« на головну 14.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (978)
29
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

НАША СПІЛЬНА МЕТА – ЗАХИЩАТИ ПРАВА ЛЮДИНИ ПРАЦІ

НАША СПІЛЬНА МЕТА – ЗАХИЩАТИ ПРАВА ЛЮДИНИ ПРАЦІ

Федерація профспілок України категорично не сприймає будь-які спроби згорнути со­ціальний діалог, який великою працею вдалося відновити з приходом нового Уряду.

Підписано Генеральну угоду між роботодавцями, Урядом та профспілками, яка стала дорожньою картою подаль­шого розвитку соціально-трудових відносин та проведення економіч­них реформ в Україні.

Після зустрічі керівників всеукра­їнських профспілок із Прем’єр- міністром Володимиром Гройсманом створено окремий урядовий орган з питань промислової політики, пра­цює міжвідомча робоча група з опра­цювання пропозицій щодо перегляду цін на газ, переглянуто прожитковий мінімум. ФПУ підтримала ініціативу Уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати до реального про­житкового мінімуму 3200 грн у проек­ті Державного бюджету на 2017 рік.

ФПУ не підтримує публічні заяви окремих політичних сил і політиків, які не згодні з підвищенням соціаль­них стандартів, зокрема мінімально­го рівня зарплати, та висувають низ­ку додаткових бюджетних вимог, пов’язуючи їх з вирішенням цього на­гального для майже 4 млн працівни­ків питання. Наша спільна мета – за­хищати права людини праці.

Президія ФПУ звернулася до Голо­ви Верховної Ради України Андрія Парубія з пропозицією про проведен­ня за його участю та участю представ­ників усіх парламентських фракцій і груп зустрічі з лідерами всеукраїн­ських профспілок та територіальних профоб’єднань щодо підвищення со­ціальних стандартів у проекті Дер­жавного бюджету 2017 року.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

СЕРГІЙ КАПЛІН ВНІС ДО ПАРЛАМЕНТУ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ ПРОФСПІЛОК

Народний депутат України, представ­ник профспілок у парламенті Сергій Каплін зареєстрував законопроект «Про визначення право­наступників майна професійних спілок Союзу РСР та Укра­їнської РСР, розта­шованого на терито­рії України» № 5339.

Як інформує прес- центр ФПУ, при­йняття законопро­екту створить меха­нізм реалізації інституту права власності на майно, яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало у віда­нні, володінні чи/та корис­туванні загальносоюзних професійних спілок Союзу РСР або професійних спі­лок Української РСР.

Норми цього закону до­зволять захистити інтереси не тільки держави, а й будь-яких інших добросо­вісних набувачів цього майна, незалежно від виду організаційно-правової форми чи статусу.

Визначення цієї власнос­ті за категоріями, якими передбачається окремо право власності держави, право власності професій­них спілок, спільна частко­ва власність держави і про­фесійних спілок, право до­бросовісних набувачів спір­ного майна на здійснені по­ліпшення, спрямовано на дотримання принципів со­ціальної справедливості та економічної ефективності.


ФПУ – ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЮСШ І ФСТ

«Федерація профспілок України стурбована ситуацією, в якій опинились дитячо-юнацькі спортив­ні школи, фізкультурно-спортивні товариства «Україна», «Спартак», «Колос», що раніше отримува­ли фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету та коштів Фонду соціального страхування», – на цьому наголошується в листі Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, у зв’язку з проце­сом впровадження реформи децентралізації вла­ди, відповідним рішенням Уряду в 2015 році було підвищено субвенцію, яку держава виділила спортивним школам фізкультурно-спортивних това­риств як компенсацію втрачених коштів Фонду соціаль­ного страхування. А в 2016 році кошти на зазначені цілі не виділялись. Таким чином, фінансування цих закладів здійснюється лише за рахунок коштів місцевих бюдже­тів, яких у повному обсязі не вистачає.

Профспілки звернулися з проханням вирішити зазначені питання.

13.11.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання