« на головну 18.01.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (983)
10
Січень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

КУРС НА ВІДНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

КУРС НА ВІДНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Зважаючи на важливість та акту­альність питань соціально-еконо­мічного захисту працівників, 1 лютого, відразу після завершен­ня засідання Уряду, Голова ФПУ Григорій Осовий мав окрему зу­стріч з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, профспілковий лідер поінформу­вав Главу Уряду про дії профспі­лок щодо запровадження новацій в оплаті праці, зокрема щодо підвищен­ня мінімальної зарплати до 3200 грн. Він повідомив, що за результатами своєї робочої поїздки до Одещини, де відбулися зустрічі з трудовими колек­тивами, профспілковим активом та керівництвом підприємств різних форм власності, урядові ініціативи ма­ють підтримку та втілюються у життя.

Також Григорій Осовий розповів Прем’єр-міністру про хід тристоронніх пе­ремовин з визначення розміру тарифної ставки і подякував за виявлену урядовою стороною солідарність з профспілками стосовно необхідності збільшення розміру ставки, принаймні, як це було минулого року, на 110% – до розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом.

Крім того, Голова ФПУ поінформував про рішення Президії НТСЕР щодо про­ведення 23 лютого засідання Нацради, де планується проаналізувати стан вико­нання Генугоди, визначення пріоритетів діяльності у контексті завдань середньо­строкової Стратегії Уряду до 2020 року, якою, зокрема, передбачено проведення реформ у сферах охорони здоров’я та освіти, забезпечення економіки но­вими кадрами тощо. У засіданні НТСЕР також мають взяти участь представники регіональних тристоронніх соціально-економічних рад. Григорій Осовий, як співго­лова НТСЕР від профспілкової сторони, запросив Прем’єр- міністра України особисто взяти участь у засіданні, на що отримав попередню згоду.

Наприкінці зустрічі Голова ФПУ пе­редав Главі Уряду експертно-правовий ви­сновок ФПУ щодо законопроекту, винесе­ного на громадське обговорення Мінеко­номрозвитку, який стосується націоналі­зації майна загальносоюзних громадських організацій. Григорій Осовий довів до ві­дома Прем’єра позицію багатомільйонно­го профспілкового активу щодо неконсти­туційності зазначеного законопроекту та його соціальної небезпеки.

 

ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ПРОВІДНИХ ГАЛУЗЕЙ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ – СПІЛЬНА СПРАВА УРЯДУ І ПРОФСПІЛОК

У Кабінеті Міністрів України відбулась робоча нарада у першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва за участю представників Федерації профспілок України.

Перший віце-прем’єр-міністр зустрівся з головами облас­них, первинних профспілкових організацій підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості, металургійної і вугледобувної галузей, сфер ЖКГ та АПК Дніпропетров­щини. У зустрічі взяли участь Голова СПО об’єднань профспілок на національному рівні, Голова ФПУ Григорій Осовий, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, голова Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктор Турманов, заступник голови Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Олександр Рябко, голова Дніпропетров­ського обласного об’єднання профспілок Віталій Дубіль.

Учасники наради обговорили низку актуальних питань щодо ді­яльності та перспектив розвитку провідних галузей вітчизняної економіки, державної цінової і тарифної політики, ринку землі, діяльності агропромислових підприємств, держзамовлення на виробництво промислової продукції та розробки Програми дер­жавної підтримки фермерів.

Представники профспілок внесли пропозиції щодо можливих шляхів вирішення порушених проблем. Окремо було обговорено тему актуалізації Списків № 1 і № 2 та хід підготовки комплек­сного документа щодо охорони й безпеки праці. Сторони наголо­шували на необхідності більш ефективного соціального діалогу, зокрема в рамках реалізації Генугоди, НТСЕР і Комітету з питань розвитку промисловості.

Як запевнив перший віце-прем’єр-міністр, пропозиції профспілок будуть враховані у подальшій діяльності Уряду.

 

ПРОФСПІЛКИ ЗА ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ У ВИПАДКУ НЕВИПЛАТИ НИМ ЗАРПЛАТИ

2 лютого у Федерації профспілок України відбу­лась робоча зустріч Голови ФПУ Григорія Осового із старшим спеціалістом Міжнародної організації праці з умов праці та гендерної рівності Маріко Учі.

У розмові взяли участь заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, керівники та представники всеукраїнських профспілок бюджетного та ви­робничого секторів економіки, фахівці профіль­них департаментів апарату ФПУ.

Під час дискусії відбувся обмін думками з найбільш ак­туальних для України соціально-економічних питань та пошуку шляхів їх вирішення за участю профспілок у співпраці з МОП.

Григорій Осовий, інформуючи про пріоритети діяльності ФПУ, назвав такі основні напрями роботи: підвищення рівня зайнятості населення, реформування заробітної плати, безпека на робочому місці, охорона здоров’я і роз­виток соціального діалогу як інструмента реалізації за­значених завдань. «На сьогодні найбільш актуальним є питання підвищення заробітної плати, – зазначив лідер профспілок. – Те, що Уряд пішов на директивне підвищен­ня мінімальної зарплати в два рази – до 3200 грн з 1 січня цього року, значною мірою є досягненням українських профспілок. Але в цьому вони вбачають лише початок процесу реформи оплати праці і доведення її в Україні до європейських стандартів. У профспілках триває дискусія щодо того, якими мають бути наступні поетапні кроки реформування системи оплати праці. Нами запропонова­ні шляхи для досягнення цієї мети, зокрема ФПУ розро­блено законопроект про галузеві стандарти оплати праці, ініційовано інші необхідні зміни до законодавства».

Голова ФПУ акцентував увагу присутніх на тому, що в під­вищенні мінімальної зарплати профспілки вбачають пози­тивні зміни, спрямовані не лише на боротьбу з бідністю се­ред працюючих, а й на виведення економіки з тіні, збільшен­ня відрахувань до бюджетів усіх рівнів, що надасть поштовх підвищенню інших соціальних виплат, зокрема пенсій.

Під час обміну думками представники всеукраїнських профспілок розповіли представникові МОП про хід запро­вадження новацій щодо підвищення зарплат у бюджетних установах та на підприємствах виробничого сектору еко­номіки. Також ішлося про необхідність створення гаран­тійних установ із захисту зарплат працівників у випадку збанкрутіння підприємств або неплатоспроможності ро­ботодавця. Профспілки виступають за підвищення соці­альної відповідальності роботодавця у випадку невиплати ним зарплати або її затримки, а також за вдосконалення механізму індексації зарплат в умовах інфляції.

У свою чергу, Маріко Учі розповіла про мету свого візи­ту до нашої країни як фахівця МОП, у компетенції якої перебувають питання рівня зарплат, реформування системи оплати праці у державному секторі, нефор­мальної і нестандартної зайнятості, розвитку сектору домашніх послуг, а також дотримання гендерної рів­ності в трудових відносинах.

Представник МОП подякувала за змістовну розмову та запевнила, що напрацьовані спільно з профспілками пропозиції увійдуть до документів МОП.

11.02.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання