« на головну 11.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (978)
29
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ПРОФСПІЛКИ СУМЩИНИ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ПРОФСПІЛКИ СУМЩИНИ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

22–24 листопада в рамках дан­сько-українського проекту співпраці «Посилення внеску проф­спілок у забезпечення гідної пра­ці, захисту прав працівників та де­мократизації в Україні» в м. Сумах, на базі обласної ради профспілок відбувся семінар-навчання проф­спілкового активу. Тема семінару – діяльність профспілок в умовах територіальної реформи, збере­ження існуючих та створення но­вих профспілкових організацій, забезпечення трудових прав пра­цюючих при реорганізації та пе­реданні громадам соціально- культурних об’єктів, закладів освіти та охорони здоров’я.


З береження та розвиток профспіл­кових організацій в сучасних умо­вах децентралізації влади є дуже актуальним. Протягом більш ніж 2 років мені пощастило спілкуватися з данськими та українськими колегами, обговорюючи основні напрями цієї робо­ти з провідними спеціалістами – юриста­ми, економістами та психологами під час навчань та мозкових штурмів. Ні для кого не секрет, що роботодавець не за­вжди зацікавлений у профспілці, а в дея­ких випадках за допомогою дисциплінар­ного тиску та адміністративного ресурсу взагалі не дозволяє працівникам захища­ти трудові права. Тому нам необхідно на­самперед змінити уяву працівників про профспілку, зробивши з первинки не сер­вісну організацію з обслуговування по­треб працівника, а втягнути кожного з них у вирішення проблем трудового ко­лективу, надати змогу брати участь в управлінні та прийнятті рішень. Для та­кої роботи нині є всі умови, як технічні, так і організаційно-правові. Профспілко­вий органайзинг має свою історію і алго­ритм застосування, яким ми поділились із зацікавленими слухачами семінару, серед яких були голови координаційних рад профспілок районів Сумської облас­ті, територіальних селищних громад, го­лови районних профспілкових організа­цій медичних працівників, освіти і науки України. Цікаві та змістовні відеоматері­али та презентації дозволили слухачам перейнятися обговорюваними питання­ми, поглянути на них з різних боків, а но­вообрані голови координаційних рад об’єднаних територіальних селищних громад – Краснопільської Олексій Мі­рошниченко та Недригайлівської Люд­мила Резніченко поділилися своїм прак­тичним досвідом роботи з присутніми. Дуже цікаві й змістовні юридичні питан­ня стосовно легалізації профспілкових організацій висвітлив голова Тростя­нецької координаційної ради профспілок Іван Колодка, а голова Лебединської ко­ординаційної ради профспілок Сергій Ступницький поділився досвідом із ство­рення нових організацій у галузі агропро­мислового комплексу.

Наступним, не менш цікавим, блоком були питання ведення колективно-договір­ної роботи, мотивації профспілкового членства. Модераторами з цих питань ви­ступили завідувач відділу правової роботи облпрофради Світлана Власенко та завідувач відділу із захисту економічних прав трудящих Марина Марченко. Чітко сфор­мульовані цілі, конкретний результат, отриманий у грошовому еквіваленті, сто­совно соціальних пільг – мета роботи кож­ної профспілкової організації. Але для до­сягнення результату потрібні певні умови. Це місце і час проведення перемовин, роз­ташування перемовників. Сьогодні проф­спілкові працівники мають такі знання і із задоволенням поділилися з присутніми методами ведення успішних переговорів. Головний технічний інспектор праці Олек­сандр Ткаченко розкрив тему антипроф­спілкових методів роботи. Основна причи­на, з якої менеджмент протистоїть проф­спілкам, – це побоювання втратити повний контроль над тим, що відбувається на під­приємстві, поділитися владою, правом приймати рішення разом з трудовим ко­лективом. Члени профспілки повинні чіт­ко розуміти, який саме метод боротьби проти них може бути застосований, бути морально готовими дати адекватну відсіч адміністрації в її намірах розколоти проф­спілковий рух.

До роботи семінару в ролі співдоповіда­чів були запрошені регіональний консуль­тант проекту «Розробка курсу на зміцнення самоврядування в Україні» Ніна Мельник та заступник начальника Управління Держпраці у Сумській області Наталія Антонен­ко. Вони розповіли присутнім про практич­ні моменти проведення реформи децентра­лізації, перерозподілу фінансових потоків, наповнення місцевих бюджетів, а також по­вноваження органів державного контролю за працею в територіальних громадах.

Тетяна ЄВДОКИМОВА,

голова Сумської обласної ради профспілок,

учасниця дансько-українського проекту

17.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання