« на головну 22.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

Захистити вітчизняні хімічну та нафтохімічну галузі від російської експансії!

Захистити вітчизняні хімічну та нафтохімічну галузі від російської експансії!

Об’єднання підприємств хіміч­ної галузі «Союз хіміків України» і Центральна рада Профспілки пра­цівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України звернулись до Президента Укра­їни, Голови Ради національної безпеки і оборони України Пе­тра Порошенка з листом, у якому пропонують внести на розгляд та затвердження РНБО питання про застосування персональних спеці­альних економічних та інших об­межувальних заходів (санкцій) у вигляді обмеження торговельних операцій до певних компаній, під­приємств, а також до власників вказаних компаній відповідно до запропонованого списку.

«Я к стало відомо з публіч­них джерел, РНБО України розглядає можливе запроваджен­ня санкцій проти низ­ки російських компаній і фізичних осіб, діяль­ність яких загрожує національним інтересам України, – зазначається в зверненні, підписа­ному головою Профспілки працівників хіміч­них та нафтохімічних галузей промисловості України Василем Мойсюком та президентом Об’єднання підприємств хімічної галузі Укра­їни «Союз хіміків України» Олексієм Голубо­вим. – Ситуація в хімічній галузі та загрози національній безпеці України обговорювали­ся 18 травня 2018 року у м. Калуш під час спільного засідання Союзу хіміків України та ЦР Профспілки працівників хімічних та на­фтохімічних галузей промисловості України.

За результатами обговорення та аналізу наявної у нас інформації повідомляємо на­ступне. По-перше, імпорт мінеральних до­брив з Росії склав уже більше 60% в обсягах споживання українськими аграріями. За дея­кими видами азотних добрив ця частка сягає 90%. У перспективі Росія має наміри підвищи­ти свій експортний потенціал за напрямком азотної хімії у 2,5 раза до кінця 2020 року та відповідно збільшити експорт добрив у 3 рази, користуючись перевагами значно нижчих цін на основну сировину – природний газ.

Це знищить національну хімічну галузь до 2020 року. Що, власне, зараз і відбувається. Україна перебуває на межі економічної за­лежності аграрного сектору від Росії. У той же час Україна має перевищення майже вдві­чі власних потужностей з виробництва азот­ної хімії над споживанням та самостійно може забезпечити аграрний сектор добрива­ми високої якості і в необхідному обсязі.

Ситуація у власному секторі виробництва добрив створена штучно через непомірно ви­сокі ціни на основну сировину – природний газ, який у структурі собівартості добрив скла­дає близько 80%. Приведення цін на газ до оптимального рівня дозволить максимально завантажити виробництво, а збільшення обся­гів продажу добрив національного товарови­робника дозволить державі отримати більше податків, ніж від продажу природного газу.

По-друге, серед низки важливих питань, які потрібно вирішити для відновлення контролю над тимчасово окупованими тери­торіями Криму та частково Донецької та Лу­ганської областей, таких як припинення фі­нансування тероризму та сепаратизму, поси­лення міжнародного тиску, торговельних об­межень тощо, на сьогодні надзвичайно го­стрим є питання щодо імпорту мінеральних добрив з Російської Федерації до територій окремих районів Донецької та Луганської об­ластей, Автономної Республіки Крим. У тому числі, за рахунок таких поставок відбуваєть­ся економічна і військова підтримка сепара­тистів та окупація українських земель.

Відповідно до розпорядження Кабміну «Про закриття пунктів пропуску через дер­жавний кордон» частину тимчасово неконтрольованого кордону України закрито. Від­повідно до наказу ДФС України з 1 січня 2015 року припинено рух через митні пости тим­часово непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей.

У той же час, незважаючи на вказані захо­ди та заборони, як свідчить наведена статис­тична інформація, російські групи компаній «ЄвроХім», «Акрон», «ФосАгро» та «Уралхім» продовжують вести свою зовнішньоеконо­мічну діяльність як на території України, так і в окремих районах Донецької та Луганської областей, Автономній Республіці Крим.

З метою усунення грубих порушень зако­нів України, забезпечення національної без­пеки та припинення фінансування тероризму на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим, з урахуванням вимог статті 12 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України», просимо внести на розгляд та затвердження Ради національної безпеки і оборони України питання про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) від­повідно до статей 4 та 5 Закону України «Про санкції» у вигляді обмеження торговельних операцій до компаній, а також до власників вказаних компаній».

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

01.06.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання