« на головну 23.10.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1024)
17
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Володимир Ворох: «За молоддю – майбутнє профспілок»

Володимир Ворох: «За молоддю – майбутнє профспілок»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

Чи забезпечені в Україні права профспілок?

Чи забезпечені в Україні права профспілок?

7 листопада у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного за­безпечення відбулися слухання на тему «Про стан дотримання в Україні прав профспілок та організацій роботодавців відповідно до Конвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію».

У дискусії взяли участь Голова Феде­рації профспілок України Григо­рій Осовий, представники ФПУ та її членських організацій, інших всеукраїнських репрезентативних об’єднань профспілок та організацій робото­давців, науковці, народні депутати, представ­ники центральних та місцевих органів вико­навчої влади, міжнародних організацій.

Перший заступник голови Комітету, пред­ставник ФПУ у Верховній Раді Сергій Каплін, відкриваючи засідання, зазначив, що «вже давно Уряд як інститут розпочав цілу кампанію з при­ватизації і дресирування профспілок». За його словами, «таке ставлення до ФПУ, вільних, неза­лежних профспілок, часом неможливість зустрі­чей з Прем’єр-міністром, профільними віце- прем’єрами, відсутність системного діалогу, рей­дерські напади на інститути, які управляються спільно сторонами соціального діалогу, зухвала цинічна поведінка і неетичні висловлювання є замахом на асоціацію працівників і практикою, що несумісна з європейськими стандартами».

Сергій Каплін повідомив, що незабаром він виступатиме на зборах Партії європейських со­ціалістів, де планує половину свого виступу при­ділити темі знищення профспілок в Україні. Представник ФПУ у парламенті висловив сум­нів щодо того, що через заходи протесту, ради­кальні дії можна стабілізувати й унормувати ставлення Уряду до профспілок. Говорячи про конкретні випадки, він навів численні захоплен­ня приміщень профспілок. Сергій Каплін наго­лосив, що Уряд в цьому питанні усувається від будь-яких рішень.

Звертаючись до представників профспі­лок, він висловив їм підтримку з боку Коміте­ту як надійного партнера в боротьбі за їхні права.

Про конкретні випадки спроб рейдерського захоплення профспілкового майна на прикладі Закарпаття поінформував присутніх голова За­карпатської облради профспілок Володимир Фленько.

Учасники слухань зазначили, що положення Конвенції МОП № 87 про свободу асоціації та за­хист права на організацію майже повністю імп­лементовано в законодавство України. Одним з головних принципів, закладених Конвенцією № 87, є обов’язок держави утримуватися від будь- якого втручання у діяльність організацій праців­ників і роботодавців, здатного обмежити їх право або перешкоджати його законному здійсненню.

За глобальним індексом прав Міжнародної конфедерації профспілок за 2017 рік Україну від­несено до 5-ї категорії країн, де відсутні гарантії прав профспілок. В Україні мають місце випад­ки втручання в статутну діяльність профспілко­вих організацій роботодавців, органів державної влади, в тому числі судової, органів місцевого самоврядування, запровадження фінансового контролю за діяльністю профспілок, ускладнен­ня механізмів реєстрації профспілкових органі­зацій, фактичне застосування подвійного опо­даткування внесків членів профспілок.

Крім того, зафіксовано факти нападів на мир­ні зібрання профспілок, застосування фізичної сили до профспілкових лідерів, а також заборо­ни роботодавцями членам виборних органів профспілкових організацій та їх повноважним представникам безперешкодно відвідувати під­приємства, установи й організації, де працюють їх спілчани, перешкоджання новими власника­ми підприємств створенню профспілок.

Складною залишається ситуація з матеріаль­ною базою профспілок. Захист профспілкового майна є важливим для забезпечення свободи об’єднання. МОП у низці випадків приймала рі­шення, що будь-які обмеження свободи профспі­лок на управління та використання їх майна і коштів на власний розсуд є несумісними з прин­ципом свободи об’єднання, водночас наголошу­ючи на тому, що це застосовується до «законних профспілкових цілей», і що Уряд не повинен про­водити аудит профспілок, окрім виняткових ви­падків, що підпадають під судовий розгляд.

У контексті зазначеного СПО об’єднань профспілок привертає особливу увагу до штуч­ного затягування Урядом прийняття рішень, спрямованих на законодавче врегулювання майнових прав профспілок. ФПУ запропонова­но Уряду внести на розгляд Верховної Ради України розроблений нею проект Закону Укра­їни «Про внесення змін до статті 34 Закону Укра­їни «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» з метою забезпечення дотримання рівних прав професійних спілок з іншими орга­нізаціями громадянського суспільства, право власності на майно яких вже законодавчо вре­гульовано. Проте відповідний законопроект до парламенту не надходив, а за інформацією СПО об’єднань профспілок, Урядом підготовлено за­конопроект, метою якого є повна націоналізація майна профспілок.

За результатами виступів учасники слу­хань ухвалили низку рекомендацій Верхо­вній Раді та Кабінету Міністрів.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ,

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ «ПВ»

19.11.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

18.10.2019 15:09

18.10.2019 15:08

18.10.2019 15:07

18.10.2019 15:06

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання