« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

РОСІЯ ЗАПЛАТИТЬ. Як відшкодувати збитки, якщо росіяни знищили ваше майно?

РОСІЯ ЗАПЛАТИТЬ. Як відшкодувати збитки, якщо росіяни знищили ваше майно?

Про те, що робити українцям, які під час активних бойових дій втратили житло чи тран­спорт, повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook депутат Київської міської ради Ксенія Семено­ва.

Алгоритм дій має бути таким:

• Обов’язково зберігайте документи про право власності на майно, технічний пас­порт, за можливості зробіть з них копії, а та­кож актуальний витяг щодо перебування майна у власності з Державного реєстру ре­чових прав на нерухоме майно (реєстр нара­зі працює з перебоями, тому спробуйте на порталі Дія).


• У разі пожежі або аварійного стану ви­кликайте працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій для усу­нення наслідків та складення відповідного акта, й не забудьте отримати його копію. Та­кож зверніться до відповідної райдержадмі­ністрації із заявою про складення акта об­стеження житла або ж спробуйте скласти акт руйнування самостійно із сусідами. Су­сіди в даній ситуації – люди важливі, тож якщо вони стали свідками руйнування (по­жежі, обстрілу тощо), зафіксуйте їх письмо­ві пояснення.

• Самостійно зробіть фото- та відеофікса­цію руйнувань, а за наявності, збирайте та зберігайте статті, фото та відео ЗМІ щодо відповідних фактів. Щодо житла, спробуйте зібрати квитанції на рухоме майно (напри­клад, побутову техніку, яка перебувала в бу­динку), фото майна до та після.

• Зверніться із заявою про злочин до пра­воохоронних органів з наданням вищезазна­чених доказів руйнування майна й обов’язково отримайте витяг з Єдиного реє­стру досудових розслідувань.

• Крім того, завантажте матеріали на сайт damaged . in . ua . Ці дані потрібні україн­ському уряду для оцінки збитків, яких зазна­ла держава та громадяни України внаслідок російської агресії, та формування позовів до Росії у міжнародних судах про відшкодуван­ня цих збитків.

Щодо страхових виплат, то страховий ви­падок на території, на якій діє воєнний стан, теоретично не є підставою для відмови у страховій виплаті. Проте, швидше за все, страховики не виплачуватимуть збитків, за­вданих майну внаслідок воєнних дій – об­стрілів, бомбардувань тощо. Це стандартний виняток у договорах страхування майна.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ

Подати заявку про пошкоджене майно під час війни відтепер можна в застосунку Дія, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Через російське вторгнення до України тисячі громадян у різних містах країни залишилися без домівок. Держава допоможе їх відбудувати. Тепер у Дії можна повідомити про пошкоджене чи знищене майно. Це допоможе оцінити збитки, щоб після перемоги їх відшкодувати.

Послугою можуть скористатися тільки громадяни України, у яких від по­чатку війни 24 лютого було пошкоджено:

приватні будинки (садибні, дачні та садові);

квартири;

інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Для того, щоб подати заявку на пошкоджене майно в Дії, потрібно:

оновити застосунок;

у розділі «Послуги» обрати «Пошкоджене майно»;

заповнити форму, вказавши необхідну інформацію (дані про об’єкт, що було по­шкоджено, фото й опис пошкоджень та контактні дані).

Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.

 

ІНТЕРНАЦІОНАЛ ОСВІТИ ТА ЄКПО ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД

22 березня відбулася спеціальна онлайн зу­стріч голови Профспілки працівників освіти і нау­ки України Георгія Тру­ханова з керівниками міжнародних організа­цій: президентом Євро­пейського комітету профспілок освіти Ларрі Фланаганом, європей­ським директором ЄКПО Сьюзан Флокен та віце-президентом Інтер­націоналу освіти Холдіс Холст.

Георгій Труханов поінфор­мував європейських лідерів про ситуацію в країні після мі­сяця протистоянь українсько­го народу, про великі руйну­вання та втрати в освітній сфері й жахливу гуманітарну кризу, спричинену вторгнен­ням та постійними бомбарду­ваннями російськими війська­ми міст України. Він зазначив, що попри те, що значна кіль­кість українців змушені зали­шити країну в пошуку прихист­ку від війни, основна їх части­на, в тому числі освітян, зали­шаються в Україні й потребу­ють підтримки в разі втрати житла й засобів для існування.

Президент Європейського комітету профспілок освіти Ларрі Фланаган запевнив го­лову Профспілки в абсолютній підтримці українського наро­ду в боротьбі за незалежність та демократію. А європей­ський директор ЄКПО Сьюзан Флокен порушила питання за­хисту біженців за кордоном. Учасники дискусії обговорили шляхи надання допомоги українським громадянам. На­самкінець віце-президент Ін­тернаціоналу освіти Холдіс Холст від імені всієї міжнарод­ної освітянської спільноти ви­словила готовність підтрима­ти український народ у цей надскладний час.

МІЖНАРОДНИЙ ВІДДІЛ ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

  • ЦИФРА

  • 80%

  • освітян працюють в межах нашої країни – чи на основному робочому місці, чи є тимчасово переміщеними осо­бами. Але вони вико­нують свої основні обов’язки – навча­ють та виховують ді­тей та учнів.

 

  • Голова Профспілки

  • працівників освіти і науки України Георгій Труханов засу­див позицію освітньої профспілки Росії, яка підтримала війну проти України, й ще раз наголосив, що це супе­речить основоположним прин­ципам діяльності світових профспілок, а також озвучив вимогу щодо виключен­ня її з Інтернаціоналу освіти та Європейського комітету профспілок освіти як таку, що більше не може вважатися демократичною організацією.

 

ОПЛАТА КОМІРНОГО ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Відповідно до низки прийня­тих нормативно-правових актів, з 24 лютого і до припи­нення чи скасування воєнно­го стану в Україні забороня­ється нарахування та стяг­нення штрафів, пені, інфля­ційних нарахувань; припи­нення надання житлово-ко­мунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі.

Водночас сплата за комунальні по­слуги є великою підтримкою кому­нальних служб, які працюють нині в надскладних обставинах і потребу­ють ресурсів. Комунальні служби та влада закликають громадян за наяв­ності фінансової і технічної можли­вості сплачувати комунальні послуги.

У період воєнного стану мобільні опе­ратори та банки надають українцям можливість безкоштовного користу­вання своїми послугами. Зокрема, підтримує українців Lifecell , Київстар, Vodafone , Укртелеком та ПриватБанк.

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКПРОФРАДИ

 

 

 

09.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання