« на головну 24.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Ефективні лідери – позитивні зміни

Ефективні лідери – позитивні зміни

Головне, чому варто навчитися спочатку, – роз­винути в собі лідера, створити власну ефек­тивну команду та зробити профспілку цікавою і корисною для молоді. Такими є актуальні за­вдання для студентських профспілковців.

27 –29 вересня у м. Кропивницько­му відбулася VIII Всеукраїн­ська школа сту­дентського профспілкового ліде­ра. Проект уже став традиційним.

Організаторами яскравої та незабутньої зустрічі активних молодих профспілкових лідерів стали Асоціація правозахисних організаторів студентів України спільно із студентською первин­кою Центральноукраїнського державного педагогічного уні­верситету ім. Володимира Ви­нниченка. Активно до організа­ції заходу долучилися також ректорат ЦДПУ та Кіровоград­ська обласна організація Проф­спілки працівників освіти і нау­ки України.

Учасниками заходу стали го­лови студентських первинок, їх заступники та студентські профактивісти закладів вищої освіти з різних областей України.

Урочисте відкриття надихну­ло учасників на плідну працю. Так, президент АПОС України Володимир Майданюк, ректор ЦДПУ ім. В. Винниченка, профе­сор Олег Семенюк, в. о. голови Кіровоградської обласної органі­зації Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Петров та голова ППО студентів ЦДПУ ім. В. Винниченка Олек­сандр Самосьєв привітали гос­тей, побажали плідного навчан­ня та дружньої атмосфери, а та­кож дали настанови на подаль­шу роботу.

Одразу ж після цього на за­прошення АПОС України відбу­лася презентація проекту нового формату від Федерації профспі­лок України – «Соціального профспілкового квитка» та «Профспілкового квитка» з мож­ливостями платіжної картки. Презентацію провели представ­ники ТОВ «Центр соціальних по­слуг» на чолі з Дмитром Дорі­ним та Яною Лунгою-Федорович. Після численних запитань та пропозицій стало зрозуміло, що ці профспілкові інновації цікаві для студентів та вузівських пер­винок. Тому для подальшої реа­лізації цього проекту на рівні студентських первинок та коор­динації спільних дій АПОС України та ТОВ «Центр соціаль­них послуг» підписали меморан­дум про співпрацю. Родзинкою стало вручення учасникам Шко­ли перших стартових пакетів з тарифом «Профспілковий» від ФПУ та компанії Lifecell. Сту­дентські профактивісти знову стали лідерами з упровадження профспілкових інновацій.

Після прибуття до місця про­ведення заходу відбулась пре­зентація делегацій – учасників Школи та їх керівників. Курато­ри команд розподілили усіх для участі в конкурсі на кращий сту­дентський профспілковий відео­проморолик. Протягом 2 днів ко­манди розробляли сценарії, реа­лізовували ідеї, знімали контент та монтували відеоролики на тему «Профспілка майбутньо­го». Увечері студенти краще по­знайомилися на інтеграційній вечірці Friendship flame.

Другий профспілковий день розпочався із запальної рухан­ки, що зарядила бадьорим на­строєм на весь день, який був на­сичений тренінгами та майстер- класами. Тренер Любов Янов­ська-Семенюк дала змогу оціни­ти свої лідерські якості на інтер­активному тренінгу «Лідери – це люди, що змінюють світ. Стань одним з них». Після невеликої перерви на каву-брейк розвиток лідерства продовжився, адже на­ступним був тренінг «Лідерство – від емоційних компетенцій до мистецтва вести за собою».

Неймовірну активність та за­цікавленість викликали тренін­ги з покращення корпоративної діяльності «Найефективніша ро­бота в команді» та «Від тайм- менеджменту до успіху».

Уперше на Всеукраїнській школі студентського профспіл­кового лідера проведено ділову гру «Студентський ПрофОстрів», яка захопила всіх учас­ників. Тренінг спрямований на формування ефективних комуні­кацій в різних сферах діяльності профспілкової організації та ко­мандоутворення. Шість команд були розподілені на міністер­ства, що відповідали за життєді­яльність та функціонування сту­дентського смарт-містечка, з ме­тою виявити компетентність, зу­міти домовитися і найефектив­ніше розподілити матеріальні і людські ресурси.

На третій день відбулось під­биття підсумків відеоконкурсу в форматі «Кава смачніша з проф­спілковим відео». Студенти ви­явили себе як талановиті сцена­ристи, режисери та актори. Пере­могла команда, яка знайшла найкреативніший підхід та фор­мат. Її відеопроморолик допомо­же студентським первинкам під час залучення першокурсників до профспілки.

Але на цьому пізнання корис­ної інформації не припиняється! АПОС-Info повідомляє про сту­дентські програми й особливості оформлення міжнародного сту­дентського квитка ISIC. Відтепер кожна первинка, за бажанням, може стати офіційною точкою оформлення ISIC у своєму ВНЗ.

«Без діла ні хвилини» – так учасники характеризують участь у VIII Всеукраїнській школі студентського профспіл­кового лідера, адже її організа­тори цьогоріч підготували без­ліч цікавинок.

Урочиста церемонія вручення сертифікатів та закриття Школи відбулася у форматі світського рауту. Пари кружляли у вальсі, організатори вручали сертифі­кати, кожен учасник виходив на червону доріжку, а родзинкою вечора став шоколадний фон­тан, що «підсолодив» дещо сум­ний момент завершення навчан­ня. Закінчилися урочистості спільним фото на згадку про найенергійніший молодіжний профспілковий Study-Weekend.

ВОЛОДИМИР МАЙДАНЮК,

АПОС УКРАЇНИ

26.10.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання