« на головну 25.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

Захистити вітчизняні хімічну та нафтохімічну галузі від російської експансії!

Захистити вітчизняні хімічну та нафтохімічну галузі від російської експансії!

Об’єднання підприємств хіміч­ної галузі «Союз хіміків України» і Центральна рада Профспілки пра­цівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України звернулись до Президента Укра­їни, Голови Ради національної безпеки і оборони України Пе­тра Порошенка з листом, у якому пропонують внести на розгляд та затвердження РНБО питання про застосування персональних спеці­альних економічних та інших об­межувальних заходів (санкцій) у вигляді обмеження торговельних операцій до певних компаній, під­приємств, а також до власників вказаних компаній відповідно до запропонованого списку.

«Я к стало відомо з публіч­них джерел, РНБО України розглядає можливе запроваджен­ня санкцій проти низ­ки російських компаній і фізичних осіб, діяль­ність яких загрожує національним інтересам України, – зазначається в зверненні, підписа­ному головою Профспілки працівників хіміч­них та нафтохімічних галузей промисловості України Василем Мойсюком та президентом Об’єднання підприємств хімічної галузі Укра­їни «Союз хіміків України» Олексієм Голубо­вим. – Ситуація в хімічній галузі та загрози національній безпеці України обговорювали­ся 18 травня 2018 року у м. Калуш під час спільного засідання Союзу хіміків України та ЦР Профспілки працівників хімічних та на­фтохімічних галузей промисловості України.

За результатами обговорення та аналізу наявної у нас інформації повідомляємо на­ступне. По-перше, імпорт мінеральних до­брив з Росії склав уже більше 60% в обсягах споживання українськими аграріями. За дея­кими видами азотних добрив ця частка сягає 90%. У перспективі Росія має наміри підвищи­ти свій експортний потенціал за напрямком азотної хімії у 2,5 раза до кінця 2020 року та відповідно збільшити експорт добрив у 3 рази, користуючись перевагами значно нижчих цін на основну сировину – природний газ.

Це знищить національну хімічну галузь до 2020 року. Що, власне, зараз і відбувається. Україна перебуває на межі економічної за­лежності аграрного сектору від Росії. У той же час Україна має перевищення майже вдві­чі власних потужностей з виробництва азот­ної хімії над споживанням та самостійно може забезпечити аграрний сектор добрива­ми високої якості і в необхідному обсязі.

Ситуація у власному секторі виробництва добрив створена штучно через непомірно ви­сокі ціни на основну сировину – природний газ, який у структурі собівартості добрив скла­дає близько 80%. Приведення цін на газ до оптимального рівня дозволить максимально завантажити виробництво, а збільшення обся­гів продажу добрив національного товарови­робника дозволить державі отримати більше податків, ніж від продажу природного газу.

По-друге, серед низки важливих питань, які потрібно вирішити для відновлення контролю над тимчасово окупованими тери­торіями Криму та частково Донецької та Лу­ганської областей, таких як припинення фі­нансування тероризму та сепаратизму, поси­лення міжнародного тиску, торговельних об­межень тощо, на сьогодні надзвичайно го­стрим є питання щодо імпорту мінеральних добрив з Російської Федерації до територій окремих районів Донецької та Луганської об­ластей, Автономної Республіки Крим. У тому числі, за рахунок таких поставок відбуваєть­ся економічна і військова підтримка сепара­тистів та окупація українських земель.

Відповідно до розпорядження Кабміну «Про закриття пунктів пропуску через дер­жавний кордон» частину тимчасово неконтрольованого кордону України закрито. Від­повідно до наказу ДФС України з 1 січня 2015 року припинено рух через митні пости тим­часово непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей.

У той же час, незважаючи на вказані захо­ди та заборони, як свідчить наведена статис­тична інформація, російські групи компаній «ЄвроХім», «Акрон», «ФосАгро» та «Уралхім» продовжують вести свою зовнішньоеконо­мічну діяльність як на території України, так і в окремих районах Донецької та Луганської областей, Автономній Республіці Крим.

З метою усунення грубих порушень зако­нів України, забезпечення національної без­пеки та припинення фінансування тероризму на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим, з урахуванням вимог статті 12 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України», просимо внести на розгляд та затвердження Ради національної безпеки і оборони України питання про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) від­повідно до статей 4 та 5 Закону України «Про санкції» у вигляді обмеження торговельних операцій до компаній, а також до власників вказаних компаній».

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

01.06.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання