« на головну 23.11.2017
Архів номерів  •  Актуальний номер » (920)
19
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Парламентські слухання

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрівся з представниками ФПУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрівся з представниками ФПУ

12 листопада Президент України Віктор Янукович провів зустріч із Голо­вою ФПУ Юрієм Куликом, представниками всеукраїнських профспілок Людмилою Перелигіною, Василем Мойсюком, Яремою Жугаєвичем, а також представниками Українського союзу промисловців і підприємців, на якій обговорювалися проблеми розвитку української економіки.

Нагадаємо, що 11 листопада Голова ФПУ Юрій Кулик звернувся до Президента України Віктора Янукови­ча з листом, у якому, зо­крема, зазначив, що «до Федерації профспілок України надходять численні звернення від профспіл­кових організацій, членів профспі­лок, у яких висловлюється глибока стурбованість погіршенням протя­гом останніх місяців економічного стану підприємств через усклад­нення виробничих зв’язків з парт­нерами, зокрема в Російській Фе­дерації та інших країнах СНД». Стурбованість щодо стану україн­ської економіки також висловив у своєму листі на ім’я Глави держа­ви і президент УСПП, народний де­путат України Анатолій Кінах.

«Я уважно прочитав ваші лис­ти, звернення і пропозиції. Поді­ляю вашу стурбованість ситуаці­єю, що склалася у країні», – сказав Віктор Янукович на початку зу­стрічі. Глава держави наголосив, що особливу занепокоєність ви­кликає ситуація в економіці і, як наслідок, – у соціальній сфері.

За словами Віктора Януковича, найгостріша ситуація спостеріга­ється в будівельній галузі та ма­шинобудуванні. «Деякі заводи вже працюють неповний робочий день, скорочується заробітна плата, є за­гроза втрати робочих місць. Така ситуація є неприпустимою і потре­бує негайного вирішення», – наго­лосив очільник держави.

Президент України запевнив профспілкових лідерів і представ­ників роботодавців, що якщо най­ближчим часом борги із заробітної плати не будуть погашені, «я дійду до кожного виконавця, починаючи з міністрів і до регіонів». Він поста­вив завдання Уряду невідкладно проаналізувати стан справ у всіх га­лузях економіки за результатами зустрічі з представниками ФПУ і УСПП. «Ми проаналізуємо стан справ практично по всіх напрямах і галузях, де сьогодні маємо найбіль­ше проблем. Нині спад виробництва найбільше спостерігається в експор­тоорієнтованих галузях економіки», – зазначив Глава держави.

Проблеми в економіці спричини­ла не лише світова економічна кри­за, а й незадовільний менеджмент керівників Міністерства економіч­ного розвитку і торгівлі. «Програма активізації економіки не запущена. Наслідок – не передбачено заходів, які пом’якшили б негативні наслід­ки», – сказав Віктор Янукович.

Окрім того, він розкритикував діяльність Міністерства регіо­нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господар­ства. «Програми, які підготовлені, які треба сьогодні запускати, і тре­ба, щоб вони починали працювати в будівництві житла, не запущені. Вони очікують, умовно кажучи, коли прийде ефективний керівник і почне працювати над цим питан­ням», – зазначив він.

Глава держави також висловив незадоволення роботою Міністер­ства промислової політики. «Мініс­терство промислової політики, на жаль, не запрацювало. В чому там причини – кадрові чи організацій­ні, але воно сьогодні не працює».

Під час зустрічі голова Проф­спілки працівників хімічних та на­фтохімічних галузей промисловос­ті Василь Мойсюк повідомив, що представники профспілки досі не змогли зустрітися з профільним міністром. «Відтоді, як Ви підпи­сали Указ про створення Міністер­ства промислової політики, досі вони не розгорнули роботу», – за­значив Василь Мойсюк, звертаю­чись до Президента України.

Голова Федерації професійних спілок України, голова Спільного представницького органу об’єднань профспілок Юрій Кулик подя­кував Главі держави за оперативну реакцію на прохання профспілок про зустріч. Серед питань, що най­більше непокоять членів профспі­лок і потребують нагального вирі­шення, він, зокрема, назвав пога­шення заборгованості із заробітної плати, соціальних виплат тощо. Юрій Кулик підтвердив готовність ФПУ співпрацювати з органами державної влади для негайного ви­рішення порушених питань.

Віктор Янукович повідомив, що має намір іще раз зустрітися з представниками профспілок і об­говорити виконання поставлених завдань.

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анато­лій Кінах під час зустрічі зазначив, що вітчизняні товаровиробники стурбовані ситуацією, що склалася у відносинах зі стратегічними партнерами з країн Митного союзу, зокрема з Російської Федерації. «Сьогодні ми відчуваємо загрозу, в першу чергу, щодо нашої наукоєм­ної і технічно складної промисло­вості з високою доданою вартістю – насамперед машинобудування», – сказав він, зауваживши, що не меншою проблемою є питання по­стачання українських труб і конди­терських виробів.

На переконання Президента України, дієвим механізмом розв’язання порушених на зустрічі питань має стати тісна співпраця Уряду, Українського союзу про­мисловців та підприємців і Феде­рації профспілок України. За ре­зультатами зустрічі Віктор Януко­вич дав доручення Уряду відпра­цювати порушені профспілками та роботодавцями проблеми й під­готувати відповідні пропозиції. «Пропозиції, наші спільні дії ми будемо разом з вами узгоджувати, а Уряду я обов’язково дам доручен­ня, щоб він з вами тримав зв’язок», – запевнив Глава держави.

13.11.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
НОВИНИ

23.10.2017 22:16

23.10.2017 22:15

16.10.2017 13:48

16.10.2017 13:47

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:41

11.10.2017 12:40

02.10.2017 01:36

02.10.2017 01:35

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів
УВАГА!

В №9 за 3 березня 2011 року було надруковано статтю "Доплати дітям війни: підтримка чи знущання?", у якій йшлося про ігнорування Пенсійним фондом ЗУ "Про соціальний захист дітей війни", згідно з яким ця категорія пенсіонер в має право на надбавку у розмірі 30% мінімальної пенсії . Усіляки ділки від адвокатури пропонують пенсіонерам допомогу у складанні позовної заяви за розцінками від 150 до 370 гривень. Прагнучи заощадити пенсійні гроші, ми пропонуємо використати ШАБЛОН, за яким кожен з дітей війни може самостійно скласти позовну заяву.

Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2015©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання