« на головну 25.11.2017
Архів номерів  •  Актуальний номер » (920)
19
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ФПУ ГРИГОРІЯ ОСОВОГО ДО ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ФПУ ГРИГОРІЯ ОСОВОГО ДО ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК Шановні спілчани!

Федерація профспілок України впродовж останнього півріччя ак­тивно спонукала владу до посилен­ня захисту прав працівників у зв’язку з прийнятими рішеннями про підвищення цін і тарифів.

У червні ц. р. Радою ФПУ було сформовано відповідні вимоги та 6 липня проведено Марш протесту профспілок. Відбулися переговори з Урядом і роботодавцями, було підписано Генеральну угоду. Уряд сприйняв пропозицію ФПУ і подав до Верховної Ради зако­нопроекти, спрямовані на відновлення соціальної справедливос­ті, зокрема про підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заро­бітної плати до 3200 гривень.

Передбачається також підвищення середньої зарплати для 4 млн працівників бюджетної сфери до 50%. Найближчим часом сторони Генугоди визначать розмір тарифної ставки для працівни­ків виробничої сфери, що дасть старт підвищенню їм зарплати.

Наша мета – збільшенням зарплати компенсувати підвищен­ня ціни на природний газ, тарифів на житлово-комунальні по­слуги, покращити рівень життя працівників, які на сьогодні отримують зарплату менше прожиткового мінімуму.

Серед інших наших вимог – невідкладне погашення боргів із зарплати, підвищення пенсій і скасування обмежень для працю­ючих пенсіонерів та рішень, якими обмежено право достроково­го виходу на пенсію, повернення десяткам тисяч працівників права на санаторно-курортне оздоровлення, гарантування сти­пендіального забезпечення. Органам державної влади необхідно взяти під жорсткий контроль ціни на товари першої необхіднос­ті та послуги.

Значна частина вимог сьогодні лишаються невиконаними. Тому люди вимагають посилення активних дій профспілок на захист їхніх соціально-економічних прав.

Ще у вересні ц. р. з метою посилення соціального захисту грома­дян Президією ФПУ було прийнято рішення про проведення Всеукра­їнської акції профспілок 17 листопада, в день розгляду парламентом Державного бюджету України на 2017 рік. Однак влада маневрує.

Нам стало відомо, що влада переносить розгляд держбюдже­ту на початок грудня. Порадившись із керівниками членських організацій, ми прийняли колегіальне рішення про перенесення акції на період розгляду бюджету в Верховній Раді.

Хочу підкреслити, ми не відступаємо від цілей та вимог, які ми висунули Уряду та парламенту, і будемо всіма доступними засоба­ми, в мирний спосіб домагатися виконання наказів спілчан.

Наполягаємо на невідкладному проведенні тристоронньої зу­стрічі з Головою Верховної Ради України А. В. Парубієм та керівни­ками парламентських фракцій і груп, Прем’єр-міністром України В. Б. Гройсманом, після чого профспілки визначатимуть свої по­дальші дії з обстоювання прав та інтересів працівників.

Приймаючи рішення про перенесення дати проведення акції, ми також взяли до уваги нагнітання окремими громадськими ор­ганізаціями та політичними силами ситуації в країні з метою її дестабілізації, а також попередження правоохоронних органів про загрозу здоров’ю та життю учасників масових заходів.

Разом з тим хочу заявити, що Федерація профспілок не має жодного відношення до цих планів, не запрошувала до участі в акції жодної політичної сили і не висуває політичних вимог.

ФПУ не допустить, щоб справедливі соціально-економічні ви­моги трудящих стали розмінною монетою у грі політичних сил.

Просимо спілчан з розумінням поставитися до кроку, до яко­го ми наразі вимушені були вдатися, і закликаємо до єдності та згуртованості.

Ми продовжуємо нашу боротьбу за права людей!


НА ЗАХИСТІ ГІДНОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

Найактуальніші питання посилення соціально-економічного захисту громадян, забезпечення зростання трудових доходів працюючих обговорили учасники засідання Спільного представницького органу репре­зентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, що відбулося 11 листопада.

У засіданні під головуванням Голо­ви СПО об’єднань профспілок, Го­лови ФПУ Григорія Осового взяли участь перший заступник голови СПО об’єднань профспілок, заступник Го­лови ФПУ Олександр Шубін, голова Кон­федерації вільних профспілок Михайло Волинець, голова всеукраїнського проф­спілкового об’єднання «Єдність» Анато­лій Онищук, заступники Голови ФПУ Во­лодимир Саєнко та Євген Драп’ятий, чле­ни СПО об’єднань профспілок, працівни­ки апарату ФПУ.

Під час засідання члени СПО схвалили «План заходів профспілкової Сторони щодо реалізації положень Генеральної уго­ди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної по­літики і трудових відносин в Україні на 2016–2017 роки». Було вирішено, що суб’єкти Генеральної угоди на 2016–2017 роки – всеукраїнські об’єднання профспі­лок та їх членські організації мають вжи­вати заходів для забезпечення виконання Плану заходів профспілкової Сторони щодо реалізації положень Генеральної уго­ди, укладеної на 2016–2017 роки. Крім того, ухвалено рішення сформувати склад двох робочих підгруп профспілкової сторони щодо встановлення у 2017 році розміру та­рифної ставки робітника І розряду на під­приємствах і в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності, а також щодо встановлення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та посадо­вих окладів працівників бюджетної сфери.

Гостру дискусію викликало обговорен­ня питання «Про врахування норм Гене­ральної угоди та пропозицій профспілок у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та інших за­конодавчих пропозицій Уряду. Врахував­ши пропозиції учасників засідання, СПО об’єднань профспілок ухвалило постано­ву, у якій, зокрема, наголошується на не­обхідності вимагати від Верховної Ради невідкладного розгляду законопроектів, спрямованих на забезпечення зростання трудових доходів працюючих, посилення соціального захисту громадян.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

19.11.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
НОВИНИ

23.10.2017 22:16

23.10.2017 22:15

16.10.2017 13:48

16.10.2017 13:47

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:41

11.10.2017 12:40

02.10.2017 01:36

02.10.2017 01:35

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів
УВАГА!

В №9 за 3 березня 2011 року було надруковано статтю "Доплати дітям війни: підтримка чи знущання?", у якій йшлося про ігнорування Пенсійним фондом ЗУ "Про соціальний захист дітей війни", згідно з яким ця категорія пенсіонер в має право на надбавку у розмірі 30% мінімальної пенсії . Усіляки ділки від адвокатури пропонують пенсіонерам допомогу у складанні позовної заяви за розцінками від 150 до 370 гривень. Прагнучи заощадити пенсійні гроші, ми пропонуємо використати ШАБЛОН, за яким кожен з дітей війни може самостійно скласти позовну заяву.

Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2015©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання