019 року борги із сплати за газ склали 334 млн грн, опалення – 243 млн грн, утримання будинків – 50 млн грн, воду – 27 млн грн, вивезення побутових відходів – 6 млн грн, електроенергію – 142 млн грн, загалом 802 млн грн. У листопаді минулого року ця сума була майже наполовину меншою. До того ж, спо­живачів постійно лякають запровадженням штрафів за несвоєчасну оплату компослуг. Од­ним словом, ситуація шокуюча.

Ось чому Федерація профспілок Кіровоградської області ініціювала розгляд питання «Про реалізацію в області державної політики в галузі житлово-кому­нального господарства» на засіданні обласної тристо­ронньої соціально-економічної ради.

Як зазначив голова ФПО Максим Баланенко, непо­коїть те, що в серед боржників переважна більшість споживачів, які просто не в змозі сплатити нинішню вартість послуг: «Якщо так, то чи сплатять вони ще й штрафи? На мою думку, мало що дасть роз’яснювальна робота із споживачами (як пропонує департамент ЖКГ), якщо відсутня можливість спла­тити борги. Немає сумніву, що борги мають і бюджет­ні установи, і держава, що, в свою чергу, призводить до складного фінансового стану підприємств ЖКГ, високої собівартості послуг. Як наслідок, підприєм­ства не мають змоги модернізувати обладнання. А це, в свою чергу, високі втрати, і знову все лягає на тари­фи, які просто непідйомні. Споживачі вимушені шу­кати власний вихід із ситуації, як сталося з «теплови­ками» Кропивницького. Тривають масові відключен­ня від мереж, що призводить до розбалансування сис­тем, зменшення обсягу споживання».

Зважаючи на таку ситуацію, ФПО запропонувала у рішенні тристоронньої ради департаменту ЖКГ ОДА посилити роботу щодо виконання зобов’язань, взятих за Територіальною угодою, особливо з упрова­дження заходів із зменшення споживання енергоре­сурсів, непродуктивних втрат теплової енергії і води, що, в свою чергу, забезпечить беззбиткову діяльність підприємств ЖКГ та зниження рівня тарифів.

На засіданні ради було обговорено ще одне болюче питання, що стосується ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ». Місцева влада, зважаючи на невиконання орен­дарем комунального підприємства договору оренди ЦМК державного комунального підприємства тепло­вих мереж «Кіровоградтеплоенерго», договір розірвала. За рішенням міської ради планується забрати орендо­ване майно і приєднати його до діючого теплогенерую­чого комунального підприємства «Теплоенергетик». Проте, в рішенні не визначено подальшу долю праців­ників цього підприємства. Поки що їх особисто попе­реджають про звільнення через 2 місяці. Йдеться май­же про 300 осіб. Зважаючи на складний стан ринку пра­ці в області, працевлаштування ймовірних безробітних буде дуже складним. Тому ФПО звернулася до дирек­тора департаменту, аби вивчити це питання спільно з міськвиконкомом з метою його врегулювання та збере­ження працівників підприємства, які будуть затребу­вані для обслуговування повернутого з оренди майна. ФПО й обласна галузева організація профспілки три­матимуть цю ситуацію на постійному контролі. Під­тримує дії профспілок і відділення НСПП в області.

МАРІЯ ІВАНОВА,

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

16.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання