« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті На трибуну VI з’їзду ФПУ

Про реформи очима первинок

Про реформи очима первинок

Голови первинних профспілкових ор­ганізацій міста Києва розповіли ко­респонденту «ПВ» про основні про­блеми, з якими стикається профс­пілковий рух сьогодні, та про те, як рішення з’їзду ФПУ можуть допо­могти у вирішенні цих питань.

– Профспілка повинна стати дійсно профспіл­кою, а не напівблагодій­ною організацією, напів­соціальним партнером, напівполітиком, що на­магається впливати і на Верховну Раду при при­йнятті якихось законів, і вирішувати поточні соці­альні проблеми.

Я б порушив питання про створення корпоратив­ної системи оздоровлен­ня та відпочинку спілчан і членів їхніх сімей, мере­жі кредитних спілок, створивши асоціацію профспілкових кредит­них спілок. На цій базі слід заснувати коопера­тивний банк, у якому бу­дуть зберігатися кошти профорганізацій, а дохо­ди спрямовувати на суто профспілкові потреби. Ще одне важливе питан­ня – правовий захист спілчан. У нас, на жаль, відсутні сталі методичні посібники, своєрідні ал­горитми захисту прав працівників, особливо під час масових звіль­нень, у ході так званої пенсійної, адміністратив­ної реформ.

Окрім того, профспілкам потрібна фахова проф­спілкова адвокатура.

Тоді і з’явиться справжня мотивація профспілково­го членства.


Петро Васюк,

голова Київської міської організації профспілки атестованих працівників ОВС України

 

 – Кожне прийняте рішен­ня щодо захисту трудо­вих, економічних, демо­кратичних прав людини, яка добровільно сплачує внески на виконання ста­тутної діяльності проф­спілок, повинне базува­тись на принципах соці­альної справедливості.

Підготовка та внесення пропозицій до законо­давчих актів мають су­проводжуватися їх прин­циповим і послідовним обстоюванням, слід до­магатися, щоб влада ра­хувалась із позицією профспілок.

І якщо соціальне парт­нерство – то на принци­пах взаємоповаги.

Зберегти єдність проф­спілок, досягти виро­блення єдиних рішень, спрямованих на значне покращення життя пра­цюючої людини та пенсі­онерів.


Надія Нефьодова,

голова Київської міської профспілки працівників зв’язку
Спілкувалася Тетяна РУБАН, «ПВ»

 

 

17.02.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання