« на головну 09.12.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1030)
21
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Семінар голів студентських профкомів

Семінар голів студентських профкомів

19–21 лютого на базі Дитячого позаміського закла­ду оздоровлення «Пуща-Водиця» відбувся семі­нар голів профкомів осіб, які навчаються, закла­дів вищої освіти, традиційно організований ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Р оботу семінару відкрив го­лова Профспілки Георгій Труханов. У своєму слові він поінформував студент­ство про законодавство у сфері освіти, стан стипендіального за­безпечення та діяльність організації на найближчий час. «У вас є перспективи і бажання працювати, ви готові до змін сучасного світу. І ми разом зможемо привернути увагу до потреб молоді за­для її реалізації у своїй країні», – підсу­мував Георгій Труханов.

Семінар продовжили заступники голови Профспілки Ольга Чабанюк та Сергій Романюк, які разом з лідерами студентських первинок окреслили план навчання, його цілі та основні пи­тання, над якими спільно працювали протягом подальших днів.

Цьогоріч організатори заходу поси­лили практичну частину навчання презентаціями та тренінгами щодо стратегії та перспектив розвитку сту­дентських профспілкових організацій, їх звітно-виборчих кампаній, власних комунікативних компетенцій голів профкомів тощо.

Медійну частину семінару першого дня провели Інна Михальченко із прес- служби Профспілки та координатор програм СД Платформи Марія Само­йленко. Весь контент був спрямований на формування навичок з медіаграмот­ності та критичного мислення в роботі із студентами, уміння відрізнити фей­ки та маніпуляції у ЗМІ, надання прак­тичних порад ефективної комунікації у соціальних мережах – розуміння ал­горитмів їх дій та використання в своїй діяльності. А поєднання презентацій та практичних кейсів швидко налашту­вали молодь на активний ритм роботи.

В одному з головних блоків молодь обговорювала особливості стипенді­ального забезпечення. Розібратися в складних питаннях їм допомагала за­відувач відділу вищої школи апарату ЦК Профспілки Ольга Гаращук.

Під час секції, присвяченій звітам і виборам у первинних профспілкових організаціях, студенти разом із завідувачем організаційного відділу апа­рату ЦК Профспілки Володимиром Ми­роновим з’ясовували спірні моменти проведення виборів у студпрофкомах.

Велику увагу було приділено й обго­воренню проекту Типового положення про користування студентськими гур­тожитками, під час якого кожен присут­ній мав змогу надати свої пропозиції з його вдосконалення та осучаснення. На­далі над документом працюватиме ро­боча група, делегована учасниками на­ради до профільного міністерства.

Емоційно та цікаво пройшов кіль­кагодинний тренінг із стресостійкості та ресурсності профспілкового лідера, який провела практикуючий психолог Ольга Денисова. Вона налаштувала молодь на позитивне сприйняття світу і своєї ролі в ньому.

Завершив семінар дискусійний клуб «Я сучасний лідер», де представ­ники ППОС закладів вищої освіти пре­зентували свої доробки та напрацю­вання, обмінялися досвідом організа­ційної та іміджевої роботи.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  • ПРЯМА МОВА

Олена Угоднікова, м. Харків:

«Краща молодь – у профспіл­ках. Знову переконалася в цьому. Профспілкова школа – потужний майданчик для обмі­ну досвідом, обговорення ак­туальних проблем студентства та можливість висловити свою позицію, а головне, бути почу­тими. Стипендіальне забезпе­чення та гуртожитки стали топ-темами, напрацьовані про­позиції будуть донесені до представників міністерства. Ці­каві тренінги дали можливість зміцнити організаторські нави­чки та ще більше об’єднали нашу велику і дружню проф­спілкову команду-родину.

Дякуємо Профспілці працівни­ків освіти і науки України за та­кий цікавий і драйвовий захід. Будемо працювати над новими профспілковими проектами».

 

Олена Граматович, м. Вінниця:

«Інформативність. Побачила, над чим потрібно попрацюва­ти для саморозвитку і розви­тку моєї команди.

Емоційність. Як завжди, заря­дилася позитивом і енергією, якою залюбки поділюся із сво­їми студентами.

Душевність. Всі ніби одна ве­лика родина!

І що найголовніше: спільна ро­бота над вирішенням про­блемних питань студентства».

 

10-відсоткова знижка від Volkswagen

Центр соціальних послуг та компанія «Автосо­юз» – офіційний дилер Volkswagen, об’єднують зусилля для сприяння підвищенню престижу діяльності профспілок та рівня мотивації проф­спілкового членства.

Д нями з новим партне­ром проекту укладе­но угоду, якою запро­ваджується програма лояльності для чле­нів профспілок – учасників програ­ми «Соціальний профспілковий квиток» – на СТО дилера діє 10% знижка на сервісне обслуговування.

Компанія «Автосоюз» була за­снована 11 лютого 1999 року в м. Києві та зареєстрована на тери­торії України. Її професійна діяль­ність на автомобільному ринку розпочалася з невеликого автоса­лону на чотири моделі автомобі­лів Volkswagen. Колектив компа­нії поступово здобував практич­ний досвід і знання, створюючи позитивну репутацію і завойову­ючи довіру клієнтів. Сьогодні, ма­ючи 20-річний досвід, «Автосоюз» займає лідируючі позиції в Укра­їні за обсягами продажів серед 39 офіційних дилерів.

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

Виклики та загрози профспілковому руху

20–21 лютого на базі Навчально-методичного центру Федерації профспілкових організацій Чернігівської області відбулося засідання постійної комісії Ради ФПУ з питань організаційної роботи та розвитку профспілкового руху під головуванням голови ко­місії, очільника Профспілки працівників автомобіль­ного та сільськогосподарського машинобудування України Василя Дудника та заступника Голови Феде­рації профспілок України Євгена Драп’ятого.


У часть у засіданні комісії взяв також голова Феде­рації профспілкових ор­ганізацій Чернігівської області Ігор Москаленко.

Палку дискусію серед членів ко­місії викликало питання щодо за­вдань профспілкових організацій у сучасних умовах, з огляду на низку загроз і викликів профспілковому руху, та щодо змін Статуту ФПУ з новим порядком формування вибор­них органів ФПУ – Ради та Президії.

Нарешті члени комісії змогли виробити спільне бачення щодо ви­рішення більшості актуальних пи­тань профспілкового життя.

Доопрацьовані проекти поста­нов Ради ФПУ щодо загроз і викли­ків профспілкового руху та щодо змін Статуту ФПУ будуть внесені на розгляд Президії та Ради ФПУ.

Члени комісії ознайомилися з досвідом роботи Чернігівської об­ласної організації профспілки працівників освіти і науки щодо створення галузевої первинної профспілкової організації в об’єднаній територіальній грома­ді, а також зустрілися з керівни­ком та профспілковим активом Деснянської ОТГ.

Комісія схвалила досвід роботи Чернігівської обласної організації освітян щодо реформування своїх профспілкових структур в умовах створення ОТГ та рекомендувала його для поширення.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ ТА

ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

02.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

31.10.2019 20:26

31.10.2019 20:25

31.10.2019 20:24

31.10.2019 18:40

18.10.2019 15:09

18.10.2019 15:08

18.10.2019 15:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання