« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ ДАНСЬКО- УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ

ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ ДАНСЬКО- УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ

8–9 листопада у м. Львові відбулися заходи з підбит­тя попередніх підсумків дансько-українського про­екту «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та демократи­зацію в Україні» 2015–2017 років.

У заходах взяли участь члени Керівного комітету проекту, команда з його реалізації, безпосередньо учасники про­екту, директори деяких навчально- методичних центрів та головний ре­дактор газети «Профспілкові вісті».

Своєю гостинністю, як завжди, щиро обійняв колектив готельно-на­вчального комплексу «Гетьман» Об’єднання профспілок Львівщини. І це не випадково, адже протягом більш ніж 2 років багато семінарів та тренін­гів проводилися саме в «Гетьмані». Тому це затишне місце і його дружній колектив на чолі з Євгеном Задорож­ним створили відчуття «другої домів­ки» для багатьох учасників проекту.

8 листопада в галереї великого залу готелю «Гетьман» урочистий за­хід розпочався з вітального слова ке­рівника Інституту профспілкового розвитку Валентини Шевченко, яка очолює команду з реалізації проекту.

Із вступним словом виступили член Керівного комітету, голова Дні­пропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Ду­біль та голова Об’єднання профспі­лок Львівщини Роман Дацько. Вони відкрили урочисте зібрання, пред­ставили учасників та подякували всім за активну й плідну роботу.

У наступному блоці «Дансько- українська співпраця профспілок та її оцінювання» перед запрошеними виступив міжнародний консультант Об’єднаної Федерації робітників Да­нії 3F Йонас Девантьєр. Надзвичайно конструктивно він оцінив успіхи та здобутки, яких вдалося досягти, за­значивши при цьому, що досі не ба­чив такої цікавої та змістовної співпраці у жодному з проектів, і це за­слуга усіх: і міжнародного відділу 3F, і української команди з реалізації проекту, і самих учасників, і всіх, хто так чи інакше був причетний до ньо­го. Йонас Девантьєр провів анкету­вання з метою отримання інформації «з перших рук» та попросив учасни­ків дати поради, пропозиції та реко­мендації, як покращити та розшири­ти співпрацю між 3F та ФПУ.

Під час презентації «Хід реаліза­ції проекту: квітень 2015 – листопад 2017 років» Валентина Шевченко на­гадала присутнім, як усе відбувалося від початку і до сьогодні, які заходи проведені, які труднощі виникли та які здобутки досягнуті, відзначила найстаранніших, подякувала всім небайдужим та оцінила кожного учасника проекту за його особистий внесок у розвиток українських проф­спілок та цієї надзвичайно цікавої міжнародної співпраці.

Згадати всі чудові моменти при­сутнім також допоміг перегляд відео­ролика про хід проекту, змонтований однією з його учасниць Лілією Гусеч­ко. Переглядаючи слайди та фотогра­фії, слухаючи доповідь, усі присутні на мить поринули спогадами в мину­лі роки, згадали всі моменти, емоції та відчуття, з якими вони зустрічали­ся на різних заходах. Згадали безліч корисних та змістовних, хоча й на перший погляд таких наївних та са­мовпевнених, думок, якими обміню­валися одне з одним на навчальних семінарах, національних конференці­ях, одно- та триденних тренінгах, міс­цевих заходах, круглих столах, візи­тах на підприємства, що відбувалися під час проекту. Думок про майбутнє профспілок, про їх модернізацію, про щирі та справжні дії та кроки кожно­го – усе, щоб зробити профспілки кра­щими, міцнішими, демократичніши­ми, результативнішими.

І от нарешті настала довгоочікува­на мить. Віталій Дубіль та Йонас Де­вантьєр виконали почесну місію: про­вели церемонію вручення сертифіка­тів. Сертифікат учасника проекту за­свідчив про успішне завершення ним загальної підготовки та повного 300-годинного навчального курсу дан­сько-українського проекту «Посилен­ня внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівни­ків та демократизацію в Україні» 2015–2017 років. Разом із сертифіка­том учасники отримали яскравий та змістовний буклет про дансько-укра­їнську співпрацю, збірник навчально- методичних та тематично-рекомен­даційних матеріалів для системи профспілкової освіти, брендований блокнот з логотипами, книгу «Історія профспілок України» та диск з відео­роликом. Гортаючи та проглядаючи ці матеріали, вони щоразу згадувати­муть проект, друзів, колег та поклик до позитивних змін у профспілках.

Сертифікати також отримали чле­ни Керівного комітету, команда з ре­алізації проекту, редакція газети «Профспілкові вісті», Навчально-ме­тодичні центри профспілок зі Льво­ва, Луцька та Чернігова за високий рівень інформаційної підтримки і за­безпечення проведення заходів у рамках проекту.

Завершили колоритний та наси­чений день спільне фотографуван­ня та святкова вечірка.

Наступного дня, 9 листопада, учас­ники проекту відвідали Міжнародну науково-практичну конференцію з нагоди 200-річчя створення першої профспілкової організації на україн­ських землях, організовану Федераці­єю профспілок України та Об’єднанням профспілок Львівщини. Вар­то зазначити, що сама ідея проведен­ня цього заходу виникла під час Дру­гої національної конференції в рам­ках дансько-українського проекту «Посилення внеску профспілок у за­безпечення гідної праці в Україні», що відбулася 14–15 червня 2016 року у м. Новомосковську Дніпропетров­ської області. Безпосередньо дослі­дження з історії зародження і розви­тку профспілок, презентоване на кон­ференції 9 листопада, було здійснено за фінансової підтримки Данської профспілки 3F та Інституту проф­спілкового розвитку. Учасники про­екту змогли переконатися, якими ці­кавими та змістовними виявилися результати цього дослідження, а та­кож почути різні думки науковців та запрошених закордонних гостей.

У рамках зазначених заходів 10 листопада відбулося передостаннє за­сідання Керівного комітету проекту, на якому члени Комітету розглянули попередні підсумки дансько-україн­ської співпраці, фінансову звітність, строки та формат подання фінального звіту проекту. Завдяки проведеній ро­боті з’явилася можливість реально оцінити, що профспілки можуть зро­бити сьогодні й до чого вони повинні готуватися в майбутньому, зокрема й після завершення проекту.

Під час реалізації проекту, як і будь-якого процесу, були свої досяг­нення та певні складнощі. Подеко­ли ситуація та людський фактор вносили свої корективи. Проте вда­лося головне: винести корисні уро­ки на майбутнє, зробити аналіз власних помилок, а особливо – до­сягнень. Це і є глибока солідарність та найголовніше в досвіді, яким ми ділилися один з одним!

Інститут профспілкового розвитку

02.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання