« на головну 25.07.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1111)
17
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

Людина, яка наближала День незалежності України

Людина, яка наближала День незалежності України

Відзначення річниці Дня незалеж­ності України у Еміла Федорови­ча Ландовського завжди викли­кає спогади про те, що у серпні 1991 року він, працюючи на посаді голо­ви Ужгородської міської ради, був причетним до тих буремних подій.

У складних соціально-політичних умовах того періоду, за під­тримки депутатів міської ради, громад­ських і політичних організацій, що виступали за незалежність України, в обласному центрі За­карпаття було проведено низку важливих заходів, спрямованих на утвердження самостійності й незалежності України.

19 серпня 1991 року Ужгород­ська міська рада, практично єдина в Україні, заявила на се­сії, що не підтримує і засуджує антиконституційний путч у Москві і дії Державного комі­тету з надзвичайного стану на території України. Така рішу­ча позиція надалі сприяла ста­новленню України як незалеж­ної держави.

За активного сприяння Емі­ла Ландовського протягом 1990– 1994 років у м. Ужгороді було за­проваджено нові форми підпри­ємницької діяльності, створено перші приватні фірми, товари­ства, спільні підприємства, пер­ші гімназії, ліцеї, творчі школи для обдарованих дітей, здій­снювалося широке житлове бу­дівництво. Проведено декому­нізацію історичної і культурної спадщини. Вулицям та площам міста повернули їх історичні назви. Мер був ініціатором встановлення зв’язків з міста­ми - побратимами у США, Німеч­чині, Канаді, Італії, Угорщині, Словаччині, що дозволило запо­зичити передовий досвід у галу­зях виробництва, організувати навчання молоді за кордоном, отримати значну гуманітарну допомогу для лікувальних за­кладів міста. Еміл Федорович є почесним громадянином м. Корваліс (США). Також ним багато зроблено для організації дозвілля молоді, розвитку фі­зичної культури і спорту. У ви­рішенні цих питань активно до­помагала постійна депутатська комісія у справах молоді, фіз­культури і спорту міської ради, до складу якої входив нинішній голова Закарпатської облпроф­ради Володимир Фленько.

Високому іміджу міста над Ужем сприяло проведення в Ужгороді у 1990 році малої олімпіади – XIX Міжнародних спортивних ігор школярів.

Завдяки Емілу Федоровичу було налагоджено взаємодію міської влади з громадськими та політичними організаціями. Вперше було укладено регіо­нальну угоду між Ужгород­ською міськрадою та Закарпат­ською обласною радою профспі­лок (2002–2004 рр.). До речі, на виборах до міської ради Еміла Ландовського кандидатом у де­путати висунула профспілкова організація центрального га­строному.

Підсумком політичної і гро­мадської діяльності Еміла Ландовського в період створен­ня незалежної держави став ви­хід у видавництві «Карпати» його книги «Ужгород на зламі епох», де йдеться про станов­лення м. Ужгорода у перші роки незалежності України, її розбудову.

Нині Еміл Федорович займа­ється активною громадською діяльністю. Його обрано голо­вою Ради старійшин при Ужго­родській міській раді, головою Ужгородського міського гро­мадського об’єднання «Депу­татський клуб «Позиція». Він також є радником голови За­карпатської обласної ради профспілок з гуманітарних пи­тань на громадських засадах. За його участю було укладено Меморандум про співпрацю між Ужгородською міськрадою та Закарпатською облпрофра­дою (2017 р.) та Меморандум про співпрацю між Закарпат­ською облдержадміністрацією і Закарпатською облпрофра­дою (2018 р.).

Під час Всеукраїнської попе­реджувальної акції протесту профспілок у м. Ужгороді 30 червня Еміл Ландовський се­ред профспілкових активістів був на площі Народній, протес­туючи проти порушень консти­туційних прав людей праці та порушень прав профспілок, у тому числі майнових.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

15.08.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

17.07.2021 17:44

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання