« на головну 08.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

Солідарна підтримка американських профспілок

Солідарна підтримка американських профспілок

  6 липня у Будинку профспілок Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий провів робочу зустріч з дирек­тором Міжнародного центру «Солідар­ність» Американської федерації праці – Конгресу виробничих профспілок Ста­ніславом Ченюхом.

В ідбулось обговорення пи­тань, пов’язаних з викли­ками та загрозами існую­чій системі соціально - тру­дових відносин, діяльнос­ті фондів соціального страхування, протидії широкомасштабному на­ступу влади на права працівників та профспілок в Україні.

Голова ФПУ поінформував між­народних партнерів про Всеукраїн­ську попереджувальну акцію про­тесту профспілок біля парламенту й Офісу Президента України, робо­чу зустріч профспілкового керівни­цтва з Прем’єр - міністром України Денисом Шмигалем та Головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим.

Григорій Осовий наголосив, що профспілки, незважаючи на сис­темний тиск влади, не зійдуть з лі­нії боротьби, послідовного й ефек­тивного захисту прав працівників.

Учасники зустрічі окреслили перспективи подальшої спільної роботи з протидії антиконститу­ційним, антисоціальним та анти­профспілковим законодавчим іні­ціативам.

В обговоренні також взяли участь представники ГО «Трудові ініціативи».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Люк Девінь: «Законопроєкт № 2681 має бути відкликаний»

На початку червня Глобальна профспіл­ка IndustriALL разом з Європейською проф­спілкою IndustriALL звернулася до Вер­ховного представ­ника ЄС із питань за­кордонних справ і політики безпеки Жо­зепа Борреля-Фон­тельєса з проханням закликати українську вкладу відкликати законопроєкт № 2681.

Н ещодавно від Європейської служби зовнішніх справ (ЄСЗС), яка виконує обов’язки Міністерства закордонних справ та дипломатичного корпусу на рівні Європейського Союзу, надійшла відпо­відь на їхнє звернення за підписом директора з питань Східного партнерства, заступника керуючого ди­ректора ЄСЗС із питань зовнішньої діяльності в Європі та Центральній Азії Люка Девіня.

Як зазначив Люк Девінь, ЄС вважає Україну пріоритет­ним партнером та активно підтримує демократичні рефор­ми з метою забезпечення верховенства закону та правосуд­дя в країні. «Ми перебуваємо у тісному діалозі з нашими українськими партнерами, зокрема з трудових питань. Єв­ропейська служба зовнішніх справ, Європейська комісія та Представництво ЄС у Києві уважно стежать за процесом трудових реформ в Україні у тісній співпраці з Міжнарод­ною організацією праці (МОП). У січні я мав зустріч у Брюс­селі з представниками українських профспілок, Європей­ської конфедерації профспілок та Європейської профспілки громадського обслуговування, на якій профспілкова сторо­на заявила про стурбованість декількома законопроєктами, що стосуються сфери праці. Ми підтвердили, що ЄС буде й надалі наполягати, щоб українські органи влади врахували оцінки міжнародних експертів під час подальшої роботи над законопроєктами, щоб вони відповідали зобов’язанням, взятим Україною згідно з конвенціями МОП та Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

ЄСЗС, інші служби Європейської комісії, наше Представ­ництво у Києві уважно стежать за ситуацією з трудовою ре­формою і будуть порушувати це питання у тісній співпраці з МОП під час двостороннього діалогу з Україною у рамках Угоди про асоціацію».

26 червня Федерація профспілок України разом з Конфе­дерацією вільних профспілок України поінформували Представництво ЄС в Україні про численні порушення по­ложень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у законо­проєкті № 2681 та про ігнорування органами влади України відповідних рекомендацій Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав, якими запропоновано від­кликати, зокрема, вказаний законопроєкт, а також, врахо­вуючи, що Представництво підтримало проведення аналізу попереднього законопроєкту «Про працю», звернулися з проханням, як виняток, розглянути можливість проведен­ня аналізу нового однойменного законопроєкту на відпо­відність згаданій Угоді між Україною та ЄС, і надіслати його Кабінету Міністрів та Верховній Раді.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ АПАРАТУ ФПУ

 

До теми

IUF висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з наступом на права профспілок в Україні

Про це зазначено у листі генерального секретаря IUF Сью Лонглі до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

IUF (The International Union of Food) – це глобальна профспілкова федерація, що представляє праців­ників харчової промисловості, сільського господарства, готелів, ресторанів, громадського харчу­вання та тютюнового сектору. В її складі – 425 організацій із 127 країн, у тому числі України. Членські ор­ганізації IUF рішуче виступають проти прийняття нових законопро­єктів № 2681 і № 2682, які порушу­ють міжнародні трудові норми.

У листі, зокрема, зазначається:

«Наскільки ми розуміємо, зако­нопроєкти містять положення щодо:

• обмеження на здійснення пра­ва на свободу асоціацій шляхом скорочення числа профспілок на робочих місцях;

• відмови керівному персоналу в праві на створення або вступ до профспілки;

• встановлення мінімального порогу членства, який підриває право працівників створювати профспілки або вступати в них за своїм вибором на робочому місці, особливо для працівників малих і середніх підприємств;

• створення нового профспілко­вого наглядового органу з широки­ми і неконтрольованими повнова­женнями щодо контролю за діяль­ністю профспілок;

• скасування зобов’язання робото­давця надавати профспілкам інфор­мацію про колективні переговори;

• обмеження доступу профспі­лок до системи перевірки збору членських внесків і надання уряду повноважень конфісковувати влас­ність профспілок, що підриває неза­лежність і автономію профспілок;

• обмеження права працівників на страйк і надання можливості ро­ботодавцю припинити роботу че­рез тиск на працівників під час тру­дових конфліктів.

Ми закликаємо вас забезпечити дотримання Україною як своїх між­народних зобов’язань, так і своєї на­ціональної Конституції, відкликав­ши проєкти законів № 2681 і 2682, і вступити в переговори з профспіл­ками стосовно будь-яких нових про­позицій щодо внесення поправок у трудове законодавство країни».

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

20.07.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання