« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ЗАКОНОПРОЄКТ «ПРО КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ» ПОТРЕБУЄ ДООПРАЦЮВАННЯ

ЗАКОНОПРОЄКТ «ПРО КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ» ПОТРЕБУЄ ДООПРАЦЮВАННЯ

Засідання СПО репрезента­тивних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні було присвячене ухваленню рі­шення щодо позиції сто­совно законопроєкту «Про колективні трудові спори», а також низці інших акту­альних для профспілок пи­тань.

На початку Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий наголосив, що сьогоднішня робота має бути спря­мована на вироблення консолідо­ваної позицієї профспілок стосов­но цього важливого документу.

Перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, за­ступник Голови ФПУ Олександр Шубін поінформував присутніх про те, що за минулий з попере­днього засідання період, від чле­нів СПО надійшли пропозиції, які враховані у проєкті рішення, представленому сьогодні на роз­гляд СПО. Також пройшло обгово­рення законопроєкту у Національ­ній академії правових наук Укра­їни, у Національній школі суддів України, які також дали свої про­позиції та зауваження, зокрема, щодо процедури судового розгля­ду можливих колективних трудо­вих спорів та ін.

Напередодні відбулась нарада з представниками СПО сторони роботодавців на національному рівні, де також обговорювався за­значений законопроєкт, за під­сумками якої по багатьох позиці­ях профспілкам і роботодавцям вдалося знайти шляхи розв’язання спірних питань.

Під час обговорення наголоше­но, що одна з принципових пози­цій профспілок щодо цього доку­менту стосується неприйнятності використання у тексті поняття ло­кауту, тому що саме це явище сприймається неоднозначно, зо­крема, з правової точки зору, як у європейському так і у вітчизняно­му експертному середовищі.

Через це запропоновано не ви­користовувати термін «локаут» і як один з варіантів запропонувати використовувати альтернативний термін, наприклад, – «дії робото­давця у зв’язку з проведенням страйку», або «дії під час оголо­шення страйку» тощо.

У рішенні СПО також зазначено:

– погодитися із пропозиціями та зауваженнями членів СПО об’єднань профспілок до проєкту Закону України «Про колективні трудові спори», який, на переко­нання профспілок, потребує по­дальшого доопрацювання;

– для продовження роботи над законопроєктом направити про­позиції СПО об’єднань профспі­лок до НСПП, а у робочій групі при його доопрацюванні наполе­гливо відстоювати профспілкові пропозиції.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

 

29.08.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання