« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті На трибуну VI з’їзду ФПУ

Нам відновлювати справедливість!

Нам відновлювати справедливість!

Справедливість – це найбільш затребуваний суспільством продукт, який виробляється самим суспільством. А що робити, якщо суспіль­ство спить? Нещодавно я прочитав статтю Голови ФПУ Василя Хара «Час суспільству «прокидатися»!» і зрозумів, що стурбованість станом громадянського суспільства в Україні простежується по всій вертикалі – від рядового члена профспілки до голови найбільшого профоб’єднання – ФПУ.

Сьогодні безглуз­до докоряти ліде­рам СРСР, що вони 20 років тому, зануривши в летаргічний сон спра­ведливе (в розумінні біль­шості громадян України) громадянське суспільс­тво, розідрали його (разом зі справедливістю) на дрібні шматочки і забули сформувати з них грома­дянські суспільства для кожної суверенної держа­ви. Тепер це завдання лі­дерів цих незалежних держав, до вирішення якого ось уже 20 років у них не доходять руки.

Цікавою вважаю опу­бліковану інформацію про те, що в Україні сьо­годні налічується близько 50 тисяч громадських фор­мувань. Але не варто пов’язувати формування по­вноцінного громадянсько­го суспільства з надмір­ним зростанням кількості громадських об’єднань. Це якраз той випадок, коли кількість не перехо­дить у якість.

Найчисельнішими із цих об’єднань громадян є політичні партії, а також профспілки – носії ідеоло­гії захисту прав трудящих, близької до соціалістичної. Як члена профспілки, мене більше цікавить роль профспілок у формуванні громадянського суспіль­ства, тому що роль полі­тичних партій достатньою мірою виявилася на нещо­давніх виборах.

Але оскільки останнім часом стало модним опе­рувати середніми величи­нами, то при 10-мільйонній профспілковій «армії» в Україні відповідаль­ність лідерів профспілок і профоб’єднань за побудо­ву справедливого грома­дянського суспільства в 10 тисяч разів вища за від­повідальність лідера се­редньостатистичного об’єднання громадян.

Дуже зручне пояснен­ня: «активна позиція кож­ного – умова формування громадянського суспіль­ства». Вважаю, що вступ до профспілки – це вже по­зиція, профлідерам по­трібно її активізувати. Можна спробувати вихо­вати у працівника «лідер­ські» бійцівські риси, які необхідні для ефективно­го захисту своїх соціально-економічних інтересів. Тут доречно нагадати, що більше 5% лідерів у суспільстві не буває. У ці від­сотки вже входять і профлідери, тож їм необхідно насамперед виховувати бійцівські риси в собі.

Звичайно, можна по­слатися і на статтю 36 Кон­ституцій України, що ви­значає мету перебування працівника в профспілці як захист своїх прав. Про­те тут доречно нагадати, що є ще й Закон «Про про­фесійні спілки…». У цьому законі уточнюється кон­ституційна мета вступу до профспілки працівника, яка вже поєднується з обов’язком профлідера захи­щати його права.

Профлідерам будь-якого рівня слід усвідоми­ти свою провідну роль у визначенні гідного місця профспілок у громадян­ському суспільстві. Для цього потрібно працюва­ти на зростання й об’єднання всіх профспілок України. Поки що в цьому питанні я не бачу прогре­су. Нині, напередодні VI з’їзду ФПУ, проходять з’їзди профспілок Украї­ни. Але тема об’єднання профспілок чомусь не вхо­дить до категорії важли­вих. Тому в більшості «первинок» цю нагальну проблему не обговорю­ють, а може, й не знають про неї. Імовірно, голови профспілок, чисельність яких зменшилася в кілька разів, не хочуть розлуча­тися з власними «керівни­ми» кріслами на користь зміцнення загального профспілкового руху.


  • ЗАРАЗ АБО НІКОЛИ

Давно вже слід відмовитися від шкідливої теорії са­модостатності окремих профспілок із закликами об’єднуватися лише довкола себе. Довкола себе до­бре лише хороводити. настав час пригадати най­більш доречну для нинішнього моменту формулу: «Пролетарі всіх країн – єднайтеся!» лише монолітна сила єднання здатна відновити справедливість і пе­ретворити населення на громадянське суспільство. Роль зміцнених, об’єднаних і організованих проф­спілок у цьому процесі є неоціненною.

 

27.01.2011


Володимир СНЄТКОВ, Крим

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання