« на головну 23.11.2017
Архів номерів  •  Актуальний номер » (920)
19
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті На трибуну VI з’їзду ФПУ

Профспілковий форум

Профспілковий форум

У роботі форуму беруть участь 655 делегатів, які представляють 44 всеук­раїнські профспілки і 26 те­риторіальних об’єднань ор­ганізацій профспілок, що входять до складу ФПУ, голо­ви й активісти профспілко­вих організацій, ветерани профруху, керівники нав­чальних закладів, очільники молодіжних рад і комісій. За­прошено також лідерів профспілок і профспілкових організацій, які є партнера­ми ФПУ у соціальному діало­зі із владою та роботодавця­ми, представників організа­цій роботодавців, а також відповідальних представни­ків адміністрації президен­та, верховної ради Кабінету Міністрів, мініс­терств і відомств.

Сьогодні очікуються виступи голови верховної ради Ук­раїни Володимира Литвина і Прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Серед іноземних гостей – представники міжнародних профспілкових центрів і ор­ганізацій: заступник гене­рального секретаря Міжна­родної конфедерації проф-спілок Яап Вінен, генераль­ний секретар Загальної кон­федерації профспілок Воло­димир Щербаков, націо­нальний координатор Між­народної організації праці Василь Костриця, генераль­ний секретар Міжнародної асоціації соціально-еконо­мічних рад і подібних інсти­туцій Патрік Вентуріні, голо­ва Федерації незалежних профспілок Росії Михайло Шмаков та інші.

відкрив VI з'їзд голова ФПУ Василь Хара. Було обрано робочу президію, лічильну комісію, секретаріат і редак­ційні комісії з'їзду.

Делегати заслухали звіт Кон­трольно-ревізійної та ста­тутної комісій і затвердили регламент роботи.

Зі звітною доповіддю про роботу Федерації профспі­лок України з квітня 2006 року по березень 2011 року виступив голова Федерації профспілок України, народ­ний депутат Василь Хара. він звернув увагу делегатів на основні напрями роботи профспілок, на старі й нові проблеми та шляхи їх вирі­шення. (текст його доповіді друкуємо далі).

Делегати з'їзду розглянуть низку актуальних питань профспілкового руху, зокре­ма ухвалять резолюції щодо гідної праці й продуктивної зайнятості в Україні, гаранту­вання трудових прав, ство­рення умов для захисту со­ціально-економічних інтере­сів працівників та оберуть нового голову.

Після з’їзду відбудеться пер­ше організаційне засідання нового складу ради ФПУ, на якому будуть обрані заступ­ники голови ФПУ, затверд­жені зміни до статуту ФПУ, сформовані постійні комісії, прийняті постанови про ста­тутні повноваження Пре­зидії ФПУ.

 

25.03.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
НОВИНИ

23.10.2017 22:16

23.10.2017 22:15

16.10.2017 13:48

16.10.2017 13:47

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:41

11.10.2017 12:40

02.10.2017 01:36

02.10.2017 01:35

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів
УВАГА!

В №9 за 3 березня 2011 року було надруковано статтю "Доплати дітям війни: підтримка чи знущання?", у якій йшлося про ігнорування Пенсійним фондом ЗУ "Про соціальний захист дітей війни", згідно з яким ця категорія пенсіонер в має право на надбавку у розмірі 30% мінімальної пенсії . Усіляки ділки від адвокатури пропонують пенсіонерам допомогу у складанні позовної заяви за розцінками від 150 до 370 гривень. Прагнучи заощадити пенсійні гроші, ми пропонуємо використати ШАБЛОН, за яким кожен з дітей війни може самостійно скласти позовну заяву.

Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2015©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання