« на головну 21.09.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (965)
30
Серпень
 
Інтерв’ю
 
Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»

Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

30 РОКІВ НА ПРОФСПІЛКОВІЙ РОБОТІ

30 РОКІВ НА ПРОФСПІЛКОВІЙ РОБОТІ

На самому початку осені завідувач організа­ційно-масового відділу профспілкового ко­мітету ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», заслужений ветеран праці цього провідного в хімічній галузі підприємства Тетяна Лісовська відзначає відразу два юві­леї. Перший – кругла життєва дата, а другий – 30-річчя штатної профспілкової роботи, за яку вона удостоєна вищої нагороди Феде­рації профспілок України «Профспілкова відзнака».

В загалі, профспілковим акти­вістом молодий хімік стала ще під час навчання. Вияви­ла свій громадський хист і працюючи у виробничій лаборато­рії. Тоді ж її обрали до складу проф­спілкового комітету підприємства, а незабаром, вже як голову організа­ційно-масової комісії, запросили сюди на роботу. «У кожного з наших лідерів було чому повчитися, – зга­дує Тетяна Володимирівна. – Звіс­но, багато спікувалася з активіста­ми, придивлялася, як діють вони, намагалася допомагати».

Ось так і склався її унікальний досвід, який усім став у пригоді і який дуже цінують у багатотисяч­ній організації підприємства. Він помножений на талант спілкування та щире прагнення бути корисною. Авторитетна завідувач відділу за­вжди в оточенні членів профспілки.

«Тетяна – душа багатьох справ, причому в самих різних сферах, – розповідає голова червонохресної організації підприємства Тетяна Кравченко. – Приміром, для залу­чення до профспілки юнаків та ді­вчат із підшефних професійних училищ вона ініціювала проведен­ня тут цікавих молодіжних фору­мів «Ти й профспілка». Попри без­ліч турбот організувала шефство жіночого активу над класом місце­вої школи-інтернату для дітей-си­ріт, показує в цій роботі приклад. Ми опікуємось і над маленькими дітьми, а незабаром будемо вла­штовувати для них випускний ве­чір. А як цікаво в нашому жіночо­му клубі при профспілковій бібліо­теці, який діє також завдяки Тетя­ні!»

Робочі ж будні Тетяни Володими­рівни сповнені турботами в первин­них організаціях, налагодженням їх методичного забезпечення, навчан­ням активістів, підготовкою різно­манітних заходів. Без неї важко уявити й діяльність «азотівської» комісії із соціального страхування, інформаційну роботу профкому, зо­крема наповнення сайтів, випуск профспілкового вісника, розповсю­дження газети «Профспілкові вісті».

Навіть численні власні захоплен­ня ця небайдужа до всього, багато­гранна жінка поєднує із профспіл­ковими справами. Так, приміром, організували пісенні, літературні (з профспілкової тематики) конкурси, змагання рибалок, турніри з бад­мінтону, виставки праць майстрів та майстринь народного вжитково­го мистецтва, фоторобіт, досягнень садоводів-аматорів, кулінарів-кон­дитерів, вікторини тощо. Багато з них – родинні, з участю дітей.

Зрозуміло, проводяться огляди- конкурси між первинними органі­заціями, профгрупами. Особливу турботу Тетяна Володимиріва вияв­ляє до профспілкової організації не­працюючих пенсіонерів-хіміків, яка входить до «азотівської».

Сьогодні, як уже повідомляли «Профспілкові вісті», Сєвєродо­нецький «Азот», його працівники переживають нелегкі часи. За сло­вами голови профкому ПрАТ «Сєвє­родонецьке об’єднання «Азот», чле­на Ради ФПУ Валерія Черниша, пер­винка організовує багато заходів із захисту прав та інтересів людей праці. І Тетяна Володимирівна віді­грає велику роль у підготовці офі­ційних звернень, в організації масо­вих акцій у Сєвєродонецьку та сто­лиці. Під час офіційних зустрічей представників колективу та проф­спілок із представниками вищих ор­ганів влади у Києві, які вдалося провести за участю народного депу­тата України Сергія Капліна, Тетя­на Лісовська взяла на себе їх офіцій­не фіксування. Як завжди, все зро­била бездоганно. «Добре, коли по­руч така надійна людина», – заува­жує Валерій Сергійович.

Нині, з поновленням роботи «Азо­ту», якого вдалося досягти за напо­ляганням профспілок, до трудового колективу, його профспілкової ор­ганізації приходять нові люди. Й жоден з них не залишиться поза увагою досвідченого, турботливого профспілкового працівника Тетяни Лісовської.

Семен ПЕРЦОВСЬКИЙ

 

ВАЛЕРІЙ ЧЕРНИШ, ГОЛОВА ПРОФКОМУ ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АЗОТ»:

«Ми організуємо багато заходів із захисту прав та інтересів людей праці, і Тетяна Володимирівна відіграє велику роль у підготовці офіційних звернень, в організації масових акцій у Сєвєродонецьку та столиці.

Під час наших офіційних зустрічей з представниками вищих ор­ганів влади у Києві, які вдалося провести за участю народного депутата Укра­їни Сергія Капліна, вона взяла на себе їх офіційне фіксування. Як завжди, все зробила бездоганно. Добре, коли поруч така надійна людина!»

 

ВЕЛИКЕ ЖИТТЯ МАЛЕНЬКИХ ЦЕГЛИНОК

ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1» відзначило подвійне свято: професійне і 60-річчя підприємства. З цієї нагоди дирекція та профспілковий комітет провели урочисті збори.

Н еспроста працівників і ветеранів праці зібрали на подвір’ї заводу – саме тут як на долоні видно підсумок 60-річного виробничого шляху: від примітивних споруд і технологій до сучасних добротних приміщень, включаючи соціальні (душові, роздягальні, побутові кімнати, їдальню із символічни­ми цінами на обіди). Окремо варто згадати про подвір’я: охайне, доглянуте, з парково-квітниковою зо­ною, альтанками, облаштованим бюветом. Якби не крани і не вантажні майданчики на віддалі, можна було б сприйняти цегельний завод за оздоровчий чи ін­ший культурний заклад. Відповідно до дизайну під­приємства гарно одягнулися й присутні – зовні й не скажеш, що це працівники цегельного заводу. То рані­ше робота на ньому пов’язувалася з брудом, була мало­привабливою. Сьогодні це сучасне виробництво з вели­кими замовленнями по всій Україні, на яке влаштува­тися непросто, треба постояти в черзі. А працюючі, отримуючи гідну зарплату і соціальний пакет, не по­спішають розривати зв’язки з підприємством.

Вітаючи колектив з подвійним святом, директор заво­ду Юрій Марущак акцентував увагу на важливості професії будівельника: і для країни, і для кожного її мешканця. «Приємно, що значну частину будівельної роботи виконуємо й ми – випускаємо маленькі цеглин­ки, які дають змогу людям зводити житло, інші спору­ди. Без нашої цеглини будівельна галузь не може обі­йтися. Наше підприємство за короткий час посіло гід­не місце на ринку будівельної продукції. Вона цінуєть­ся за якість. Цього року нашу продукцію замовники за­бирають, як кажуть, з руками. Усе завдяки щоденній добросовісній праці кожного члена колективу. Якщо розглядати 60 років щодо людини, то це поважний вік, час виходу на пенсію. Для підприємства – це час роз­квіту і старту в майбутнє».

Того дня чимало працівників та ветеранів виробни­цтва отримали відзнаки та премії, в тому числі проф­спілкові. Окремий подарунок колективу від дирекції – екскурсія до Уманського дендропарку.

Григорій СВЯТУН,

голова Кіровоградського обкому профспілки працівників будівництва і промбудматеріалів


03.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

03.09.2018 00:04

03.09.2018 00:04

18.08.2018 23:39

18.08.2018 23:37

18.08.2018 23:29

18.08.2018 23:28

05.08.2018 00:18

22.07.2018 00:58

22.07.2018 00:39

08.07.2018 02:28

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання