« на головну 24.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Профспілкові рухи та політичні партії. Кращі європейські практики та українські реалії

Профспілкові рухи та політичні партії. Кращі європейські практики та українські реалії «Профспілки – це ефектив­на форма об’єднання лю­дей для захисту прав та інтересів», – саме так вважають майже половина (49,7%) респондентів, які взяли участь в опитуванні, прове­деному Інститутом демокра­тії та соціального прогресу протягом 18–30 квітня у со­ціальній мережі Facebook.

Р езультати дослідження пре­зентував засновник СД плат­форми Богдан Ференс під час міжнародної конференції «По­літичні партії та профспілкові рухи. Кращі європейські практики та українські реалії», що відбулася 12 трав­ня у столичному готелі «Президент».

На запитання «Чи потрібні профспілки в Україні?» 65% опитаних відповіли «так, потрібні», 28,5% було «важко відповісти» і 6,5% вважають, що «ні, не потрібні».

Необхідність кооперації профспі­лок та політичних партій вважають «потрібною» 43,8% респондентів, 29,5% було «важко відповісти», 26,7% вважають, що «ні, не потрібна».

Для чого ж потрібна така кооперація? 52,2% респондентів вважають, що для «напрацювання та просування законо­давчих ініціатив», 34,7% – для «проведен­ня консультацій та висування спільних вимог», 5,2% – для «залучення до вибор­чого процесу», 3,9% – для «організації де­монстрацій, пікетів», 4% дали інші варі­анти відповідей.

Богдан Ференс наголосив на тому, що опитування не претендує на репрезента­тивність, оскільки проводилось лише в ін­тернеті, участь у ньому взяла в основному молодь, а 80% опитаних так чи інакше за­лучені до громадської діяльності. Загалом в опитуванні взяли участь 1524 респонден­ти з 24 областей України та АР Крим.

Панелі конференції були присвячені темі співпраці профспілок та політич­них партій (рухів), а також дискусіям з приводу того, чи є потреба у такій співпраці та хто її більше потребує. Зокрема, представник шведської конфедерації профспілок Матс Еріксон розповів, що його профспілка тісно співпрацює із со­ціал-демократами. «В основі співпраці – спільні цінності. Але це не означає, що ми маємо спільні позиції з усіх питань та проблем, що існують у суспільстві. У нас може бути різний шлях та різні дум­ки. Та слід пам’ятати, що партія та проф­спілка – це різні організації. Політична партія – це наша можливість формувати порядок денний в країні. Ні, ми не хоче­мо впливати на політику партії загалом, але ми хочемо стояти поруч».

У свою чергу, представник партії євро­пейських соціалістів Конрад Голота ви­словив переконання, що партіям треба шу­кати згоди з профспілками: «Ми потрібні один одному, тому що ми разом представ­ляємо людей. Якщо ми не домовимось, люди голосуватимуть за популістів».

У заході взяли участь заступник Го­лови Федерації профспілок України Єв­ген Драп’ятий, голова Профспілки пра­цівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Василь Андреєв, голова Всеукраїнської проф­спілки виробничників і підприємців України Наталія Землянська, голова До­нецької обласної ради профспілок Петро Древаль, заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Лю­бов Гарбаренко, заступник голови Проф­спілки працівників агропромислового комплексу України Сергій Кондрюк, го­лова Полтавської обласної організації профспілки працівників хімічних та на­фтохімічних галузей промисловості Ольга Курінько, голова Київської облас­ної організації профспілки працівників АПК Василь Хвостіков та ін.

Заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий наголосив, що в суспільстві саме молодь є індикатором того, що відбу­вається в країні, і саме вона може все змі­нити, а також зазначив: «Тут нас зібрала повага до гідності людини – найвищої со­ціальної цінності». Він навів невтішні дані статистики, зокрема щодо зростання в кра­їні заборгованості із зарплати, що на сьо­годні становить 2 млрд 400 млн грн. «Вирі­шенням цих питань займаються традицій­но профспілки, які, може, й не перейшли в ранг іміджевих працівників, але щоденно працюють на підприємстві, установі, орга­нізації. Головна функція профспілок – пра­возахисна, захист соціально-економічних прав людини праці. Я тут, бо не хочу, аби той, хто пішов у профспілку, переслідував­ся роботодавцем. За рік зафіксовано понад 2620 випадків переслідування профспілко­вих працівників. Це означає, що ми не зручні, бо для нас найцінніше – правда, іс­тина і справедливість».

Також Євген Михайлович зазначив, що питання співпраці профспілок і по­літичних партій на сьогодні є дуже акту­альним, адже наразі при владі лише одиниці представляють інтереси просто­го працівника.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ IDSP

 

Ефективність реабілітації після складних патологій за кошти ФССУ становить 83%

У 2017 році за кошти Фонду соціально­го страхування України реабілітацій­не лікування отримали понад 25 тис. за­страхованих осіб і членів їх сімей, серед яких більше 19 тис. мали складну пато­логію з тривалим лікуванням. Завдяки отриманій реабілітації 83% з них відно­вили здоров’я та стали до роботи одра­зу після повернення із санаторію.

В часна реабіліта­ція також є од­ним з головних чинників уперед­ження настання первинної інвалідності. Фонд здійснює направлен­ня застрахованих осіб на відновне лікування до са­наторно-курортних закла­дів одразу із стаціонару за­кладу охорони здоров’я, що збільшує ефективність подальшого лікування, на­голосив голова правління ФССУ Володимир Саєнко.

З метою збільшення ефективності реабілітацій­ного лікування постановою правління ФССУ № 39 від 13 липня 2017 року застрахо­ваній особі надано право вибору санаторно-курорт­ного закладу для прохо­дження лікування. За сло­вами Володимира Саєнка, це має сприяти конкурен­ції між оздоровницями для покращення якості надан­ня ними послуг.

З початку року на реабі­літаційне лікування за ко­шти Фонду соцстрахуван­ня було направлено 9,7 тис. застрахованих осіб.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року Фонд запровадив адресне надання соціаль­них послуг. Сьогодні ФССУ оплачує реабіліта­ційне лікування кожному працевлаштованому за ме­дичними показаннями, по­треби в забезпеченні соці­альною послугою покрива­ються повністю.

ПРЕС-СЛУЖБА ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФССУ

 

Володимир Саєнко, голова правління Фонду соціального страхування України, заступник Голови Федерації профспілок України:

«Під час реформуван­ня механізму надання реабілітації за кошти ФССУ ми керувались потребою в оператив­ності і максимально скоротили терміни оформлення послуги для застрахованих. Ві­дійшли від практики довідок, відмовились від путівок, які завжди мали певну визначену дату заїзду, передбачи­ли в порядку строки етапів надання реабілі­тації – страховий агент Фонду особисто при­ходить у лікарню до па­цієнта не пізніше на­ступного дня після того, як заклад охоро­ни здоров’я повідомляє ФССУ про особу, що потребує реабілітації».

21.05.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання