« на головну 21.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (996)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

Дорога його життя

Дорога його життя

Традиційне професійне свято з радістю відзна­чає ветеран профспілко­вого туризму Степан Дми­трович Іванишин, якому нещодавно виповнило­ся 85 років. Він з гордістю говорить, що Бог створив нашу незрівнянну чудову природу, а створена Ним людина – творить культу­ру, тобто виробничу і со­ціальну інфраструктуру, сферу туристично-екс­курсійних послуг.

С тепан Дмитрович наро­дився у багатодітній хлі­боробській сім’ї у селі Ве­лика Кам’янка Коломий­ського району на Івано- Франківщині. Батьки назавжди прищепили йому любов до праці, до християнської віри, до рідної Укра­їни. І ці щирі, гарячі почуття він зберігає все життя, всі сили і здоров’я віддає людям, отчому краю.

Після армійської служби працю­вав на цілині, був прохідником на шахті. Закінчивши економічний факультет Київського інституту народного господарства, працював у державних і господарських орга­нізаціях, користувався авторите­том і повагою серед людей. Його неодноразово обирали депутатом місцевих рад, і він гідно захищав права й інтереси виборців.

Познайомилися ми з ним у 1998 році, коли його призначили гене­ральним директором Івано-Фран­ківської обласної ради з туризму та екскурсій, а я тоді працював на­чальником відділу кадрів та оргро­боти Республіканської ради, ниніш­нього «Укрпрофтуру». І він відразу ж показав себе знавцем проблем і специфіки туристсько-екскурсійної системи, виявив глибоку обізна­ність з рекреаційним природно-клі­матичним потенціалом мальовни­чого Прикарпаття. Напевне, цьому сприяла його багаторічна робота головою Яремчанської міської ради, на території якої інтенсивно розвивалась курортно-туристична сфера. Саме тут розміщувалась одна з найбільших в Україні – тур­база «Гуцульщина», занесена до міжнародного туристичного ката­логу. А в підпорядкованому місь­краді селищі Ворохта облаштова­ний знаменитий трамплін.

У той час в області нараховува­лось 7 турбаз на 1600 стаціонарних місць, а в літній період додатково відкривалось ще 600–700 спальних місць у туристичних наметах. Пра­цювали 7 бюро подорожей та екс­курсій, автобаза, контрольно-ряту­вальна служба. У період масового прийому туристів їх обслуговува­ли майже 2600 осіб персоналу. Ту­ризм здійснював значний внесок у державний і профспілковий бю­джети. Під керівництвом С.Д. Іва­нишина, у зв’язку з переходом на ринкові реформи, було реорганізо­вано акціонерно-комерційне об’єднання «Івано-Франківськту­рист», проводилась реконструкція та модернізація туристичних об’єктів, розширювалась тран­спортна система, в обласному цен­трі побудований комфортабельний турготель «Прикарпаття».

Зрозуміло, що головною турбо­тою Степана Дмитровича були ту­ристи й екскурсанти. Адже ці люди цілий рік важко працювали і у свою відпустку мали законне пра­во на цікавий і насичений відпочи­нок та повноцінне оздоровлення. Варто зазначити, що члени проф­спілок та їхні сім’ї отримували пу­тівки за найнижчими цінами, а учасники війни, пенсіонери, бага­тодітні родини, сироти, інваліди, «афганці», «чорнобильці» та інша соціально незахищена частина на­селення отримували їх на пільго­вих умовах, і навіть безоплатно.

Ось чому питання якості обслу­говування відпочиваючих, умови їх проживання і харчування, розши­рення асортименту послуг завжди були актуальними. З ініціативи С.Д. Іванишина проводилась атес­тація кадрів та активу, був створе­ний філіал Інституту туризму ФПУ. Особливого значення надавалось використанню історичних і пам’ятних місць, активізації само­діяльного туризму, впровадженню «зеленого туризму», вивченню гу­цульського менталітету і побуту, місцевих релігійних традицій.

По праву вважає себе вихован­цем С.Д. Іванишина голова прав­ління ПрАТ «Івано-Франківськту­рист», заслужений працівник сфе­ри послуг України Іван Парипа. Він говорить про нього, як про дбайливого господаря, мудрого ке­рівника і наставника. Добрим сло­вом ветерана туризму згадують ди­ректор Косівського санаторію «Карпатські зорі» Андрій Нико­люк, директор комплексу «Верхо­вина» Василь Шипчук та багато ін­ших. Адже він залишив вагомий слід, і зараз часто буває в туристич­но-екскурсійних організаціях, ді­литься з працівниками багатим до­свідом і цінними рекомендаціями та порадами.

А Степан Дмитрович з теплотою відгукується про колишніх голів правління «Укрпрофтуру» Віктора Западню і Петра Слободяна, свого легендарного попередника на по­саді голови обласної ради Юрія Шморгуна, багатьох колег, з якими багато зроблено для розвитку профспілкового туризму.

Як справжнього громадянина і патріота України Степана Дмитро­вича Іванишина глибоко непокоїть складна політична і соціально-еко­номічна криза в нашій державі, триваючі військові дії на сході кра­їни, низький рівень життя людей. Та він упевнений, що з часом ці злободенні питання буде вирішено позитивно.

ІВАН ГАВРИЛИШИН,

ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

06.10.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання