« на головну 19.02.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (987)
31
Січень
 
Інтерв’ю
 
Це особливе явище – театр малого міста

Це особливе явище – театр малого міста


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

РЕЗОЛЮЦІЯ МІТИНГУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКЦІЇ ПРОФСПІЛОК

РЕЗОЛЮЦІЯ МІТИНГУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКЦІЇ ПРОФСПІЛОК

У зв’язку із шоковим підвищен-

ням ціни на газ і тарифів на

житлово-комунальні послуги,

6 липня ц.р. під час Всеукраїн-

ського маршу протесту профспілки

від імені мільйонів трудівників ви-

магали від Уряду, Верховної Ради

України, роботодавців адекватного

підвищення заробітної плати, пога-

шення її заборгованості перед пра-

цівниками, належного соціального

захисту пенсіонерів, студентської

молоді, справедливої реформи опла-

ти праці задля подолання бідності.

Профспілки закликали

Уряд, парламент і робо-

тодавців до спільного

пошуку ефектив-

них заходів для

недопущення по-

дальшого зни-

ження рівня жит-

тя населення.

За 5 місяців ак-

тивних перегово-

рів, боротьби за

право трудової люди-

ни на гідне життя зро-

блено перші кроки для реалі-

зації профспілкових вимог. Укладе-

но Генеральну угоду – загальнодер-

жавний соціально-трудо-

вий контракт на захист

працівників. За участю

сторін соціального діа-

логу створено Націо-

нальний комітет з роз-

витку промисловості.

Урядом на вимогу проф-

спілок осучаснено «спожив-

чий кошик», ініційовано дво-

кратне підвищення мінімальної за-

робітної плати до рівня фактичного

прожиткового мінімуму, що у разі

реалізації виведе за межу бідності

3,7 млн працівників та забезпечить

зростання заробітної плати.

Проте низка вимог Маршу протес-

ту профспілок залишилась невикона-

ною: зростають ціни і тарифи на жит-

лово-комунальні послуги, не погаше-

но 2 млрд гривень боргів із заробітної

плати, не відновлено право працівни-

ків на пільгове пенсійне забезпечен-

ня за Списками № 1 і № 2, у проекті

Держбюджету обмежуються пенсії,

стипендії, соціальні виплати

 

ВИМАГАЄМО ВІД ВЕРХОВНОЇ РАДИ І УРЯДУ УКРАЇНИ:

1) Встановити з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату на рівні реального прожиткового мінімуму,

розрахованого на базі оновленого «споживчого кошика» – 3200 грн, забезпечити відповідні видатки у Державному бюджеті–2017.

Вжити конкретні дії для розвитку ефективного, конкурентоспроможного національного виробництва. Зменшити податкове навантаження для малого та середнього підприємництва з метою його збереження.

2) Знизити ціну на природний газ, тарифи на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого

рівня з урахуванням платоспроможності громадян, забезпечити прозорість і контроль за ціноутворенням.

3) При реформуванні оплати праці забезпечити справедливий розподіл результатів праці, запровадити га-

лузеві стандарти оплати праці, дотримання конвенцій МОП, Європейської соціальної хартії. Вилучити із зако-

нопроекту № 5130 норми щодо звуження гарантій оплати праці, стипендіального і пенсійного забезпечення, втручання в автономне право сторін визначати умови оплати праці.

4) Забезпечити в Держбюджеті–2017 кошти для встановлення І тарифного розряду ЄТС у розмірі, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати, та відповідне фінансування праці 3 млн працівників бюджетної сфери.

5) Не допустити руйнування системи стипендіального забезпечення – стипендію кожному встигаючому студенту.

6) Для ліквідації заборгованості із заробітної плати невідкладно ухвалити законодавчі акти, спрямовані на

посилення захисту економічних прав працівників, заснування спеціальної «гарантійної установи виплати бор

гів», відповідно до європейської практики і конвенцій МОП.

7) Повернути до 1 січня 2017 року десяткам тисяч працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важки-

ми умовами праці, безпідставно скасоване право на достроковий вихід на пенсію (Списки № 1 і № 2).

8) Забезпечити у 2017 році підвищення мінімальної пенсії з урахуванням фактичного прожиткового мініму-

му, провести осучаснення раніше призначених пенсій, скасувати існуючі обмеження на їх виплату для осіб, які продовжують працювати.

9) Повернути у 2017 році працівникам право на санаторно-курортне лікування та дитяче оздоровлення за рахунок коштів соцстрахування. Ухвалити на поточній сесії законопроект № 2245.

10) Не допустити руйнації і комерціалізації охорони здоров’я, закриття закладів та звільнення працівників,

порушення конституційного права громадян на доступну медичну допомогу.

Вимагаємо від влади і бізнесу створення умов для повної і продуктивної зайнятості працездатного

населення, забезпечення гідного життя працюючих та членів їх сімей, соціального захисту пенсіоне-

рів, ветеранів, студентів.

Закликаємо Уряд та роботодавців до дієвого соціального діалогу з профспілками з метою кардиналь-

ного підвищення з 1 січня 2017 року оплати праці та впровадження європейських соціальних стандартів.__

15.12.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:56

06.02.2019 00:22

06.02.2019 00:20

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання