« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Соціальний профспілковий квиток: заощадження коштів, допомога в непередбачених ситуаціях, актуальність запропонованих сервісів

Соціальний профспілковий квиток: заощадження коштів, допомога в непередбачених ситуаціях, актуальність запропонованих сервісів

Постановою Президії ФПУ від 23 березня 2018 року «Про впровадження соціаль­ної картки члена профспіл­ки» затверджено календар­ний план реалізації цільової програми «Розвиток соціаль­ної картки члена профспілки» на 2018–2020 роки. Для озна­йомлення з цією профспілко­вою ініціативою у Федерації профспілок Хмельницької об­ласті відбулася зустріч голови ФПО Геннадія Харьковсько­го, профлідерів з координа­тором проекту Дмитром Дорі­ним, директором ТОВ «Центр соціальних послуг» Яною Лунга-Федорович і представ­ником страхової компанії «На­фтагазстрах», партнером ЦСП Анатолієм Вишневським.

ПЕРЕВАГИ ТА ПОСЛУГИ

Як наголошували гості, долучення до програми працівникові із сімейним бюджетом, наприклад, у 8 тис. грн ви­користання можливостей Соціального профспілкового квитка дозволяє еконо­мити щомісяця 600–800 грн.

Серед переваг – можливість щоден­ного заощадження коштів, допомога в непередбачених ситуаціях, актуаль­ність запропонованих сервісів, еконо­мія часу, можливість отримання по­слуг на всій території України, зруч­ність у користуванні, професійний під­хід, інформаційна підтримка 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Послуги:

– «Call-центр» – безкоштовна «гаря­ча» лінія з інформаційного супроводу всіх запропонованих послуг та надання юридичних консультацій у сфері тру­дових відносин і з різних галузей права – 0-800-210-308.

– «Адвокат24» – гарантовано безо­платний виїзд адвоката на місце події у разі загрози життю, здоров’ю, свободі, майну члена профспілки або членів його родини. Ви повідомляєте оператору «Call-центру» (юристу), який зв’язується з адвокатом у вашому регіоні, і той тер­міново виїжджає на місце події. Без Со­ціального профспілкового квитка ви б заплатили звичайному юристу 200 грн за усну або до 500 грн за письмову консуль­тацію, адвокату 500 грн у робочий і 1000 грн у позаробочий час.

– «Лікар онлайн» – можливість звер­нутись на гарячу лінію для отримання безкоштовної консультації лікаря-те­рапевта. Консультація приватного лі­каря поза програмою обійшлася б у 200– 300 грн у робочий і 500–1000 грн у поза­робочий час.

– «Допомога в дорозі» – цілодобова можливість для кожного учасника про­грами звернутися на гарячу лінію з будь-якої точки України та отримати інформацію (контактні дані, розцінки, розмір знижки для членів профспілки) про найближчі СТО, АЗС, евакуатори, служби таксі, готелі, кафе тощо.

– «Дисконтна програма» – об’єднує партнерів Центру соціальних послуг (торгові точки, підприємства з надання послуг, фізичні особи-підприємці), яки­ми надаються знижки учасникам про­грами, а саме: мережі магазинів про­дуктів харчування, техніки тощо; апте­ки; клініки і стоматології; перевізники та СТО; нотаріат та адвокатура; спорт­клуби та фітнес; ресторани; АЗС; турис­тичні агенції; санаторно-курортні за­клади; страхові компанії, автосалони; навчальні курси, школи; мережі буді­вельних супермаркетів.

Розміщення в готелях системи ПрАТ «Укрпрофтур» членів профспілок та їх­ніх сімей, які прибули разом з власни­ком Соціального профспілкового квит­ка, здійснюється з використанням знижки від 15 до 20%, і 10% – на сезон­них туристичних базах Товариства. Знижка від 5 до 20% на оздоровчі послу­ги надається в закладах ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

ПЕРСПЕКТИВИ

Найближчим часом планується за­провадження нового профспілкового квитка з можливостями платіжної картки (наприклад, зарплатної) на платформі MasterCard. Тобто вона охо­плюватиме ще більший перелік послуг та бонусів, або включатиме послуги, обумовлені договором між ЦСП та профорганізацією. В обігу (на вибір) бу­дуть обидва варіанти Соціального профспілкового квитка.

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Представник страхової компанії роз­повів про програми страхування, що включають широкий спектр відшкоду­вання лікарської допомоги застрахова­ній особі (за місцем проживання) різни­ми ланками медичної галузі при на­станні страхових випадків, у тому чис­лі дороговартісні обстеження чи опера­тивні втручання, ліки. При страхуванні оформляється індивідуальна Картка застрахованої особи. Наприклад, за програмою «Еліт» страховий внесок на рік складає 1800 грн, страхова сума – 100000 грн, а «Класик» – 1200 і 80000 грн відповідно. За словами представника компанії, допомогу можна отримати вже на наступний день після внесення страхового платежу. Наперед зауважу­ємо, що далеко не у всіх випадках від­буваються страхові виплати. Врахову­ючи величезний перелік опцій та за­гальних особливостей програм страху­вання, наводимо контакті дані компа­нії, аби кожен член профспілки мав змогу отримати Пам’ятку для застрахо­ваної особи, опис програм страхування або ж конкретні відповіді виключно на ті запитання, які наразі турбують його та його рідних (тел.: (044) 220-13-96, e-mail: ngs@ngs.biz.ua).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ФП ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • До теми

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОФСПІЛКОВОГО КВИТКА

Насамперед, зазначимо, що спершу потрібно звернутися в Центр соціальних послуг (ЦСП) та отримати пакет необхідних документів і, за потреби, інформацію, яка цікавить.

Етапи реєстрації:

1. Внесення даних в базу ЦСП (надається профорганізацією): назва організації, ПІБ чле­на профспілки, фактичне місце проживання (область, район, місто, без точної адреси), дата народження, телефон, e-mail (за наявності).

2. Реєстрація в системі: кожному члену проф­спілки шляхом СМС-повідомлення надається особистий номер члена профспілки, особис­тий номер профспілкового квитка, ключі від електронного робочого кабінету (логін, па­роль).

3. Укладення договору (між ЦСП та будь-якою ланкою профспілки).

4. Активація особистого робочого кабінету члена профспілки (за бажанням): внесення до­даткової інформації (фото, посада тощо), акти­вація профспілкової поштової скриньки та внутрішнього месенджера, інтеграція із загаль­ною системою торгових мереж та організацій, що надають послуги; отримання доступу до повної інформації щодо запропонованих по­слуг та партнерів і умов Програми лояльності.

5. Оплата (здійснюється профспілковою орга­нізацією): вартість користування послугами протягом календарного року (плюс вартість профспілкового квитка нового зразка) стано­вить 40 грн для одного члена профспілки.

6. Активація профспілкового квитка.

7. Виготовлення та передача профспілкового квитка.

 


На Миколаївщині перший Соціальний профквиток знайшов свого власника

У Миколаївській обласній раді профспілок відбувся обласний по­стійно діючий семінар «Соціальний профспілковий квиток» для голів обласних галузевих та первинних профспілкових організацій.

П резентацію програми провели ди­ректор ТОВ «Центр соціальних по­слуг» Яна Лунга-Федорович та ко­ординатор Центру соціальних по­слуг від ФПУ Дмитро Дорін, які роз­повіли про переваги Соціального профспіл­кового квитка та послуги, які можуть отри­мати його власники.

А вже 13 вересня п.р. в облпрофраді відбу­лося вручення першого в області Соціально­го профспілкового квитка голові обласної ор­ганізації Профспілки працівників культури Любові Назаровій.

Нагадуємо, що завдяки Соціальному проф­спілковому квитку кожен його власник (член профспілки) може отримати необхідні послу­ги та спеціальні дисконтні умови, в тому чис­лі у разі виникнення конфліктної ситуації, юридичної, інформаційної, консультативної допомоги для захисту від порушення робото­давцями, органами державної влади, органа­ми місцевого самоврядування, їх посадовими особами трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Обласна рада профспілок закликає голів обласних та первинних профспілкових орга­нізацій активно проводити роз’яснювальну роботу серед членів профспілок та сприяти широкому впровадженню Соціального проф­спілкового квитка в області.

ВІДДІЛ З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

 

«Укрпрофтур» приємно вразив знижками

У відповідь на запрошення Цен­тру соціальних послуг до участі у програмі «Соціальний профспіл­ковий квиток» керівництвом ПрАТ «Укрпрофтур» було прийнято рі­шення про затвердження знижок для членів профспілок: 15–20% на проживання в готелях та 10% на сезонних туристичних базах.

П одорожуючи країною, профспілча­ни та їхні сім’ї вже відчули всі еко­номічні переваги нового профквит­ка, отримуючи знижки на прожи­вання у близько 30 закладах «Укрпрофтуру».

У готелі «Турист» м. Харкова на запитання про знижки для власників профспілкового квитка вже на рецепції інформують про зменшення вартості двомісного номера з 720 до 579 грн.

Знижка 15% при розміщенні в готелі «Хор­тиця» заощадила 150 грн за одну добу на чо­тирьох одномісних номерах по 250 грн.

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

06.10.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання