« на головну 21.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1001)
10
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Питання децентралізації, ре­формування місцевого самовря­дування та формування нових територіальних громад, а також реформування галузевих уста­нов та організацій на території громади обговорили учасники круглого столу «Збереження професійно-фахового потенці­алу галузей та територій і діяль­ність профспілкових організацій в умовах децентралізації влади та реформування місцевого са­моврядування», що відбувся 9 червня у Міжнародному центрі культури і мистецтв профспілок «Жовтневий палац». Захід було організовано Федерацією профспілок України спільно із соціальними партнерами. Вів за­сідання заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий.

У роботі круглого столу взяли участь і виступили голова Національного агентства з питань державної служ­би Костянтин Ващенко, заступник міністра соціальної політики України Ва­силь Шевченко, провідний експерт ініціати­ви «Реанімаційний пакет реформ» Юрій Га­нущак, керівник Офісу реформ в Івано-Франківській області Руслан Панасюк, а також представники міністерств освіти та науки, культури, соціальної політики, АПК, Національної академії державного управ­ління при Президентові України, Всеукра­їнського товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шев­ченка, ГО «Громадська рада самоуправлін­ня», керівники та представники всеукраїн­ських галузевих профспілок і регіональних профоб’єднань.

У своїй доповіді Євген Драп’ятий поін­формував присутніх про ситуацію, що скла­лася навколо процесів децентралізації та їх законодавчого забезпечення, окреслив роль і завдання профспілок у здійсненні конкрет­них та конструктивних кроків із реформу­вання системи органів центральної влади та місцевого самоуправління.

У своїх промовах представники профспі­лок, органів державної влади та місцевого самоуправління, роботодавців визначили основні мотиви і причини необхідності де­централізації влади та реформування галу­зей і місцевого самоврядування, а також окреслили перелік проблем, які виникають у процесі створення територіальних громад, серед яких, зокрема, такі: як вплине децен­тралізація та реформування на ринок праці, чи призведе оптимізація галузевих структур до закриття чи ліквідації установ та органі­зацій, як запобігти масовому скороченню людей, як налаштувати трудові колективи на сприйняття реформ.

У ході дискусії промовці зупинилися на питаннях ефективності чи неефективності діючого стану в сферах, галузях і регіонах в умовах браку фінансових ресурсів, недоско­налості системи управління, наявності соці­ально-економічних проблем і, зокрема, фахо­вого та професійного забезпечення процесів децентралізації.

Під час засідання відбувся обмін досві­дом практичного вирішення питань створен­ня нових громад, налагодження ефективної взаємодії профспілкових та інших громад­ських організацій із центральними та місце­вими органами влади й органами місцевого самоврядування, обстоювання профспілка­ми прав працівників на збереження робочих місць та належний рівень оплати праці шля­хом урахування в бюджетах громад цільових коштів, передбачених у складі міжбюджет­них трансферів, долучення профспілкових представників до роботи у громадських ра­дах та колегіях при місцевих органах влади, зокрема місцевого самоврядування.

У ході обговорення учасники круглого столу підготували низку пропозицій і реко­мендацій для органів державної влади, міс­цевого самоврядування та інституцій грома­дянського суспільства, які передбачають:

– мінімізацію скорочення і масового звільнення фахового потенціалу галузей і територій;

– створення робочих місць, забезпечення гідних умов праці та її оплати, відродження вітчизняного виробництва;

– надання якісних та доступних послуг громадянам;

– ефективне використання ресурсного по­тенціалу, кадрів і можливостей територій та регіонів;

– посилення громадського контролю з ме­тою подолання корупції;

– плекання почуття господаря і гідного громадянина, патріота малої батьківщини і Соборної України.

Сторони також порушили питання щодо діяльності профспілкових структур при створенні територіальних громад. Прийнято рішення обговорити його під час окремої на­ради з питань підвищення ефективності за­хисту соціально-економічних і трудових прав працівників та налагодження соціаль­ного діалогу з місцевими органами влади.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

 

5 необхідних кроків для проведення реформи

1. Визначити територіальну основу органів місцевого самовряду­вання та виконавчої влади.

2. Розмежувати повноваження між органами місцевого самовря­дування різних рівнів.

3. Розмежувати повноваження між органами місцевого самовря­дування та виконавчої влади.

4. Визначити, скільки ресурсів потрібно на кожному рівні.

5. Зробити органи місцевого самоврядування підзвітними перед виборцями та державою.

 


ДЕПУТАТИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛРАДИ ПРОТИ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА ГАЗ

Депутати Івано-Франківської обласної ради вважають підви­щення тарифів на газ економіч­но необґрунтованим і соціально несправедливим.

Про це йдеться у зверненні до Президента України Петра Порошенка, Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, Прем’єр-міністра України Володими­ра Гройсмана щодо підвищення цін на природний газ для населення та ви­робників теплової енергії, яке було ухвалене Івано-Франківською облас­ною радою.

Депутати вимагають:

– скасувати дію постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 315 «Про внесення змін до постанови Кабі­нету Міністрів України від 1 жовтня 2015 року № 758»;

– терміново переглянути та знизити встановлені тарифи на природний газ для населення та виробників тепло­вої енергії до обґрунтованого рівня;

– для забезпечення побутових потреб населення використовувати природ­ний газ українського виробництва.

Департамент захисту соціально-економічних прав апарату ФПУ

 

НОВІ ТАРИФИ – ШОК ДЛЯ ГРОМАДЯН

9 червня на засіданні Національної комі­сії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних по­слуг (НКРЕКП), вирішувалося питання про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення й постачання гарячої води для населення.

Цього дня представни­ки 26 галузевих членських організа­цій, що входять до складу Об’єднання профспі­лок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок», громад­ські об’єднання «Тарифна мобілізація» й «Публічний аудит», а також небайдужі громадяни, які приєдналися до маршу протесту Київ­ської міськпрофради, піке­тували будинок НКРЕКП.

Представники столичних профспілок у своїх висту­пах наголошували на тому, що для більшості населен­ня тарифи на житлово-ко­мунальні послуги є непо­сильними, адже становлять більш як половину їхніх до­ходів. Саме тому пікету­вальники висловили обу­рення черговою хвилею зростання тарифів, оскіль­ки вона спровокує соціаль­ний вибух у суспільстві.

За словами промовців, така тарифна політика супере­чить конституційним заса­дам демократичної, соці­альної та правової держави.

Учасники акції для недопу­щення подальшого зубожін­ня народу України через за­провадження економічно не­обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого опалення й постачання гаря­чої води для населення при­йняли Резолюцію, яку пред­ставники профспілок пере­дали учасникам засідання НКРЕКП. Документ, зокре­ма, містить такі вимоги:

– оприлюднити об’єктивні дані про газовий баланс України й забезпечити про­зорість енергетичних і фі­нансових потоків у житлово-комунальному господарстві та енергетичному секторі;

– привести чинні тарифи у відповідність до досягнуто­го рівня соціально-еконо­мічного розвитку згідно з вимогами ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»;

– заборонити НКРЕКП підви­щувати тарифи без попереднього аудиту експертами.

Проте ці вимоги не були по­чуті НКРЕКП. І, як наслі­док, було прийнято рішен­ня про підвищення тарифів на теплову енергію та по­слуги центрального опа­лення для населення з 1 липня майже вдвічі.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

ПІДВИЩЕННЯ ЦІН І ТАРИФІВ ЦЬОГО РОКУ

На природний газ – з 1 травня – удвічі.

На опалення та гарячу воду – з 1 липня – в 1,8–2,2 раза.

На холодну воду – з 1 вересня – на 30%.

На електроенергію – з 1 жовтня – на 30%.  

19.06.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

22.04.2019 21:03

22.04.2019 21:02

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання