« на головну 11.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (978)
29
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Профспілкові рухи та політичні партії. Кращі європейські практики та українські реалії

Профспілкові рухи та політичні партії. Кращі європейські практики та українські реалії «Профспілки – це ефектив­на форма об’єднання лю­дей для захисту прав та інтересів», – саме так вважають майже половина (49,7%) респондентів, які взяли участь в опитуванні, прове­деному Інститутом демокра­тії та соціального прогресу протягом 18–30 квітня у со­ціальній мережі Facebook.

Р езультати дослідження пре­зентував засновник СД плат­форми Богдан Ференс під час міжнародної конференції «По­літичні партії та профспілкові рухи. Кращі європейські практики та українські реалії», що відбулася 12 трав­ня у столичному готелі «Президент».

На запитання «Чи потрібні профспілки в Україні?» 65% опитаних відповіли «так, потрібні», 28,5% було «важко відповісти» і 6,5% вважають, що «ні, не потрібні».

Необхідність кооперації профспі­лок та політичних партій вважають «потрібною» 43,8% респондентів, 29,5% було «важко відповісти», 26,7% вважають, що «ні, не потрібна».

Для чого ж потрібна така кооперація? 52,2% респондентів вважають, що для «напрацювання та просування законо­давчих ініціатив», 34,7% – для «проведен­ня консультацій та висування спільних вимог», 5,2% – для «залучення до вибор­чого процесу», 3,9% – для «організації де­монстрацій, пікетів», 4% дали інші варі­анти відповідей.

Богдан Ференс наголосив на тому, що опитування не претендує на репрезента­тивність, оскільки проводилось лише в ін­тернеті, участь у ньому взяла в основному молодь, а 80% опитаних так чи інакше за­лучені до громадської діяльності. Загалом в опитуванні взяли участь 1524 респонден­ти з 24 областей України та АР Крим.

Панелі конференції були присвячені темі співпраці профспілок та політич­них партій (рухів), а також дискусіям з приводу того, чи є потреба у такій співпраці та хто її більше потребує. Зокрема, представник шведської конфедерації профспілок Матс Еріксон розповів, що його профспілка тісно співпрацює із со­ціал-демократами. «В основі співпраці – спільні цінності. Але це не означає, що ми маємо спільні позиції з усіх питань та проблем, що існують у суспільстві. У нас може бути різний шлях та різні дум­ки. Та слід пам’ятати, що партія та проф­спілка – це різні організації. Політична партія – це наша можливість формувати порядок денний в країні. Ні, ми не хоче­мо впливати на політику партії загалом, але ми хочемо стояти поруч».

У свою чергу, представник партії євро­пейських соціалістів Конрад Голота ви­словив переконання, що партіям треба шу­кати згоди з профспілками: «Ми потрібні один одному, тому що ми разом представ­ляємо людей. Якщо ми не домовимось, люди голосуватимуть за популістів».

У заході взяли участь заступник Го­лови Федерації профспілок України Єв­ген Драп’ятий, голова Профспілки пра­цівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Василь Андреєв, голова Всеукраїнської проф­спілки виробничників і підприємців України Наталія Землянська, голова До­нецької обласної ради профспілок Петро Древаль, заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Лю­бов Гарбаренко, заступник голови Проф­спілки працівників агропромислового комплексу України Сергій Кондрюк, го­лова Полтавської обласної організації профспілки працівників хімічних та на­фтохімічних галузей промисловості Ольга Курінько, голова Київської облас­ної організації профспілки працівників АПК Василь Хвостіков та ін.

Заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий наголосив, що в суспільстві саме молодь є індикатором того, що відбу­вається в країні, і саме вона може все змі­нити, а також зазначив: «Тут нас зібрала повага до гідності людини – найвищої со­ціальної цінності». Він навів невтішні дані статистики, зокрема щодо зростання в кра­їні заборгованості із зарплати, що на сьо­годні становить 2 млрд 400 млн грн. «Вирі­шенням цих питань займаються традицій­но профспілки, які, може, й не перейшли в ранг іміджевих працівників, але щоденно працюють на підприємстві, установі, орга­нізації. Головна функція профспілок – пра­возахисна, захист соціально-економічних прав людини праці. Я тут, бо не хочу, аби той, хто пішов у профспілку, переслідував­ся роботодавцем. За рік зафіксовано понад 2620 випадків переслідування профспілко­вих працівників. Це означає, що ми не зручні, бо для нас найцінніше – правда, іс­тина і справедливість».

Також Євген Михайлович зазначив, що питання співпраці профспілок і по­літичних партій на сьогодні є дуже акту­альним, адже наразі при владі лише одиниці представляють інтереси просто­го працівника.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ IDSP

 

Ефективність реабілітації після складних патологій за кошти ФССУ становить 83%

У 2017 році за кошти Фонду соціально­го страхування України реабілітацій­не лікування отримали понад 25 тис. за­страхованих осіб і членів їх сімей, серед яких більше 19 тис. мали складну пато­логію з тривалим лікуванням. Завдяки отриманій реабілітації 83% з них відно­вили здоров’я та стали до роботи одра­зу після повернення із санаторію.

В часна реабіліта­ція також є од­ним з головних чинників уперед­ження настання первинної інвалідності. Фонд здійснює направлен­ня застрахованих осіб на відновне лікування до са­наторно-курортних закла­дів одразу із стаціонару за­кладу охорони здоров’я, що збільшує ефективність подальшого лікування, на­голосив голова правління ФССУ Володимир Саєнко.

З метою збільшення ефективності реабілітацій­ного лікування постановою правління ФССУ № 39 від 13 липня 2017 року застрахо­ваній особі надано право вибору санаторно-курорт­ного закладу для прохо­дження лікування. За сло­вами Володимира Саєнка, це має сприяти конкурен­ції між оздоровницями для покращення якості надан­ня ними послуг.

З початку року на реабі­літаційне лікування за ко­шти Фонду соцстрахуван­ня було направлено 9,7 тис. застрахованих осіб.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року Фонд запровадив адресне надання соціаль­них послуг. Сьогодні ФССУ оплачує реабіліта­ційне лікування кожному працевлаштованому за ме­дичними показаннями, по­треби в забезпеченні соці­альною послугою покрива­ються повністю.

ПРЕС-СЛУЖБА ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФССУ

 

Володимир Саєнко, голова правління Фонду соціального страхування України, заступник Голови Федерації профспілок України:

«Під час реформуван­ня механізму надання реабілітації за кошти ФССУ ми керувались потребою в оператив­ності і максимально скоротили терміни оформлення послуги для застрахованих. Ві­дійшли від практики довідок, відмовились від путівок, які завжди мали певну визначену дату заїзду, передбачи­ли в порядку строки етапів надання реабілі­тації – страховий агент Фонду особисто при­ходить у лікарню до па­цієнта не пізніше на­ступного дня після того, як заклад охоро­ни здоров’я повідомляє ФССУ про особу, що потребує реабілітації».

21.05.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання