« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Семінар голів студентських профкомів

Семінар голів студентських профкомів

19–21 лютого на базі Дитячого позаміського закла­ду оздоровлення «Пуща-Водиця» відбувся семі­нар голів профкомів осіб, які навчаються, закла­дів вищої освіти, традиційно організований ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Р оботу семінару відкрив го­лова Профспілки Георгій Труханов. У своєму слові він поінформував студент­ство про законодавство у сфері освіти, стан стипендіального за­безпечення та діяльність організації на найближчий час. «У вас є перспективи і бажання працювати, ви готові до змін сучасного світу. І ми разом зможемо привернути увагу до потреб молоді за­для її реалізації у своїй країні», – підсу­мував Георгій Труханов.

Семінар продовжили заступники голови Профспілки Ольга Чабанюк та Сергій Романюк, які разом з лідерами студентських первинок окреслили план навчання, його цілі та основні пи­тання, над якими спільно працювали протягом подальших днів.

Цьогоріч організатори заходу поси­лили практичну частину навчання презентаціями та тренінгами щодо стратегії та перспектив розвитку сту­дентських профспілкових організацій, їх звітно-виборчих кампаній, власних комунікативних компетенцій голів профкомів тощо.

Медійну частину семінару першого дня провели Інна Михальченко із прес- служби Профспілки та координатор програм СД Платформи Марія Само­йленко. Весь контент був спрямований на формування навичок з медіаграмот­ності та критичного мислення в роботі із студентами, уміння відрізнити фей­ки та маніпуляції у ЗМІ, надання прак­тичних порад ефективної комунікації у соціальних мережах – розуміння ал­горитмів їх дій та використання в своїй діяльності. А поєднання презентацій та практичних кейсів швидко налашту­вали молодь на активний ритм роботи.

В одному з головних блоків молодь обговорювала особливості стипенді­ального забезпечення. Розібратися в складних питаннях їм допомагала за­відувач відділу вищої школи апарату ЦК Профспілки Ольга Гаращук.

Під час секції, присвяченій звітам і виборам у первинних профспілкових організаціях, студенти разом із завідувачем організаційного відділу апа­рату ЦК Профспілки Володимиром Ми­роновим з’ясовували спірні моменти проведення виборів у студпрофкомах.

Велику увагу було приділено й обго­воренню проекту Типового положення про користування студентськими гур­тожитками, під час якого кожен присут­ній мав змогу надати свої пропозиції з його вдосконалення та осучаснення. На­далі над документом працюватиме ро­боча група, делегована учасниками на­ради до профільного міністерства.

Емоційно та цікаво пройшов кіль­кагодинний тренінг із стресостійкості та ресурсності профспілкового лідера, який провела практикуючий психолог Ольга Денисова. Вона налаштувала молодь на позитивне сприйняття світу і своєї ролі в ньому.

Завершив семінар дискусійний клуб «Я сучасний лідер», де представ­ники ППОС закладів вищої освіти пре­зентували свої доробки та напрацю­вання, обмінялися досвідом організа­ційної та іміджевої роботи.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  • ПРЯМА МОВА

Олена Угоднікова, м. Харків:

«Краща молодь – у профспіл­ках. Знову переконалася в цьому. Профспілкова школа – потужний майданчик для обмі­ну досвідом, обговорення ак­туальних проблем студентства та можливість висловити свою позицію, а головне, бути почу­тими. Стипендіальне забезпе­чення та гуртожитки стали топ-темами, напрацьовані про­позиції будуть донесені до представників міністерства. Ці­каві тренінги дали можливість зміцнити організаторські нави­чки та ще більше об’єднали нашу велику і дружню проф­спілкову команду-родину.

Дякуємо Профспілці працівни­ків освіти і науки України за та­кий цікавий і драйвовий захід. Будемо працювати над новими профспілковими проектами».

 

Олена Граматович, м. Вінниця:

«Інформативність. Побачила, над чим потрібно попрацюва­ти для саморозвитку і розви­тку моєї команди.

Емоційність. Як завжди, заря­дилася позитивом і енергією, якою залюбки поділюся із сво­їми студентами.

Душевність. Всі ніби одна ве­лика родина!

І що найголовніше: спільна ро­бота над вирішенням про­блемних питань студентства».

 

10-відсоткова знижка від Volkswagen

Центр соціальних послуг та компанія «Автосо­юз» – офіційний дилер Volkswagen, об’єднують зусилля для сприяння підвищенню престижу діяльності профспілок та рівня мотивації проф­спілкового членства.

Д нями з новим партне­ром проекту укладе­но угоду, якою запро­ваджується програма лояльності для чле­нів профспілок – учасників програ­ми «Соціальний профспілковий квиток» – на СТО дилера діє 10% знижка на сервісне обслуговування.

Компанія «Автосоюз» була за­снована 11 лютого 1999 року в м. Києві та зареєстрована на тери­торії України. Її професійна діяль­ність на автомобільному ринку розпочалася з невеликого автоса­лону на чотири моделі автомобі­лів Volkswagen. Колектив компа­нії поступово здобував практич­ний досвід і знання, створюючи позитивну репутацію і завойову­ючи довіру клієнтів. Сьогодні, ма­ючи 20-річний досвід, «Автосоюз» займає лідируючі позиції в Укра­їні за обсягами продажів серед 39 офіційних дилерів.

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

Виклики та загрози профспілковому руху

20–21 лютого на базі Навчально-методичного центру Федерації профспілкових організацій Чернігівської області відбулося засідання постійної комісії Ради ФПУ з питань організаційної роботи та розвитку профспілкового руху під головуванням голови ко­місії, очільника Профспілки працівників автомобіль­ного та сільськогосподарського машинобудування України Василя Дудника та заступника Голови Феде­рації профспілок України Євгена Драп’ятого.


У часть у засіданні комісії взяв також голова Феде­рації профспілкових ор­ганізацій Чернігівської області Ігор Москаленко.

Палку дискусію серед членів ко­місії викликало питання щодо за­вдань профспілкових організацій у сучасних умовах, з огляду на низку загроз і викликів профспілковому руху, та щодо змін Статуту ФПУ з новим порядком формування вибор­них органів ФПУ – Ради та Президії.

Нарешті члени комісії змогли виробити спільне бачення щодо ви­рішення більшості актуальних пи­тань профспілкового життя.

Доопрацьовані проекти поста­нов Ради ФПУ щодо загроз і викли­ків профспілкового руху та щодо змін Статуту ФПУ будуть внесені на розгляд Президії та Ради ФПУ.

Члени комісії ознайомилися з досвідом роботи Чернігівської об­ласної організації профспілки працівників освіти і науки щодо створення галузевої первинної профспілкової організації в об’єднаній територіальній грома­ді, а також зустрілися з керівни­ком та профспілковим активом Деснянської ОТГ.

Комісія схвалила досвід роботи Чернігівської обласної організації освітян щодо реформування своїх профспілкових структур в умовах створення ОТГ та рекомендувала його для поширення.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ ТА

ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

02.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання