« на головну 08.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

Григорій Осовий: «Профспілки готові використовувати весь арсенал захисту прав людини праці»

Григорій Осовий: «Профспілки готові використовувати весь арсенал захисту прав людини праці»

Про це Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григо­рій Осовий заявив під час прес-конференції «Про дії профспілок щодо недопущення прийняття за­конодавчих ініціатив, які порушу­ють права найманих працівників і профспілок», що відбулась 25 черв­ня в інформаційній агенції УНІАН.

У прес-конференції також взяли участь заступник Голови СПО об’єднань профспілок, голова Кон­федерації вільних профспілок України, народний депутат Украї­ни Михайло Волинець, заступник Голови СПО об’єднань профспілок, голова Об’єднання всеукраїнських автономних профспі­лок Анатолій Широков, голова Федерації профспілок транспортників України Вадим Бубняк. «Ми твердо переконані, що зараз є всі передумови для співпраці усіх соціальних партнерів – профспілок, роботодавців, Уряду для того, щоб у цих складних умовах зробити кроки вперед для досягнення покращення со­ціально-економічної ситуації в Україні, під­вищення рівня захисту законних прав та ін­тересів працівників, – наголосив Григорій Осовий. – Ми із свого боку зробили для цього багато. Йдеться і про численні звернення до керівництва держави, Уряду, парламенту, окремих міністерств і відомств з конкретни­ми пропозиціями, і про нашу солідарну під­тримку трудових колективів, медиків, пра­цівників підприємств. Профспілки готові до соціального діалогу, але якщо влада не до­слухається до нашого заклику і буде ігнору­вати профспілки, трудові колективи, людей праці, ми готові й до активних дій – вуличних акцій протесту, інформаційних пікетувань. Але, вважаємо, все ж краще сісти за стіл пере­говорів і вести діалог».

Під час заходу було оголошено позицію на­ціональних профцентрів – членів Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок щодо протидії системному наступу влади на закон­ні права та інтереси працівників і профспі­лок. Зокрема, йшлося про порушення консти­туційного права на об’єднання у профспілки, намагання нав’язати й узаконити «рабське» трудове законодавство та інші антисоціальні законодавчі ініціативи.

Також анонсовано проведення 30 червня у м. Києві та регіонах України попереджуваль­них вуличних інформаційних пікетувань державних установ з вимогою недопущення розгляду Верховною Радою України законо­проєктів «Про внесення змін до деяких зако­нодавчих актів України (щодо окремих пи­тань діяльності професійних спілок)» № 2681 та «Про працю» № 2708.

Учасники прес-конференції відповіли на численні запитання, що надійшли з різних регіонів України.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

СПО об’єднань профспілок: «Зупинимо просування законопроєкту про працю!»

СПО профспілок вимагає від Кабінету Міністрів України зупинити просування законопроєкту «Про працю» як такого, що суперечить Конституції Укра­їни, актам міжнародного права, ратифікованим Україною, та директивам Європейського Союзу, й приєднатися до розробки кодифікованого акта в сфері праці, розпочатого робочою групою при Ко­мітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

В ідповідний лист направле­но Прем’єр-міністру Укра­їни Денису Шмигалю та міністру розвитку еконо­міки, торгівлі та сільсько­го господарства України Ігорю Пе­трашку. У листі, зокрема, зазначаєть­ся, що СПО вже втретє опрацьовано проєкт Закону України «Про працю», що надійшов в порядку інформуван­ня від Мінекономрозвитку.

Але СПО об’єднань профспілок вимушений вкотре наголосити, що зазначений проєкт, як і той, що ініці­ювався попереднім складом Уряду, спрямований на запровадження нео­ліберальних спрощених підходів до реформування трудового законодав­ства, розроблявся без врахування українських реалій у сфері праці, широких публічних дискусій і фахо­вого обговорення цілей, завдань і очі­куваних результатів для суспіль­ства. Попередній проєкт отримав не­гативну оцінку не лише профспілок, а й експертів Міжнародного бюро праці та провідних національних за­кладів освіти.

Крім того, результати місії Між­народної конфедерації профспілок, яка перебувала в Україні з 25 по 27 лю­того 2020 року, підтвердили висновки СПО об’єднань профспілок про невід­повідність урядового проєкту Закону України «Про працю», який був заре­єстрований у Верховній Раді України за № 2708 від 28.12.2019, нормам між­народного права та директивам ЄС.

Включення до проєкту під час до­опрацювання окремих (вибіркових) положень, а саме: міжнародні догово­ри є також джерелом трудового права України; визначено представників працівників відповідно до вимог Кон­венції МОП, виписано зобов’язання роботодавця провести консультації з представниками працівників у разі звільнення за власною ініціативою роботодавця працівників, які відмо­вились працювати у зв’язку із зміною істотних умов праці, а також у разі звільнення працівників з причин еко­номічного, технологічного, структур­ного характеру; відповідно до вимог Європейської соціальної хартії (пере­глянутої) пропонується встановити тривалість щорічної відпустки 28 ка­лендарних днів; залишили чинними акти колишнього Союзу РСР та Укра­їнської РСР у сфері праці, якими ра­тифіковано міжнародні договори, і деякі інші, не дає підстави стверджу­вати про врахування пропозицій за­інтересованих сторін.

З огляду на це, позиція СПО об’єднань профспілок щодо проєкту Закону України «Про працю» зали­шається незмінною: він є таким, що суперечить Конституції України, ак­там міжнародного права, ратифіко­ваним Україною, та директивам Єв­ропейського Союзу.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

06.07.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання