« на головну 19.02.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (987)
31
Січень
 
Інтерв’ю
 
Це особливе явище – театр малого міста

Це особливе явище – театр малого міста


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ЖОРСТКА ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ

Нинішній стан житлово-комунальної галузі є відо­браженням стану економіки країни, яка потерпає від псевдореформ, корупції, відсутності інвестицій та стратегічного бачення подальшого розвитку.

Наша галузь вже не один рік переживає складні часи. Говоримо про ре­форму, але концепції її так і не побачили. Прагнемо до за­провадження європейських стан­дартів і водночас гальмуємо еко­номічний розвиток комунальних підприємств, які попри все продо­вжують підтримувати життєздат­ність застарілого і зношеного житлового фонду, запобігають аварійним ситуаціям у життєза­безпечуючих системах.

Серед найгостріших проблем галузі – повернення з держбюдже­ту різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, борги спожи­вачів за послуги ЖКГ, а також не­дофінансування з державного бю­джету підприємств за житлові суб­сидії і пільги, які законодавчо пе­редбачені населенню.

Останнім часом спостеріга­ються досить небезпечні тенден­ції у тарифній політиці держави. Наочним прикладом невиваженої політики є значне підвищення ціни на природний газ та електро­енергію без належного економіч­ного обґрунтування, що потягло за собою подорожчання тепла, води, житлово-комунальних по­слуг. При цьому Уряд не здійснив ефективних заходів для подолан­ня корупції в органах влади й окремих галузях, легалізації ті­ньового бізнесу, збільшення опо­даткування доходів олігархів, що спрямувало б до казни держави значно більше коштів, ніж усі ан­тисоціальні новації.

На початок року заборгованість держави перед комунальними ком­паніями за субсидіями склала біль­ше 4 млрд грн. Це на додачу до бор­гів населення за спожиті житлово-комунальні послуги, які перевищи­ли 15 млрд грн.

Галузь, яка в цивілізованих країнах вважається стратегічною з точки зору життєзабезпечення на­селення, в Україні опинилася в фі­нансовій скруті й на межі вижи­вання. А від неї, між іншим, зале­жить не тільки безперебійна робо­та інженерних комунікацій будин­ків, а й діяльність промислового комплексу, об’єктів інфраструкту­ри міст та селищ.

Уряд задекларував значне зростання мінімальної заробітної плати, однак тарифні ставки пра­цівникам розраховуються, вихо­дячи із законодавчо встановлено­го розміру прожиткового мініму­му для працездатних осіб – 1600 грн, який вдвічі менший нової «мінімалки». Більш того, фактич­на величина цього соціального стандарту у цінах січня складала 3497 грн! То яка ж це реформа оплати праці, й де тут значне зростання заробітної плати?

Щодо захисту працівників га­лузевих підприємств наша Проф­спілка зайняла жорстку позицію і не допустила значного розриву мі­німальної зарплати і прожитково­го мінімуму. 10 січня було підписа­но нову Галузеву угоду між Мінре­гіоном, Об’єднанням роботодавців «Всеукраїнська конфедерація робо­тодавців житлово-комунальної га­лузі України» та ЦК Профспілки. Шляхом договірного регулювання коефіцієнтів тарифних ставок ро­бітників підгалузей, а саме підви­щення ставок на 15–16% та застосу­вання коефіцієнта 1,2 щодо робіт­ника І розряду, тарифна ставка ро­бітника ІІ розряду нині складає по­над 3200 грн. Аналогічні галузеві угоди ми підписали з іншими парт­нерами по соціальному діалогу.

Наша Профспілка робить усе, щоб покращити умови праці в га­лузі, добитися від роботодавців виконання вимог колективних до­говорів, передусім у частині вчас­ної і повної виплати заробітної плати, дотримання інших соці­альних гарантій, організації оздо­ровлення та відпочинку спілчан і членів їхніх сімей.

Напередодні професійного свя­та, яке відзначатиметься 19 берез­ня, висловлюю щиру вдячність усім працівникам житлово-кому­нальної галузі за самовіддану і сумлінну працю, яка привносить позитив у настрій людей. Завдяки їх наполегливості, працьовитим рукам не допущено масштабних зривів нинішнього опалювального сезону, підтримується належна ро­бота інженерних комунікацій, во­допровідно-каналізаційного та шляхового господарства, забезпе­чується чистота та благоустрій на­селених пунктів.

Бажаю вам, шановні спілчани, міцного здоров’я, щастя, благопо­луччя, натхнення, удачі у всіх справах, вірних друзів, миру та злагоди у родинах.

Олексій РОМАНЮК,

голова ЦК Профспілки працівників

житлово-комунального господарства,

місцевої промисловості,

побутового обслуговування населення України

18.03.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:56

06.02.2019 00:22

06.02.2019 00:20

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання